หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน ธันวาคม

 ธันวาคม 2566

เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D REPORT และ 5 WHY ANALYSIS BY 5 GEN

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

สวัสดิการ- ลงโทษ – เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ HR ห้ามพลาด !!!

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Professional Beyond Tactfully Negotiation)

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

การบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ ERP (Enterprise Resource Planning Management)

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

ระบบบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (รุ่นที่ 32) (Succession Plan Management System)

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (Training Evaluation Follow-up and R

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ STORY TELLING

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

เทคนิคการจัดทำระบบ Competency สำหรับการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid – Basic life support Version 2020

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC)

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

กลยุทธ์การลดต้นทุนในกระบวนการผลิตด้วยหลักการ Lean Manufacturing

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

การ Upskills และ Reskills บุคลากร ด้วย Skills Matrix ให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง รุ่

ชำระก่อน 7 วัน จ่ายเพียง 3,500.- หรือพิเศษลงทะเบียน 5 ท่าน ชำระเพียง 4 ท่าน (จากราคาปกติ 3,900.-)

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขาย

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1