หลักสูตรฝึกอบรม-งานสัมมนามาใหม่

อัพเดทหลักสูตรฝึกอบรมและงานสัมมนาใหม่ๆ ได้ที่หน้านี้

แล้วคุณจะไม่ตกข่าวอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นอบรมการตลาด การขาย การเงิน กลยุทธ์ธุรกิจ การบริการ รวมไปถึงด้าน HR และ IT

การวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา (Root Cause Failure Analysis)

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,500.- (ราคาปกติท่านละ 3,900)

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

เทคนิคการเช็คสต๊อคสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,500.- (ราคาปกติท่านละ 3,900)

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน (LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS)

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,500.- (ราคาปกติท่านละ 3,900)

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Effective Communication Skills)

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,500.- (ราคาปกติท่านละ 3,900)

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุดด้วย KAIZEN

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,500.- (ราคาปกติท่านละ 3,900)

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

การบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ ERP (Enterprise Resource Planning Management))

สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2024

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,500.- (ราคาปกติท่านละ 3,900)

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกเพื่อให้ได้คน “เก่ง และ ดี” อย่างมืออาชีพ

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,500.- (ราคาปกติท่านละ 3,900)

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

แนวปฏิบัติ PDPA ที่ครบถ้วน ในทุกมิติสำหรับองค์กร (Personal Data Protection Guideline – PDPA)

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,500.- (ราคาปกติท่านละ 3,900)

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

สามารถมีวิธีการคิดใหม่ๆในการบริหารจัดการงานฝึกอบรม-สัมมนาอย่างมืออาชีพสอดคล้องกับองค์กร

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กฎหมายแรงงานสำหรับนายจ้างและผู้บริหารงานบุคคล ปี 2567

สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,500.- (ราคาปกติท่านละ 3,900)

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และกฎหมาย พ.ร.บ.ทวงหนี้

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,500.- (ราคาปกติท่านละ 3,900)

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis) (FMEA))

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,500.- (ราคาปกติท่านละ 3,900)

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2