หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน กันยายน

 กันยายน 2567

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

การบริหารกิจการขนาดเล็กสำหรับผู้เริ่มต้น

การบริหารจัดการด้านการตลาด Operation บุคลากร การเงิน และการจัดการในเรื่องสต็อก ทุกเรื่องที่ควรรู้สำหรับผู้เริ่มต้น และก้าวสู่กิจการขนาดใหญ่

จัดโดย WC Training

กลยุทธ์สู่การเป็นสุดยอดหัวหน้าด้วยเครื่องมือบริหารคน

ประสิทธิภาพของหัวหน้า คือ หัวใจสำคัญในการพาทีมให้ไปถึงเป้าหมาย

จัดโดย WC Training

การกำหนดเป้าหมาย ประเมินผลงาน จัดแผนปฏิบัติการและพัฒนาทีม

อุปสรรคหนึ่งในการบริหาร แก้ปัญหา พัฒนาระบบการจัดการ คือ ความรู้ความเข้าใจในการบริหารผลการทำงาน และวิธีการในการพัฒนาทีมงานอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ

จัดโดย WC Training

องค์กรนี้มีความสุข

การส่งเสริมค่านิยมและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้เกิดความผูกพันและสร้างแตกต่างอย่างเหนือระดับจากคู่แข่ง

จัดโดย WC Training

เปิดติวข้อสอบ OCP 19c (Oracle Certified Professional)

เหมาะสำหรับ DBA ที่ต้องการใบเซอร์ OCP19c

จัดโดย Thailand Training Center

เปิดอบรมหลักสูตร Advanced Python Programming

หลักสูตร Advanced Python Programming เป็นหลักสูตรที่จะให้คุณเรียนรู้เทคนิคและแนวคิดที่ซับซ้อนขึ้นด้วยภาษา Python รวมถึงเทคนิคและกระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมระดับสูงด้วยภาษา Python

จัดโดย Thailand Training Center

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน BOI

ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการผู้เช่าโรงงาน เช่าโกดัง หรือมีสถานประกอบการเป็นของตัวเองก็สามารถยื่นคำขอเข้ารับการส่งเสริมจาก BOI

จัดโดย ITBS Logistics

Cloud Security Engineer (C|CSE)

เรียนรู้แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ดีที่สุด เพื่อนำมา Adapt ใช้กับระบบ Cloud ขององค์กรมีมาตรฐาน และส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ … ด้วยหลักสูตรพร้อมสอบ Cert. ✳ Certified Cloud Security Engineer (C|CSE) ✳

จัดโดย Network Training Center

Project Management for Project Manager {Thai Session}

ออกแบบมาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในเนื้อหาด้วยรูปแบบการอบรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการบรรยาย การระดมความคิด และการทำกิจกรรม ต่างๆ เพื่อเพิ่มเติม Knowledge & Skills ของผู้เรียน

จัดโดย Network Training Center

Certified Information Systems Security Professional (CISSP-Thai)

“CISSP” 1 ในใบรับรองยอดนิยม เกี่ยวกับทักษะด้าน Security จากค่าย (ISC)² ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “World's Largest IT Security Organization" สมาคมไม่แสวงหาผลกำไรนานาชาติที่มุ่งหวังในการสร้างโลกไซเบอร์ที่มั่นคง & ปลอดภัย

จัดโดย Network Training Center

CompTIA Cloud Essentials

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจจากปัญหาของ "Cloud Computing" ที่เกิดขึ้นจากในแวดวงธุรกิจ IT ผ่านการเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องทั้งในด้านเทคนิค & ธุรกิจ

จัดโดย Network Training Center

Implementing and Administering Cisco Solutions (CCNA)

CCNA IT Certification ระดับ AssociateLevel ซึ่งช่วยวัดระดับความรู้ & ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้าน Networking อย่างเป็นระบบ สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นทำงานหรือต่อยอดในสายงานด้านการดูแลระบบ ‘Network’ อย่างมืออาชีพ!

จัดโดย Network Training Center

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคาร (PRE อาคาร)

เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมายกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ผชอ. / ผชร. / ผอส.ทฤษฏีไฟฟ้า / ผอส.ทฤษฏีความร้อน)

จัดโดย บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด

Product Owner Certification (POC) Course

Product Owner-PO เป็นตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญในกระบวน Agile methodology ซึ่งจะทำหน้าที่ทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า (Customer need) และเป้าหมายขององค์กร (Company Goals) รวมไปการจัดการ Backlog การสื่อสารกับทั้ง Stakeholder, Customer และ Team เพื่อสร้

จัดโดย Learning And Development (Thailand) Co,.Ltd.

อยู่รอดและเติบโตในสภาพเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลก (ปัจจุบันและอนาคต)

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจสภาพเศรษฐกิจที่จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ในบริบทต่างๆ 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเตรียมพร้อม และวางแผนอนาคตให้กับองค์กรได้

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

เทคนิคการสื่อสารเชิงรับ

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนั้น เริ่มต้นที่การฟัง ฟังด้วยความเข้าใจ และสามารถจับใจความสำคัญ ต่อยอด การสนทนา และนำไปสู่การหารือ ระดมสมอง แนวความคิดในการปฏิบัติงาน ได้อย่าง เป็นรูปธรรมมากขึ้น การฟังเพื่อจับใจความจึงมีความสำ

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1