หลักสูตรฝึกอบรม-งานสัมมนามาใหม่

อัพเดทหลักสูตรฝึกอบรมและงานสัมมนาใหม่ๆ ได้ที่หน้านี้

แล้วคุณจะไม่ตกข่าวอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นอบรมการตลาด การขาย การเงิน กลยุทธ์ธุรกิจ การบริการ รวมไปถึงด้าน HR และ IT

หลักสูตร การลดความสูญเสีย 7 ประการ

ปัจจุบันวงการอุตสาหกรรมมีความต้องการที่จะเพิ่มผลกำไรให้กับองค์กรของตน ซึ่งในยุคสมัยปัจจุบันนั้นการที่องค์กรสามารถที่จะเพิ่มผลกำไรได้ดีที่สุด คือการลดต้นทุนการผลิต

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

หลักสูตร การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร

เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต นับเป็นปัจจัยการผลิตที่มีความสำคัญ และมีราคาสูง ดังนั้นเพื่อให้เกิดการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ มีความคุ้มค่าสูงสุด จำเป็นต้องมีการวัดค่า และติดตามวัดผลการปรับปรุง ซึ่งOEE

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

หลักสูตร เทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลุ่มQCCให้เกิดประสิทธิภาพ

การทำกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพQuality Control Circle หรือQCC เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ สามารถจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นในการทำงาน การที่พนักงานมีความรู้

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

เทคนิคการลดความสูญเสีย 7 ประการ ด้วยกิจกรรม KAIZEN

ความสูญเสียเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆขององค์กรโดยเฉพาะกระบวนการผลิตที่เป็นกระบวนการหลักขององค์กร

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

หลักสูตร ระบบป้องกันความผิดพลาด Poka Yoke

ความผิดพลาด และข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตนั้นมีหลากหลายสาเหตุ ซึ่งส่วนหนึ่งก็เกิดจากข้อผิดพลาดของคน เช่น ลืมประกอบ หรือประกอบผิดเป็นต้นPoka Yoke

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

หลักสูตร การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม

ในการดำเนินธุรกิจสิ่งที่สำคัญคือต้นทุน เพราะต้นทุนจะ เป็นปัจจัยชี้ว่าการดำเนินธุรกิจจะได้กำไรมากหรือน้อยหรือขาดทุน โดยการลดต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นจะต้องได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกคนในหน่วยงานและในองค์กร

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

ความสูญเสียหลัก 16 ประการ และ การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง

Focused ImprovementหรือKobutsu Kaizenหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าSpecified Improvementเป็นหนึ่งกลยุทธ์หลัก ที่จำเป็นต้องมีการดำเนินงานในระบบTPM โดยมีวัตถุประสงค์ของเสาหลักเพื่อลดความสูญเสียหลัก16ประการ

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันของโลกการค้าเสรี องค์กรจะมีความมั่นคั่ง เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ก็ต่อเมื่อ องค์กรมีความสามารถในการทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการของตนมีคุณภาพเหนือความคาดหวังของลูกค้า สามารถสร้างตัวชี้ความประทับใจแก่ลูกค้า

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping)

ในการดำเนินกิจกรรมการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตเพื่อให้ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ในเวลาที่ลูกค้าต้องการนั้นจำเป็นที่จะต้องควบคุมเวลานำ ในกระบวนการผลิตให้ อยู่ภายในเวลาที่ลูกค้าต้องการ

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

Zero Defect แนวคิดการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์

เมื่อเกิดของเสียย่อมส่งผลกระทบกับองค์กรมากมายเช่น สิ้นเปลืองคน อุปกรณ์เครื่องจักร พลังงาน วัตถุดิบ ฯลฯ อีกทั้งยังทำให้เกิดความคิดฝังใจ

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

กิจกรรม 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ

กิจกรรม 5ส เป็นกิจกรรมพื้นฐานกิจกรรมหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นเรื่องของการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนและสถานที่ทำงาน

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

การปรับปรุงกระบวนการหยิบและการบรรจุในงานคลังสินค้า

เป็นการเปิดมุมมองให้กับพนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงสิ่งที่พึงจะทำได้ในทางปฏิบัติสำหรับงานคลังสินค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเก็บเกี่ยวเทคนิคต่างๆ

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

การบริหารจัดการโลจิสติกส์โซ่อุปทานและการลดต้นทุน

เป็นการเปิดมุมมองให้กับพนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงสิ่งที่พึงจะทำได้ในทางปฏิบัติสำหรับงานโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเก็บเกี่ยวเทคนิคต่างๆ

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

C-TPAT Awareness via Zoom

จุดประสงค์เพื่อมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของโครงการความร่วมมือระหว่างศุลกากรกับภาคธุรกิจเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย (C-TPAT) และมาตรการขั้นต่ำสำหรับการรักษาความปลอดภัย (MSC)

จัดโดย SGS ACADEMY

เจาะลึกพฤติกรรมลูกค้า เพื่อความสำเร็จ ด้านการขายและการตลาด (Customer Insight for Sales and Marketing

พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทราบถึงเทคนิคการค้นหาพฤติกรรมและความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าเป้าหมาย เพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์สำหรับการขาย และการตลาดให้สินค้าและบริการจนสามารถตอบสนองตลาดเป้าหมายได้

จัดโดย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จํากัด

Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2