เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Audit

11 มีนาคม - 31 ตุลาคม 2567

Thailand Training Center

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Audit

     สร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการตรวจสอบฐานข้อมูล Oracle ให้ผู้ดูแลฐานข้อมูล (DBA) เมื่อจบหลักสูตร ผู้เรียนเรียนจะมีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบประเภทต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบที่จำเป็น , การตรวจสอบฐานข้อมูลแบบมาตรฐาน , การตรวจสอบแบบตามค่า , การตรวจสอบแบบละเอียด , การตรวจสอบ SYSDBA & SYSOPER , การตรวจสอบคำสั่ง SQL , การตรวจสอบสิทธิ์ระดับระบบ และการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง database objects

ระยะเวลาอบรม : 1 Day

เริ่มอบรมเวลา : 09.00 - 16.00 น.


ค่าใช้จ่ายหลักสูตร

Class On-Site : 15,000 Baht / Person

Class Online : 10,000 Baht / Person


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

• ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบและการตรวจสอบระบบฐานข้อมูล Oracle Database

• ผู้ที่ทำงานในด้านการดูแลระบบฐานข้อมูล Oracle

•ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะในการตรวจสอบและควบคุมความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลดังกล่าว


ความรู้พื้นฐานที่ควรมีก่อนการอบรม

• มีความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของ Oracle Database

• มีแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและการรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล Oracle

------------------------------------


รายละเอียดเพิ่มเติม

1.หลักสูตรอบรม Oracle Database มีเวอร์ชั่น 11g , 12c , 18c , 19c ผู้อบรมสามารถเลือกได้ตามความต้องการ

2.ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกวันอบรมได้ ในกรณีที่ผู้อบรมไม่สามารถอบรมตามตาราง Schedule Training : 2024

3.ผู้ผ่านการอบรม จะได้รับใบรับรองจาก ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ทุกท่าน

4.ผู้เข้าอบรม ต้องนำ Computer มาเพื่อใช้ในการอบรม


เงื่อนไขการชำระเงิน

1.ชำระค่าอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 1 สัปดาห์

2.ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จะออกใบเสร็จรับเงินให้หลังจากผู้อบรมชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

3.ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หากผู้อบรมต้องการหัก ณ ที่จ่าย กรุณาแนบมาด้วยพร้อมหลักฐานการชำระเงิน


ติดต่อเพื่อลงทะเบียนอบรม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอภิรัฐ โสภณมณี

Mobile : 089-408-6789

Tel : 02-289-3056

Id Line : thaitc

E-Mail : [email protected] www.thailandtrainingcenter.net

Facebook : https://www.facebook.com/TRAININGDATABASE

ตารางอบรมประจำปี 2567

Group : Oracle Database (คลิก) https://shorturl.asia/o0Ay2 Group : PostgreSQL (คลิก) https://shorturl.asia/hGHO0 Group : Python (คลิก) https://shorturl.asia/KZNzs

Tutor OCP 19c (คลิก) https://shorturl.asia/lXjnm


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

• มีความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของ Oracle Database • มีแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและการรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล Oracle

สถานที่อบรม (VENUE)

Thailand Training Center

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

11 มีนาคม - 31 ตุลาคม 2567 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

Thailand Training Center
เบอร์ติดต่อ : 089-408-6789

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 419 ครั้ง