หลักสูตรฝึกอบรม-งานสัมมนามาใหม่

อัพเดทหลักสูตรฝึกอบรมและงานสัมมนาใหม่ๆ ได้ที่หน้านี้

แล้วคุณจะไม่ตกข่าวอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นอบรมการตลาด การขาย การเงิน กลยุทธ์ธุรกิจ การบริการ รวมไปถึงด้าน HR และ IT

เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.0

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

การสื่อสารเเละเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

การบริหารระบบคลังสินค้าและโลจิสติกส์ครบวงจร Logistics and Warehouse Management Completely

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

การสื่อสารด้วยใจ สื่ออย่างไรให้ลูกน้องเข้าใจในยุค New Normal

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต Communication and Crisis Management

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

กฎหมายแรงงานสำหรับนายจ้างและผู้บริหารงานบุคคลมือใหม่

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน (LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS)

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

กลยุทธ์การยกระดับการบริการด้วยระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (Kaizen for Productivity Improvement)

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

เทคนิคการฟัง การจับประเด็นอย่างมีประสิทธิภาพ Effective Listening and Catch the Issue Techniques

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

กลยุทธ์การเจรจาต่อรองสำหรับงานด้านจัดซื้อ (Procurement Negotiation Strategies)

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D REPORT และ 5 WHY ANALYSIS BY 5 GEN

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

สวัสดิการ- ลงโทษ – เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ HR ห้ามพลาด !!!

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Professional Beyond Tactfully Negotiation)

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1