หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน มิถุนายน

 มิถุนายน 2567

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

Personal Branding สร้างตัวคุณให้เป็นรายได้ ด้วยการทำ AFFILIATE

ทดลองเรียนฟรี ออนไลน์ ผ่านทาง zoom ไม่ต้องมีพื้นฐาน รับจำนวนจำกัด

จัดโดย อาจารย์ กิ๊ฟ (รับโค้ช และ สอน การตลาดสำหรับบุคคลทั่วไปและนักศึกษา มหาวิทยาลัย)

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม ประยุกต์ใช้ในการปฏ

การบริหารธุรกิจองค์กรยุคใหม่ที่มีการแข่งขันที่เข้มข้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินทุน กลยุทธตลอดจนมาตรการต่าง ๆ ในการแข่งขัน ตลอดจนต้นทุนด้านศักยภาพของบุคลากรผู้บริหารในองค์กรทุกระดับร่วมกัน บนความเป็นจริงของความสำเร็จ หรือการประสบพบปัญหาขณะดำเนินงานจากหลาย

จัดโดย ฝึกอบรม เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เปิดรับสมัคร Public Training หลักสูตร กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร ทั้งระบบ อบรม

การส่งออกและนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตามการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศและของโลก ประกอบกับการค้าวิถีใหม่ NEW NORMAL เป็นการค้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ผู้ปฏิบัติต้องมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจอย่างชาญฉลาด ทันสม

จัดโดย ฝึกอบรม เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เปิดรับสมัคร Public Training หลักสูตร ระบบบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan Management Syst

คัดเลือก Successor อย่างไรไม่ให้คนในองค์กรร้อง “ยี้” ผู้บริหารร้อง “เอ๊ะ!!!” ? Talent Pools ก็มีและจะเชื่อมโยงเข้ากับ Succession Plan อย่างไร ? องค์กรกำลังจะขยายงาน แต่บุคลากรที่มียังไม่พร้อมที่จะเติบโต มีตำแหน่งสำคัญว่างหรือกำลังจะว่าง แต่ยังหา Successor

จัดโดย ฝึกอบรม เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ข้อกำหนดการควบคุมสารปนเปื้อนในภาคอุตสาหกรรม(ROHS) อบรม 27 มิถุนายน 2567

เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรม นอกจากเราต้องดำเนินการ Set up ระบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่ทุกบริษัทฯ จะมองข้ามไม่ได้ คือ สินค้าต้องปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นพิษและส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล

จัดโดย ฝึกอบรม เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ยืนยันอบรม หลักสูตรการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษธุรกิจอย่างมืออาชีพ

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ภาษา สำนวน วลีและคำต่างๆ ให้สามารถติดต่อสื่อสารได้เข้าใจตรงกัน ชัดเจน และถูกต้อง

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Logistics & Supply Chain คลังสินค้า และการจัดส่งกระจายสินค้า Logistics

การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่ทุกคนรู้จักกันดีในนามของ Logistics & Supply Chain ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแข่งขันทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน ความเข้าใจในเรื่องของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จะทำให้องค์กรสามารถเพิ่มศักยภาพการทำงานให้มีประสิท

จัดโดย ฝึกอบรม เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ยืนยันจัด หลักสูตร ข้อกำหนด การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 (INTERNAL AUDIT ISO 9001:2015) อบรม 27

ISO 9001 เป็นระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ด้วยประการที่ข้อกำหนดตามระบบการบริหารคุณภาพ (Quality Management System Requirements) นั้นได้รับการปรับปรุงให

จัดโดย ฝึกอบรม เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ยืนยันอบรม เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D Report และ 5 Why Analysis by 5 GEN

สมัคร 5 ท่าน จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น !!!

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร เทคนิคการเป็น QMR วั

หลักสูตร “เทคนิคการเป็น QMR” ช่วยให้ผู้เป็น QMR ที่ดูแลงานหลายด้าน หรือ QMR มือใหม่ รวมถึงผู้ที่กำลังจะเป็น QMR ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ QMR ว่ามีอะไรบ้าง และงานแต่ละอย่างของ QMR ต้องทำอย่างไรจึงจะดำเนินการไปได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

จัดโดย HrdzenterTraining

Confirm อบรม หลักสูตร การบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,500.- (ราคาปกติท่านละ 3,900

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตรการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษธุรกิจอย่างมืออาชีพ อบรม 26 มิถุนายน 2567

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ไม่ว่าจะเป็นนักบริหาร เลขานุการ ทีมนักขาย ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีและฝึกปฏิบัติการสื่อสารในการเข้าถึงลูกค้าด้วย การสื่อสารทางจดหมาย

จัดโดย ฝึกอบรม เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยันจัด หลักสูตร การบริหารจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Transportat

ปัจจุบันการขนส่งมีบทบาทมากในวงการอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ จากระบบการขนส่งในภาพรวมเริ่มจากการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า การวางแผนด้านการผลิตหรือบริการ การตรวจสอบ การบรรจุสินค้า และการจัดส่งหรือขนส่งไปยังลูกค้า ที่กล่าวมาเบื้องต้นในทุกๆขั้นตอนมีระบบ

จัดโดย ฝึกอบรม เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

PUBLIC TRAINING เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร DIGITAL MARKETING ขายออนไลน์ยุคใหม่เพิ่มยอดขายทุกมิติ

ปัจจุบันการเข้าถึงเทคโนโลยีสูงและสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งคนไทยมีแนวโน้มใช้เวลาบนโลกออนไลน์มากขึ้น ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ภาคธุรกิจจึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทำให้การตลาดออนไลน์กลายเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ในทุกธุรกิจ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Public Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษายุคใหม่ Consultative Selling Skills อบรม 28 มิถุนายน 2567

ในยุคที่นักขายจำเป็นต้องมีการปรับตัวอย่างมากนับตั้งแต่การก้าวเข้ามาของออนไลน์ นักขายมีความจำเป็นต้องยกระดับตนเองให้เข้าใจถึงปัญหาของลูกค้าให้มากขึ้น โดยเฉพาะกับลูกค้าในยุคปัจจุบันที่เข้าใจได้ยากมากข้น ตัวเลือกเยอะขึ้น จึงทำให้นักขายที่เน้นแต่จะขายแบบธรรมด

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

confirm จัดอบรม Public Training หลักสูตร Negotiation and Persuasion Techniques to Close Selling เทคน

เทคนิคการเจรจาต่อรองและการปิดการขาย คือ เทคนิคสำคัญที่สร้างผลกำไรให้กับองค์กรมาทุกยุคทุกสมัย นักขายจึงต้องหมั่นฝึกฝนเทคนิคการต่อรองต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพราะการปิดการขายที่ดีจะเป็นการช่วยลูกค้ามากกว่าเน้นขาย การขายจึงเน้น

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1