หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน สิงหาคม

 สิงหาคม 2567

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

หลักสูตรวุฒิบัตร: การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 25 (Risk Management รุ่นที่ 25)

ในปัจจุบัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ดำเนินอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่อาจเกิดความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวนี้เป็นเสมือนดาบสองคม

จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยืนยันอบรม ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ Professional Training Officer Skills

สมัคร 3 ท่าน ลดเหลือท่านละ 3,500.- หลักสูตร “เทคนิคการเป็น QMR” ช่วยให้ผู้เป็น QMR ที่ดูแลงานหลายด้าน หรือ QMR มือใหม่ รวมถึงผู้ที่กำลังจะเป็น QMR ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ QMR ว่ามีอะไรบ้าง และงานแต่ละอย่างของ QMR ต้องทำอย่างไรจึงจะดำเนินการไป

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

การวิเคราะห์และปรับปรุงค่า OEE ด้วย Appsheet รุ่นที่ 6

หลักสูตรนี้มุ่งพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรและการผลิต (OEE) โดยใช้โปรแกรม AppSheet ที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้หลักการและแนวทาง OEE เข้าใจถึงปัจจัยสูญเสีย 6 ประการ ฝึกฝนการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอผลลัพธ์

จัดโดย บริษัท ไออี บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด

PUBLIC TRAINING เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร DIGITAL MARKETING ขายออนไลน์ยุคใหม่เพิ่มยอดขายทุกมิติ

ปัจจุบันการเข้าถึงเทคโนโลยีสูงและสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งคนไทยมีแนวโน้มใช้เวลาบนโลกออนไลน์มากขึ้น ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ภาคธุรกิจจึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทำให้การตลาดออนไลน์กลายเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ในทุกธุรกิจ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

RE163 วิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเมนต์ รุ่นที่ 31

วิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเมนต์ อย่างไร ทำแบบไหน ที่เรามีคำตอบ

จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

Logical Thinking to Success for Supervisor/Manager

การคิดเชิงตรรกะนี้ จึงถูกออกแบบเพื่อให้หัวหน้างาน และ ผู้จัดการจัด ได้เกิดการพัฒนาความคิดอย่างต่อเนื่อง จนสามารถนำความคิดนั้นมาต่อยอดและประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดโดย HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.

PUBLIC TRAININGเปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตรDIGITAL MARKETING ขายออนไลน์ยุคใหม่เพิ่มยอดขายทุกมิติ 23

ปัจจุบันการเข้าถึงเทคโนโลยีสูงและสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งคนไทยมีแนวโน้มใช้เวลาบนโลกออนไลน์มากขึ้น ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ภาคธุรกิจจึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทำให้การตลาดออนไลน์กลายเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ในทุกธุรกิจ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

สัมมนา Property Millionaire เศรษฐีอสังหาริทนทรัพย์

เรียนรู้วิธีลงทุนในอสังหาฯให้ทำกำไรตั้งแต่มือใหม่จนถึงมือโปร สัมมนาที่ชี้ให้คุณเห็นความแตกต่างระหว่าง คนที่ลงทุนในอสังหาฯแล้วสำเร็จและคนทั่วไปที่มีความคิดติดลบ เพราะวิธีคิดและวิธีทำที่ถูกวิธีอยู่ในคลาสนี้และมันเปลี่ยนชีวิตคุณได้!

จัดโดย บริษัท อาร์ทีซีไทคูน จำกัด

สัมมนา Property Millionaire

หากคุณคิดว่าอยากจะเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ แต่ยังไม่มีความรู้ มาร่วมเปลี่ยนมุมมองความคิดของคุณไปกับ "สัมมนา เศรษฐีอสังหาริมทรัพย์"

จัดโดย บริษัท อาร์ทีซีไทคูน จำกัด

PUBLIC TRAINING เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร DIGITAL MARKETING ขายออนไลน์ยุคใหม่เพิ่มยอดขายทุกมิติ

ปัจจุบันการเข้าถึงเทคโนโลยีสูงและสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งคนไทยมีแนวโน้มใช้เวลาบนโลกออนไลน์มากขึ้น ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ภาคธุรกิจจึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทำให้การตลาดออนไลน์กลายเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ในทุกธุรกิจ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Agile Overview

ทำความเข้าใจภาพรวมเกี่ยวกับ ‘Agile’ ที่ถูกขนานนามว่าเป็น ‘แนวคิดการทำงาน’ ที่ช่วยเพิ่ม ‘ความคล่องตัว’ ให้กับธุรกิจ!

จัดโดย Network Training Center

CompTIA Cloud+

เรียนรู้การใช้งาน Cloud ที่ช่วยให้ระบบในองค์กรของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นกับหลักสูตรพร้อมสอบ “ใบรับรองมาตรฐานสากล” ที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญอย่าง CompTIA Cloud+

จัดโดย Network Training Center

Certified Ethical Hacker (CEH)

CEH 1 ในใบรับรอง Version ล่าสุดจากค่าย EC-Council ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก สำหรับการทำงานด้าน Cyber Security เน้นการสร้างความเข้าใจในด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และการหาช่องโหว่ต่างๆ ของเครือข่าย

จัดโดย Network Training Center

Hardening Network Infrastructure

โครงสร้างเครือข่ายพื้นฐาน ที่ทำการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายเข้าด้วยกัน โดยมีทั้งแบบที่ใช้สายสัญญาณ & แบบไร้สาย ซึ่งระบบเครือข่ายพื้นฐานนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลระหว่างจุดเพื่อรองรับข้อมูล Digital ที่ส่งผ่านไปยังปลายทาง ทั้งในรูปแบบของ Text Pict

จัดโดย Network Training Center

CompTIA CASP+

CompTIA CASP+ ใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพระดับสูงสุดของค่าย CompTIA ในด้าน Information Security หรือ ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ที่เน้นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ รวมไปถึงทักษะการรักษาความปลอดภัย & วิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อให้ระบบเครือข่ายขององค์กรเกิดความปลอ

จัดโดย Network Training Center

CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+)

เรียนรู้พร้อมพัฒนาทักษะสำคัญที่จะช่วย ‘เพิ่มความมั่นคงปลอดภัย’ ให้กับระบบ IT ในองค์กร ด้วยหลักสูตรพร้อมสอบ Certificate มาตรฐานสากล CompTIA CySA+ ที่พร้อมความรู้/ความเข้าใจ ในเทคนิค ขั้นตอน เพื่อตั้งรับ ป้องกัน กำจัดช่องโหว่ และเตรียมพร้อมรับมือกับ Cyberat

จัดโดย Network Training Center

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1