หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด

หาหลักสูตรอบรมสัมมนาทั่วประเทศได้ง่ายๆ ที่นี่

เพราะเราจำแนกหลักสูตรเป็นรายเดือนให้ง่ายต่อการค้นหาและทำให้คุณสามารถสมัครเข้าอบรมผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ทันที

 มิถุนายน 2562

Intermediate Excel for Database and Special Functions

วันที่ 1 : เน้นการบริหารจัดการฐานข้อมูลบน Excel ให้อยู่หมัด และการทำรายงานแบบอัตโนมัติแทนอัตโนมือ / วันที่ 2 : เน้นเรียนรู้และประยุกต์ใช้สูตร & ฟังก์ชันได้อย่างทะลุปรุโปร่ง

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control

หลักสูตรนี้จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา ทำให้สามารถเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทและแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

ค่าตอบแทนและสวัสดิการยืดหยุ่นเพื่อการรักษาและจูงใจคนยุค 4.0

เพื่อทราบหลักการการออกแบบค่าตอบแทนและสวัสดิการแบบยืดหยุ่นเพื่อการจูงใจ (Motivation) และ รักษา (Retain) พนักงาน ได้อย่างมีประสิทธิผล

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถกำหนดระดับความเสี่ยง กำหนดวิธีการควบคุมและจัดการกับความเสี่ยงในแต่ละระดับ

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Sales Coordinator/Sales Admins./Sales Support พนักงานสนับสนุนประสานงานขาย/พนักงานธุรการขาย

งานขายถือเป็น “ทัพหน้า” ในการ “หารายได้” เข้ามาสู่องค์กร และทุกวันนี้ การทำงานของทุกองค์กรล้วนมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่ “ทัพหลัง” คือ “พนักงานธุรการขาย/พนักงานสนับสนุนงานขาย (Sales Coordinator/Sales Admins./Sales Support) จึงกำลัง “

จัดโดย Professional Training Solution (Ptstraining.in.th)

หลักสูตร Intermediate Excel for Database and Special Functions

พิเศษสมัคร 4 ท่านลดเหลือท่านละ6,800 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบประกาศในวันสัมมนาทันที

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

ราคาพิเศษทุกที่นั่ง 3,500.-

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์จากเครื่องมือง่ายๆ

สัมมนาฟรี! เครื่องมือที่จะช่วยคุณทำธุรกิจออนไลน์ แบบชิวๆ ไม่ต้องสต๊อกสินค้า ทำที่ไหนก็ได้

จัดโดย ฺBIZ Success

การบริหารงานการจัดส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

ทราบถึงขั้นตอน และวิธีการควบคุมดูการจัดส่งได้อย่างถูกวิธี สามารถบริหารการจัดการขนส่งได้อย่างถูกวิธีเพื่อลดต้นทุน

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

จัดฝึกอบรมให้ความรู้การพัฒนาฮาลาล

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยวและมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน

จัดโดย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Incoterms ® 2010 ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ

INCOTERMS 2010 ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต้องศึกษาสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำการค้าระหว่างประเทศในทุกตำแหน่งงาน เพื่อนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

การสื่อสารข้ามสายงาน...เทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Cross-Functional Commu.) รุ่นที่ 22

การพัฒนาให้ผู้ปฏิบัติงานข้ามสายงาน สามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเข้าใจกันและกัน เข้าใจเป้าหมายและข้อจำกัดของแต่ละหน่วยงาน ช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทำให้งานของทุกหน่วยงานสำเร็จร่วมกันอย่าง Win Win ย่อมทำให้กระบวนการท

จัดโดย People Synergy

ภาษาอังกฤษสำหรับนักขาย (English for Sales Professionals) รุ่นที่ 2

เพื่อตอบสนองกับความต้องการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้กับนักขายยุคใหม่ เราจึงได้ออกแบบหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ และความเป็นมืออาชีพให้เกิดขึ้น ผู้เข้าสัมมนาทุกท่านจะได้รับทั้งเครื่องมือและรูปแบบของการสื่อสารในแต่ละสถานการณ์ สำหร

จัดโดย People Synergy

Smart Leadership (สู่สุดยอดภาวะผู้นำ)

ทุก ๆ องค์กร ล้วนแล้วแต่ต้องการ “ผู้นำ” ที่มีวิสัยทัศน์ มีทักษะที่จะนำพาองค์กร ไปถึงเป้าหมายได้ แต่ถ้า ผู้นำ ตกยุค ปรับตัวไม่ทันต่อกระแสแห่งโลกดิจิทัล อันตราย ต้องรีบแก้ไขด่วน!!

จัดโดย Wintory Training Center

เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen (Achieving Success in a Multi-Generational Workplace) รุ่นที่ 9

ไม่มียุคใดที่ความแตกต่างเรื่อง Generation จะสร้างปัญหาในการทำงานร่วมกันได้เท่ายุคนี้ เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมโหฬาร จนทำให้ทัศนคติและแนวทางการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เมื่อเป็นเช่นนี้...เราจะทำอย่างไรให้ปัญหาความข

จัดโดย People Synergy

Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2