SMART & SMILE SERVICE

31 กรกฎาคม 2562

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน สภาพการแข่งขันในสมรภูมิธุรกิจได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี ดังนั้น ผู้ให้บริการทุกท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า หรือ ทำให้ลูกค้าตัดสินใจใช้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พนักงานต้อนรับ เนื่องจากเป็นพนักงานคนแรกที่ได้พบปะกับลูกค้า อย่างไรก็ตาม ความจริงที่ลูกค้าได้สัมผัสคือ พนักงานต้อนรับหลายคนยังไม่สามารถสร้างความประทับใจสูงสุดให้กับลูกค้า หรือ บางครั้งกลับทำให้ลูกค้าโกรธถึงขั้นเลิกใช้บริการไปเลย

         หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้พนักงานต้อนรับ ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองให้เป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ มีทักษะและบุคลิกภาพการให้บริการที่ต้องตาต้องใจลูกค้า รวมทั้งการทำกิจกรรมWorkshop เพื่อระดมความคิดในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการในการให้บริการ เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

 

 

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านบริการ และการต้อนรับลูกค้าด้วยการเตรียมความพร้อมการแสดงออกต่อหน้าลูกค้าคนไทย และชาวต่างชาติด้วยบุคลิกภาพการพูด พร้อมการแสดงท่าทางได้อย่างมั่นใจระดับVIP อย่างมืออาชีพ

2.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกทักษะภาคปฏิบัติต่อลูกค้าระดับ VIPขององค์กร ด้วยการบริการ และการต้อนรับ ด้วยการสนทนาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆ กับลูกค้าคนไทยและชาวต่างชาติให้สามารถติดต่อสื่อสารได้เข้าใจตรงกัน ชัดเจน และถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

3.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิค เรียนรู้วิธีการปรับตัวในการดูแลลูกค้าอย่างมีความสุข สร้างสรรค์ สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า และมีภาพลักษณ์ ภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร

 

หัวข้อการบรรยายและWorkshop

1.   มนุษย์สัมพันธ์กับการทำงานด้วยกันอย่างมีความสุข (Dealing with SMILE People)

§  การสร้างความสัมพันธภาพด้วยปรับตัวเองให้เข้ากับคนอื่นๆ

§  การสร้างความรู้สึกที่ดี และความสุขของการเริ่มต้นการทำงาน

§  การเข้าใจลักษณะบุคลิกภาพของตนเอง กับผู้อื่นก่อนอย่างมีส่วนร่วม

  1. การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกกับการสร้างความประทับใจกับลูกค้า VIPด้วยภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ (SMART with VIP Personality)

§  การยิ้ม การไหว้ การทักทาย

§  การบอกทาง สัญญาณต่างๆ ด้วยมืออย่างถูกวิธีและน่าสนใจ

§  การใช้คำพูดที่ไพเราะ ช้า ชัด คม สุภาพ นุ่มนวล และเนียน

§  การวางกิริยา ท่าทางต่อหน้าลูกค้า

WORKSHOP1 : ฝึกทักษะเตรียมความพร้อมการแสดงออกบุคลิกภาพต่อหน้าลูกค้า VIP

  1. เทคนิคการบริการด้วยสนทนาภาษาไทย และภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติแบบง่ายๆไม่อาย ไม่กลัว ชัวร์เข้าใจแน่
  2. WORKSHOP 2 :ฝึกทักษะการบริการ และการต้อนรับแขกVIPชาวไทยด้วยการสนทนาภาษาไทยสไตล์บุคลิกดี มีชัยเกินครึ่ง

§  การต้อนรับและการเปิดสนทนากับลูกค้าให้ประทับใจ

§  การรับมือ การแสดงออกทางบุคลิกภาพกับลูกค้าขณะดูแลและบริการลูกค้า

§  การสนองความต้องการของลูกค้าและให้ความช่วยเหลืออย่างตรงจุด

§  การปิดการสนทนาที่ประทับใจลูกค้า

  1. WORKSHOP 3 :ฝึกทักษะการบริการ และการต้อนรับแขกด้วยการสนทนาแบบมืออาชีพ ไม่อาย ไม่กลัว ชัวร์เข้าใจตรงกัน (แบ่งกลุ่มฝึกทักษะ)

§ ฝึกการสนทนาขั้นตอนที่1 :การทักทายและการต้อนรับด้วยความสุภาพและเป็นกันเอง

(Welcoming and Greeting)

§ ฝึกการสนทนาขั้นตอนที่2 :การสอบถามความต้องการ และรายละเอียดต่างๆ ของลูกค้า(Asking for Information)

§ ฝึกการสนทนาขั้นตอนที่3 :การอธิบายรายละเอียด เพื่อความชัดเจน สุภาพและมีภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างการสนทนา(Expressing in a Good Word)

§ ฝึกการสนทนาขั้นตอนที่4 :การทบทวนและเน้นย้ำความเข้าใจ ประเด็นสำคัญ เพื่อความถูกต้องทุกครั้งในการสนทนา(Reviewing and Reminding)

§ ฝึกการสนทนาขั้นตอนที่5 :การกล่าวคำขอบคุณและปิดการสนทนากับคู่สนทนาเพื่อความประทับใจ (Thanking to Polite Conversation)

  1. ถาม-ตอบประเด็นต่างๆ เพื่อความชัดเจน ถูกต้อง และความกระจ่างในการปฏิบัติงาน

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด


วิทยากร

ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง
สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

31 กรกฎาคม 2562 09.00 - 16.00

จัดโดย

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 086-318-3151-2

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 303 ครั้ง