หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน มิถุนายน

 มิถุนายน 2566

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : Public Speaking for Leadership

Public Speaking for Leadership หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : Public Speaking for Leadership

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

confirm จัดอบรม Public Training ยืนยันจัด หลักสูตร สุดยอดนักขายยุคใหม่เหนือยุคดิจิตัล 20 มิ.ย.66

รู้สึกไหมครับว่า ปัจจุบันนักขายที่อยู่ในสังกัดของเราที่พึ่งเข้ามาทำงานใหม่ ทำไมอยู่ในโลกการขายได้ไม่นาน อีกทั้งครั้งนักขายที่อยู่ได้เพราะระบบในองค์กรเราเป็นแบบทีมซึ่งเอาไว้แชร์รายได้ ทั้งๆ ที่นักขายบางคนอาจจะทำงานได้มากกว่าเป็น แต่กลับเสียโอกาสไป นั้นก็เพ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

หลักสูตร กลยุทธ์การยกระดับการบริการด้วยระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) Strategic to Excellent Serv

ในโลกแห่งธุรกิจ กลยุทธ์การแข่งขันเพื่อสร้างความแตกต่างอย่างเหนือชั้นกว่าคู่แข่งในการแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดมีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับสินค้าประเภทเดียวกันหรือบางครั้งอาจจะวางยุทธศาสตร์ไปไกลถึงขนาดที่ต้องการเป็นผู้นำทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ทางด้

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจัดการงานบำรุงรักษาสมัยใหม่

สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน

จัดโดย Hrdzenter Training

Public Training หลักสูตรอบรม : บูรณาการองค์กร สร้างยอดขายเชื่อมโลก Digital Transformation 20 มิ.ย.66

โลกการขายสินค้าและบริการในตลาดทุกวันนี้, มีวิวัฒนาการที่ซับซ้อนมากขึ้น สิ่งหนึ่งเพราะเกิดจากการได้ผลกระทบของ Digital Disruption แต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นเพียงวิกฤติแง่ลบเพียงอย่างเดียว. เราสามารถบูรณราการสร้างยอดขายด้วยการใช้ช่องทางดิจิตอล ที่ผู้ซื้อ-ลูกค้า-ผู้บ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ยืนยันจัด Public Training หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคลากรมืออาชีพ อบรม 20 มิถุนายน 2566

นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและก่อประโยชน์ให้องค์การสามารถดำเนินงานไปได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ มีความแข็งแรงและความสามารถในการเติบโต แข่งขันได้ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลง ความผันผวน ความไม่แน่นอนเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel อย่างมืออาชีพ (Profess

โปรแกรม Microsoft Office Excel เป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความเก่งรอบด้าน และโดดเด่นทางด้านการนำไปใช้งานในลักษณะต่างๆ เช่น งานเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตาราง งานติดต่อกับฐานข้อมูลในองค์กร เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาคำนวณ วางแผน ทำ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Online Zoom เปิดอบรม ยืนยัน หลักสูตร ทักษะการอ่านคนเพื่อการบริหาร 21 มิถุนายน 2566 อ.ประกาศิต

จากปัญหามนุษย์ต่างมีระบบความคิด ระบบการมองโลกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แม้ว่าจะเป็นพี่น้องกัน หรืออยู่ในครอบครัวเดียวกัน ต่างคนก็ต่างมีแนวการมองโลกที่แตกต่างกัน การที่คนเราจะสามารถเข้าถึงระบบการมองโลกและระบบความคิดของคนอีกคนหนึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจและสามา

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Public Training หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ HR มือใหม่ อบรม 21 มิถุนายน 2566

องค์กรธุรกิจกำลังก้าวสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ แต่ HR หลายองค์กรก้าวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจขององค์กร เนื่องจากยังทำงานประจำแบบเดิมๆ “รับคนเข้า เอาคนออก ตรวจบัตรตอก ออกใบเตือน” หรือไม่รู้บทบาทของ HR (HRM & HRD Fu

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Online Zoom หลักสูตร การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต (Material Requirements Planning) 22 ม

MRP (Material Requirements Planning) คือ แผนหรือตารางความต้องการวัตถุดิบ (Items) ในแต่ละวันของการผลิต และตามสูตรการผลิต (Bill of Material: BOM) ของสินค้าหนึ่ง ๆ ดังนั้น MRP จึงขึ้นอยู่กับความต้องการวัตถุดิบจากสูตรการผลิตและตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ (depen

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

หลักสูตร นักขายขั้นเทพกับการขายพิชิตการตลาด 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales อบรม 22 มิถุนายน 2566

วิวัฒนาการทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แปรเปลี่ยนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของพลวัตรของโลก และพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่ ยุคการตลาด 1.0 ไปจนถึงยุคการตลาด 4.0 เป็นตลาดที่เน้นการผสมผสา

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Public Training หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (SMART SUPERVISORY SKILLS) อบรม 22 มิถุนายน

ระดับ 1 ระบุปัจจัย แนวทาง เป้าหมาย หรือแผนงานการทำงานให้บรรลุผลตามปัจจัยอย่างสร้างสรรค์ ระดับ 2 สื่อสาร และกระตุ้นให้ทีมงานเข้าใจทิศทางการทำงาน ส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพ และ ความสามารถที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล ระดับ3 วิเคราะห์ปัญหา มีข้อเสนอแนะการปฏิบัติงา

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

การจัดการสารต้องห้ามตามระเบียบ RoHS V2.1, REACH และ QC080000

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความเข้าใจในรายละเอียดและความเป็นอันตรายของสารต้องห้ามในปัจจุบัน รวมถึงแร่บางชนิดที่ประเทศผู้นำเข้าไม่ต้องการให้มีในผลิตภัณ์ฑ

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน แบบ OJT. (On the Job Training) อบรม 22 มิ.ย.66

การพัฒนาบุคลากรมีด้วยกันหลายวิธี แต่ที่ได้ผลดีที่สุดได้แก่ การสอนงานแบบ OJT หรือ On the Job Training การทำ OJT ไม่ใช่แค่การสอนงานที่หน้างานเท่านั้น การทำ OJT ให้มีประสิทธิภาพหัวหน้างานหรือผู้สอนต้องมีความสามารถที่หลากหลายในการแปลงงานที่ทำออกมาเป็นขั้นตอนก

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เปิดรับสมัคร ยืนยัน Course outline หลักสูตร การบริหารแบบลีน(Lean Management) อบรม 22 มิ.ย.66

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องความต้องการของลูกค้า และวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์สั้นลงส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรองรับสภาพดังกล่าว สิ่ง

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1