หลักสูตรฝึกอบรม-งานสัมมนามาใหม่

อัพเดทหลักสูตรฝึกอบรมและงานสัมมนาใหม่ๆ ได้ที่หน้านี้

แล้วคุณจะไม่ตกข่าวอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นอบรมการตลาด การขาย การเงิน กลยุทธ์ธุรกิจ การบริการ รวมไปถึงด้าน HR และ IT

Public Training : Microsoft Excel Basic & Intermediate

Tips & Techniques พิเศษล่าสุด เพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้งาน Microsoft Excel Basic & Intermediate

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เทคนิคการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel สำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิต (อบรม 26 ต.ค. 66)

การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมการผลิตจะทำให้เห็นภาพของกระบวนการและขั้นตอนของการผลิตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการคำนวณระยะเวลาการผลิตที่เหมาะสม

จัดโดย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จํากัด

“การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบลีน” (Lean Purchasing & Procurement) (อบรม 18 ต.ค. 66)

การจัดซื้อและจัดหาแบบลีน คือการนำเอากลยุทธ์ต่าง ๆ มาประยุกต์กับงานด้านการจัดซื้อและจัดหา (Purchasing and Procurement) นั้นมีจุดประสงค์เพื่อลดความสูญเปล่าในการดำเนินงานด้านการจัดซื้อ รวมถึงเพิ่มคุณค่าให้กับงานดังกล่าวได้เพื่อให้เกิดการลดต้นทุนและเพิ่มประสิ

จัดโดย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จํากัด

ONSITE Public เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม…สำหรับมือใหม่ Effective Meeting Repo

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสภาพ สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม องค์กรต่างๆ จึงมีแผนการพัฒนา บุคลากรของตนเอง ให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ ทั้งผู้บริหาร และบุคลากรจำเป็นต้องมีการประชุมเพื่อกำหนด กลยุทธ์ การวางแผนการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลดังกล

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน ด้วย DISC อบรม 11 ตุลาคม 66

หัวหน้างานมีหน้าที่ในการบริหารงานให้ได้ผลลัพธ์ตามที่องค์กรต้องการและเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยต้องอาศัยประสบการณ์ในการวางแผนงาน (Planning) และการมอบหมาย (Assignment) ตลอดจนมีการควบคุมงาน (Controlling) และติดตามงาน (Monitoring) อย่างมีระบบ ทำให้สามารถ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

4 Ability Supervisory Development

หัวหน้างาน " (Supervisory) เป็นผู้บริหารข้างต้นที่มีบทบาทและหน้าที่สำคัญอย่างมากต่อการบริหารผลงานของลูกน้องให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ และบทบาทหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนผลงานขององค์กรองค์กรจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาหัวหน้างานให้มีความรู้ทักษ

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม ประยุกต์ใช้ในการปฏ

การร่วมประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น รวมทั้งแก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน การประชุมจะเกิดผล ก็ต้องมีการเขียนรายงานการประชุม เพื่อบันทึกสิ่งต่างๆ ที่ได้ตกลงกันในที่ประชุมและส่งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อกันลืมและเตือนว่า ใครจะต้องทำอ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

PUBLIC TRAINING หลักสูตร : การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต 7 Waste for cost reduc

สภาวะปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางด้านธุรกิจกันอย่างรุ่นแรง ทั้งจากภายในและต่างประเทศ ทำให้สถานประกอบการต่าง ๆ ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องการปรับตัวเป็นอย่างมาก การสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันโดยการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยการผลิตสินค้าที่ม

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การสื่อสารเเละเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ 3 ตุลาคม 2566 อ.ปร

ในโลกของการทำงาน การสื่อสารโดยใช้การเขียน Email ภาษาอังกฤษติดต่อธุรกิจกัน เป็นการสื่อสารที่ใช้การอย่างแพร่หลายและจำเป็นอย่างยิ่ง ในการดำเนินธุรกิจ ทุกระดับและทุกขนาดองค์กร ทักษะการเขียน Email มีความสำคัญอย่างมากที่ผู้สื่อสารจะต้องทราบหลักการ รูปแบบวิธีการ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น 2 ตุลาคม 2566 อ.ป

การบริการเป็นเทคนิคหนึ่งที่สำคัญมากในการสร้างความพึงพอใจอันเป็นพื้นฐานของความรู้สึกอันก่อให้เกิดการความภักดีในแบรนด์ หลายองค์กรยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับบริการที่แท้จริง บางองค์กรใส่เงินทุนเข้าไปมหาศาลหวังให้การบริการตอบโจทย์ บางองค์กรก็ริดรอนการบริการมากเ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Power Harassment Reduction

Power Harassment Reduction (จัดการปัญหาการคุกคามในที่ทำงานและศิลปะการจัดการของผู้บังคับบัญชา)

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

เคล็ดลับการพัฒนาโครงการ มิกซ์ยูส-คอมมูนิตี้มอลล์ (สัมมนา) รุ่นที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

จัดโดย THAI REAL ESTATE BUSINESS SCHOOL

ตลาดนัดและตลาดสด ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ (สัมมนา) รุ่นที่ 15

วันศุกร์ที่ 12 - เสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

จัดโดย THAI REAL ESTATE BUSINESS SCHOOL

ยืนยันจัด หลักสูตร การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จในการทำงาน อบรม 27 กันยายน 25

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กร...การพัฒนานั้น เริ่มต้นจากการพัฒนาคน ซึ่งทำให้องค์กรพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง คนที่คิดเก่งอาจเรียกได้ว่าเป็นคนฉลาด แต่แท้จริงแล้ว คนที่คิดเก่งไม่จำเป็นต้องฉลาดก็ย่อมได้ หากมีมุมมองความคิดวิเคราะห์ที่เป็นเหตุและผลในภาพรวม หรื

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2023อบรม 27 ก.ย.66

ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงยุทธิวิธีการเข้าถึงความต้องการงของลูกค้า ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ประเภทลูกค้า เพื่อการนำเสนอการขายที่ตรงใจได้อย่างมืออาชีพ ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางในการนำเสนอไอเดียและวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการขาย

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2