เปิดอบรมหลักสูตร PostgreSQL Fundamental

01 เมษายน - 26 กรกฎาคม 2567

Thailand Training Center

เปิดอบรมหลักสูตร PostgreSQL Fundamental

     สอนเรื่องพื้นฐานทั่วไปของคำสั่ง SQL ของ PostgresSQL เหมาะสำหรับ DBA และ Programmer


ระยะเวลาอบรม : 1 Day (6hrs)

ความรู้พื้นฐานที่ควรมีก่อนการอบรม :

- Familiar to SQL lanaguage

- Familair to relational database system Course Outline

- What is PostgreSQL

- Overview

- Interface Command

- Data Types

- Role and Privileges

- Transaction Management

- View VS Trigger


รายละเอียดเพิ่มเติม

1.ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกวันอบรมได้ ในกรณีที่ผู้อบรมไม่สามารถอบรมตามตาราง Schedule Training : 2024

2.ผู้ผ่านการอบรม จะได้รับใบรับรองจาก ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ทุกท่าน

3.ผู้เข้าอบรม ต้องนำ Computer มาเพื่อใช้ในการอบรม


เงื่อนไขการชำระเงิน

1.ชำระค่าอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 1 สัปดาห์

2.ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จะออกใบเสร็จรับเงินให้หลังจากผู้อบรมชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

3.ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอภิรัฐ โสภณมณี

Mobile : 089-408-6789

Tel : 02-289-3056

Id Line : thaitc

E-Mail : [email protected] www.thailandtrainingcenter.net

Facebook : https://www.facebook.com/TRAININGDATABASE


ตารางอบรมประจำปี 2567

Group : Oracle Database (คลิก) https://shorturl.asia/o0Ay2 Group : PostgreSQL (คลิก) https://shorturl.asia/hGHO0 Group : Python (คลิก) https://shorturl.asia/KZNzs

Tutor OCP 19c (คลิก) https://shorturl.asia/lXjnm


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ความรู้พื้นฐานที่ควรมีก่อนการอบรม : - Familiar to SQL lanaguage - Familair to relational database system

สถานที่อบรม (VENUE)

Thailand Training Center

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

01 เมษายน - 26 กรกฎาคม 2567 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

Thailand Training Center
เบอร์ติดต่อ : 089-408-6789

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 283 ครั้ง