หลักสูตรฝึกอบรม-งานสัมมนามาใหม่

อัพเดทหลักสูตรฝึกอบรมและงานสัมมนาใหม่ๆ ได้ที่หน้านี้

แล้วคุณจะไม่ตกข่าวอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นอบรมการตลาด การขาย การเงิน กลยุทธ์ธุรกิจ การบริการ รวมไปถึงด้าน HR และ IT

(Online Training) หลักสูตร Work System Design (การออกแบบระบบงาน)

จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

(Online Training) หลักสูตร Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)

จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

(Online Training) หลักสูตร เทคนิคการทำ Work Instruction ให้เข้าใจง่าย

หลักสูตรนี้มีคำตอบสำหรับทุกคำถาม ถ่ายทอดแนวทางการค้นหา Best Practices จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการสร้างสื่อการเรียนรู้เป็น VDO โดยการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ (Experience Learning) ผ่านการบรรยาย ทดลองทำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน การนำเสนอผลก

จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

(Online Training) หลักสูตร HR Analytics for Strategic Decisions (HR Analytics เชิงกลยุทธ์)

หลักสูตรนี้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้สำหรับ HR ให้สามารถฝึกการตั้งคำถามที่ผู้บริหารคาดหวัง คัดเลือกและจัดทำข้อมูลอย่างเป็นระบบ ครบถ้วน พร้อมทั้งสามารถออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล HR ให้เชื่อมโยงกับธุรกิจได้อย่างแท้จริง

จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สัมมนา Online : การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิด หลักการของการวางแผนการสั่งซื้อ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการอบรมเพื่อการทำงานได้

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

สัมมนา Online : เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกและความสุขในยุค 2021

ปรับวิธีคิด เปลี่ยนมุมมองให้เกิดเป็นพลังที่สร้างสรรค์มากขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน ความคิด ทัศนคติ อารมณ์ ความรู้สึก

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

สัมมนา Online : Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ

ผู้บริหารที่ดีได้นั้นต้องมีทัศนคติที่ดี และมีภาวะผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้จะเป็นคำตอบของท่านเอง

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

สัมมนา Online : กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015

เพื่อให้สามารถคัดเลือก ประเมินผู้ผลิต ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการจากแหล่งภายนอกตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1