หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด

หาหลักสูตรอบรมสัมมนาทั่วประเทศได้ง่ายๆ ที่นี่

เพราะเราจำแนกหลักสูตรเป็นรายเดือนให้ง่ายต่อการค้นหาและทำให้คุณสามารถสมัครเข้าอบรมผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ทันที

 มีนาคม 2566

Public Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills อบรม 23 มีนาคม 2566

ในยุคที่นักขายจำเป็นต้องมีการปรับตัวอย่างมากนับตั้งแต่การก้าวเข้ามาของออนไลน์ นักขายมีความจำเป็นต้องยกระดับตนเองให้เข้าใจถึงปัญหาของลูกค้าให้มากขึ้น โดยเฉพาะกับลูกค้าในยุคปัจจุบันที่เข้าใจได้ยากมากข้น ตัวเลือกเยอะขึ้น จึงทำให้นักขายที่เน้นแต่จะขายแบบธรรมด

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2023 /2 ระบบ ทั้งออนไลน์เเละจัดอบรมณ.โรงเเรม

การขายในยุคปัจจุบันปี 2023 นี้มีความแตกต่างจากปี 2022 เป็นอย่างมาก เพราะการขายแบบไม่ต้องใช้ความสัมพันธ์หรือการขายบางอย่างที่สามารถใช้ระบบเข้ามาช่วย ทำการขายผ่านแพทฟอร์มออนไลน์ก็นับว่าเยอะขึ้นเรื่อยๆ ทำให้การขายในยุคนี้แบบต้องเผชิญหน้ากับลูกค้าก็ลดลง แต่ก็

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร visa work permit ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) อบรม 22 มีนาคม 2566

จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในการขอใบอนุญาตทำงาน (Work permit) พร้อมจัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 รวมถึงจะต้องดำเนินการยื่นคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรต่อคณะกรรมการ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

confirm ยืนยันจัด Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในการทำงาน (Risk Management)

“ความเสี่ยง” นิยาม หรือคำจำกัดความที่นำมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง คือ เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ภายในสถานการณ์ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสำเร็จต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ข

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

หลักสูตร Update กฎหมายแรงงานที่มีผลบังคับใช้ ปี2566 อบรม 20 มีนาคม 2566

เพื่อให้ผู้บริหารงานบุคคลและหัวหน้างานทราบหรือเข้าใจถึงกรอบในการลงโทษทางวินัยต่อพนักงานและการพิจารณาความผิดที่กำหนดลงโทษทางวินัยความผิดลักษณะใดเป็นการตักเตือนหรือในกรณีใดเป็นความผิดที่ร้ายแรงถึงจะต้องมีการเลิกจ้างพนักงาน

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ขายที่ดินเงินล้าน ต้องรู้อะไร? (สัมมนา) รุ่นที่ 5

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 08:30 - 16:30 น. โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

จัดโดย trebs

การประเมินค่ากิจการ SMEs เพื่อการสืบทอดกิจการครอบครัว (สัมมนา)

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:30 น. โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

จัดโดย trebs

สุดยอดกลยุทธ์ขายง่าย-ขายคล่อง (สัมมนา) รุ่นที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

จัดโดย trebs

Fast Track รู้ประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อประกอบอาชีพนายหน้า-นักลงทุน รุ่นที่ 12

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 - 17:00 น. โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

จัดโดย trebs

ยืนยันจัดอบรม เทคนิคการบริหารเวลาเเละการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ” จึงถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการจัดลำดับความสำคัญของงาน และช่วยให้สามารถบริหารเวลาที่ทุกคนมีอยู่เท่า ๆกันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง

จัดโดย HrdzenterTraining

ยืนยันจัดอบรม9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! พร้อมรับวุฒิบัตรทุกที่นั่ง

จัดโดย HrdzenterTraining

ยืนยันจัดอบรม10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! พร้อมรับวุฒิบัตรทุกที่นั่ง

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และกฎหมาย พ.ร.บ.ทวงหนี้

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! พร้อมรับวุฒิบัตรทุกที่นั่ง

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนในกระบวนการผลิตด้วยหลักการ Lean Manufacturing วันที่ 28/3/

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! พร้อมรับวุฒิบัตรทุกที่นั่ง

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

ยืนยันเปิดอบรมหลักสูตร การดําเนินกิจกรรมคุณภาพด้วย QCC

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! พร้อมรับวุฒิบัตรทุกที่นั่ง

จัดโดย HrdzenterTraining

Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1