หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด

หาหลักสูตรอบรมสัมมนาทั่วประเทศได้ง่ายๆ ที่นี่

เพราะเราจำแนกหลักสูตรเป็นรายเดือนให้ง่ายต่อการค้นหาและทำให้คุณสามารถสมัครเข้าอบรมผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ทันที

 ธันวาคม 2565

Online Training : การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q

ช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของ 5Q เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองรวมถึงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการทำงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Online Training : เทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี พิเศษ! เจาะประเด็นแนวโน้ม ปี 2565/66

วิเคราะห์เจาะลึกแนวโน้มการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี 2565/66 รวมสุดยอดเทคนิคการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนที่รวบรวมไว้มากที่สุด

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เจาะลึกเทคนิคปั้นแบรนด์สถาบัน/ติวเตอร์ให้ปัง ด้วยเทรนด์การตลาดและเทคโนโลยี ต้อนรับปี 2023

เพิ่มกลยุทธ์การตลาด มองขาดทิศทางธุรกิจ ก้าวทันโลกการตลาดยุคใหม่ด้วยการใช้ Technology กับ กูรูด้านการตลาดและทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน IT

จัดโดย บริษัท คอร์สสแควร์ จำกัด

การบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ ERP

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิ่มอีก 1 ท่าน 3

จัดโดย Hrdzenter Training

การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ

Promotion สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

สมัคร 3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! พร้อมรับวุฒิบัตรทุกท่าน

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และกฎหมาย พ.ร.บ.ทวงหนี้

สมัคร 4 ท่านขึ้นไปลดเหลือท่านละ 3,500.- พร้อมรับวุฒิบัตรทุกที่นั่ง

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

พนักงานต้อนรับมืออาชีพสำหรับธุรกิจเสริมความงาม

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!!

จัดโดย Hrdzenter Training

ยืนยันอบรม การบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)

สมัคร 3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! พร้อมรับวุฒิบัตรทุกท่าน

จัดโดย Hrdzenter Training

ยืนยันการอบรม รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565

สมัคร 3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! พร้อมรับวุฒิบัตรทุกท่าน

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

ยืนยันการอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาด้วย 8D

พิเศษ สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่านเท่านั้น

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

ยืนยัน หลักสูตร เจาะลึกการวิเคราะห์และรับมือการตลาดยุคดิจิตอล 4.0 Insights Digital Marketing 4.0 Ana

วิวัฒนาการทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แปรเปลี่ยนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของพลวัตรของโลก และพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่ การตลาด 1.0 ที่เน้นไปทาง Product-centric , การตลาด 2.0 ที่เน้

จัดโดย Tess training

หลักสูตร Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหาร

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายคงที่ ค่าใช้จ่ายผันแปร

จัดโดย Tess training

การจัดทำระบบควบคุมสารปนเปื้อน (ROHS) อ.พิทักษ์ บุญชม

อุตสาหกรรมไฟฟ้า ดังนั้นทุกโรงงาน / บริษัท ไม่ว่าจะเป็น เทรดดิ้ง จำเป็นต้องดำเนินการทำข้อมูลในระบบนี้เพื่อ Support ให้กับคู่ค้าของตน ซึ่งทางผู้ผลิตจะต้องดำเนินการกรอกข้อมูลวัตถุดิบ ข้อมูลสารเคมี เข้าไปในระบบ IMDS

จัดโดย Tess training

Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1