หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด

หาหลักสูตรอบรมสัมมนาทั่วประเทศได้ง่ายๆ ที่นี่

เพราะเราจำแนกหลักสูตรเป็นรายเดือนให้ง่ายต่อการค้นหาและทำให้คุณสามารถสมัครเข้าอบรมผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ทันที

 มิถุนายน 2562

การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการทำงาน (Collaborative Relationships @ Work)

องค์กรจะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ พนักงานในองค์กรที่สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันในการทำงาน ทำให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจเ

จัดโดย People Synergy

ภาวะผู้นำในตนเองสู่ความสำเร็จในการทำงาน (Self-Leadership @ Work) รุ่นที่ 2

หากคุณต้องการให้ธุรกิจเจริญเติบโต แข่งขันได้อย่างเหนือชั้นกว่าคู่แข่ง นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายหนัก ปัจจัยที่สำคัญคือ ต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ให้มีความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และที่สำคัญคือ ภาวะผู้นำในตนเอง หลักสู

จัดโดย People Synergy

การวางแผนการขาย (Effective Sales Planning : The Maximizer of Your Target) รุ่นที่ 26

มุ่งเน้นให้ทีมงานขายทุกคนมีทักษะในการวางแผนการขาย ซึ่งเป็นทักษะที่เป็นต้องการและจำเป็นอย่างยิ่ง กับทั้งทีมงานขายมือใหม่หัดขับหรือแม้กระทั่งนักขายทหารผ่านศึกลายครามก็ตาม

จัดโดย People Synergy

การจัดการและควบคุมกระบวนการผลิตด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และแนวคิดแบบลีน

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดอบรมสัมมนา เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสถานประกอบการ เพิ่มศักยภาพและสามารถต่อยอดไปสู่การขอการรับรองได้ในอนาคต

จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

เพื่อทำให้ผู้เรียน เรียนรู้ การทบทวนขอบเขต ขั้นตอนการทำงาน ในความรับผิดชอบของกิจกรรมงาน หรือส่วนงาน ให้สอดคล้องต่อเป้าหมาย บทบาทหน้าที่

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Intermediate Excel for Database and Special Functions

วันที่ 1 : เน้นการบริหารจัดการฐานข้อมูลบน Excel ให้อยู่หมัด และการทำรายงานแบบอัตโนมัติแทนอัตโนมือ / วันที่ 2 : เน้นเรียนรู้และประยุกต์ใช้สูตร & ฟังก์ชันได้อย่างทะลุปรุโปร่ง

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Le

ลดราคาพิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control

ลดราคาพิเศษ ทุกที่นั่ง เหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

งานสารบรรณนั้น.........สำคัญไฉน ?? (Work Flow Management)

ลดราคาพิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ส่องหุ้นไทย ครึ่งปีหลัง ฟุบหรือไปต่อ รับรัฐบาลใหม่

ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

จัดโดย กรุงเทพธุรกิจ

Technical analysis ปูพื้นฐานการลงทุน (ฟรี ไมมีค่าใช้จ่ายใดๆ)

เพิ่มโอกาสการทำกำไร ซื้อขายหุ้นหรือกองทุน ที่มีการเจริญเติบโตสูง ช่วยกระจายความเสี่ยงซื้อขายออนไลน์ ด้วยตัวท่านเอง

จัดโดย Wealth formation Academy

การขจัดของเสียในงานและการลดต้นทุนในไลน์การผลิต

ราคาพิเศษทุกที่นั่ง ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น +++

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Intermediate Excel for Database and Special Functions

พิเศษสมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 6,800 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบวุฒิบัตรทุกที่นั่งทันทีมรับใบประกาศในวันสัมมนาทันที

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Analysis)

พิเศษสมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบประกาศในวันสัมมนาทันที

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตร Smart&Smile Service (พนักงานต้อนรับมืออาชีพ)

หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้พนักงานต้อนรับ ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองให้เป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ มีทักษะและบุคลิกภาพการให้บริการที่ต้องตาต้องใจลูกค้า รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อระดมความคิดในการพัฒนาและปรับ

จัดโดย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1