หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน เมษายน

 เมษายน 2567

Public training ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HORENSO อบรม 24 เมษายน 2567

ในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่จะต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลา ใครทำงานรวดเร็วกว่าก็ย่อมจะมีโอกาสมากกว่า องค์กรญี่ปุ่นเองจึงมีเทคนิคในการทำงานที่เน้นบอกกล่าวตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวดเร็ว ถูกต้อง รอบคอบ ครอบคลุมและทั่วถึง โดยที่ยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมการ

จัดโดย ฝึกอบรม เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เปิดรับสมัคร อบรม หลักสูตร: 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ(9 Steps Success to

องค์กรทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตย่อมที่จะต้องเสาะแสวงหาหัวหน้างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้างานใหม่ ที่จะต้องเพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพเป็นที่น่าเชื่อถือ และศรัทธาต่อคนในองค์กรหรือผู้ใต้บังคับบ

จัดโดย ฝึกอบรม เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Public training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารต้นทุน ( STRATEGIC COST MANAGEMENT) 24

ในการประกอบธุรกิจใดๆไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าเพื่อจัดจำหน่าย,การดำเนินธุรกิจให้บริการ ในยุคที่มีการแข่งขันกันสูง หากมีการบริหารต้นทุนที่ต่ำหรืออย่างเมาะสมก็สามารถสร้างผลกำไรได้เป็นอย่างดี หากมีการบริหารต้นทุนที่ผิดพลาดก็อาจมีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่

จัดโดย ฝึกอบรม เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

RoPA Revision and PDPA Implemention

RoPA Revision and PDPA Implemention

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่่ จำกัด

RoPA Revision and PDPA Implemention

RoPA Revision and PDPA Implemention

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่่ จำกัด

RoPA Revision and PDPA Implemention

RoPA Revision and PDPA Implemention

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่่ จำกัด

SKILL MATRIX SETTING & IMPLEMENTATION

การจัดทำและปรับใช้ SKILL MATTRIX อย่างได้ผล

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่่ จำกัด

SKILL MATRIX SETTING & IMPLEMENTATION

การจัดทำและปรับใช้ SKILL MATTRIX อย่างได้ผล

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่่ จำกัด

SKILL MATRIX SETTING & IMPLEMENTATION

การจัดทำและปรับใช้ SKILL MATTRIX อย่างได้ผล

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่่ จำกัด

Practical Ho-Ren-So

เทคนิคการประยุกต์ใช้ Ho-Ren-So เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่่ จำกัด

Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2