หลักสูตรฝึกอบรม-งานสัมมนามาใหม่

อัพเดทหลักสูตรฝึกอบรมและงานสัมมนาใหม่ๆ ได้ที่หน้านี้

แล้วคุณจะไม่ตกข่าวอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นอบรมการตลาด การขาย การเงิน กลยุทธ์ธุรกิจ การบริการ รวมไปถึงด้าน HR และ IT

การวางแผนกำลังการผลิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ( Capacity Planning for Industry)

สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

การแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D Report และ Why Why Analysis

สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

กระบวนการนำเข้าและส่งออก ทั้งระบบ

สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

ขั้นตอนการขอ VISA และ WORK PERMIT (ใบอนุญาตทำงาน) ที่ถูกต้อง (VISA & / Work permit) 3 ชั่วโมง

สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5Qs

สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

กฎหมายแรงงานสำหรับนายจ้างและผู้บริหารงานบุคคลมือใหม่

สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

การจัดการสารต้องห้ามตามระเบียบ RoHS V2.1, REACH และ QC080000

สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

TRAIN THE TRAINER สุดยอดการเป็นวิทยากร (อบรม 2 วัน)

สมัคร 3 ท่าน ลดเหลือท่านละ 7,000.-

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยหลัก HO REN SO

สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

The STRONG HR FOR NON-HR ปั้น HR พันธุ์แกร่งให้องค์กรสำหรับหัวหน้างานที่ไม่ใช่ HR

สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม...สำหรับมือใหม่ Effective Meeting Report Writing

สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

เทคนิคการบริหารจัดการงาน สำหรับพนักงานธุรการ มือโปร ยุค Digital 4.0

สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

การทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาองค์กร (Teamwork Skills for Success)

สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1