หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน กรกฎาคม

 กรกฎาคม 2567

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : Design Thinking for Innovation

สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ายุคปัจจุบัน

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตรวุฒิบัตร: การบริหารทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 57 (Mini Master in HR Management รุ่นที่ 57)

ในโลกเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) "ทุนมนุษย์" นับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่ง ที่สร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ องค์กรธุรกิจสมัยใหม่ต่างให้ความสำคัญในการบริหารจัดการทุนมนุษย์ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้า

จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Public Training : การวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา (RCA : Root Cause Analysis)

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงความหมายและวิธีการของการแก้ปัญหาและการแก้ปัญหาในอนาคต สามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ แก้ปัญหา ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

หลักสูตร : Sales Planning Best Practices

"เผยเคล็ดลับ สร้างแผนขายระดับเซียน"

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร : Psychology for Motivation and Conflict Resolution

"เรียนรู้จิตวิทยาการบริหาร จากนักจิตวิทยาระดับประเทศ เพื่อเข้าใจตนเองและทีมงาน สู่การเป็นนักเจรจาต่อรอง และผู้ไกล่เกลี่ยที่มีประสิทธิผล"

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

เทคนิคการจัดระบบความคิดเพื่อสร้างศักยภาพ ในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำเอาเทคนิคด้านการจัดการ กับปัญหานำไปใช้ในงานที่รับผิดชอบได้จริง และมีประสิทธิภาพ

จัดโดย Learning And Development (Thailand) Co.,Ltd.

หลักสูตร การบริหารงานจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมืออาชีพ (อบรม 2 ก.ค.67)

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์คือการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างเหมาะสม ด้วยการสร้างเครือข่ายและมาตรฐานการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเลิศ

จัดโดย HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis) (FMEA))

สมัคร 5 ท่าน จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

จัดโดย HrdzenterTraining

เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และกฎหมาย พ.ร.บ.ทวงหนี้

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,700.- (ราคาปกติท่านละ 4,000.)

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

ประเด็นเด็ด.. ที่กฎหมายแรงงานคุ้มครองนายจ้างในบริษัทเอกชน

สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

จัดโดย DTN Training

การจัดการสารต้องห้ามตามระเบียบ RoHS V2.1, REACH และ QC080000

สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

การบริหารงานจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมืออาชีพ (Purchasing & Supplier Management)

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,700.- (ราคาปกติท่านละ 4,000.)

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

หลักการจัดทำบัญชีและภาษีอากรเบื้องต้น

สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

ข้อกำหนดระบบคุณภาพระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 Requirement) และ เทคนิคการเป็น Internal A

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 7000.- (ราคาปกติท่านละ 7800) (อบรม 2 วัน)

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

สุดยอดการเป็นวิทยากร (Train the Trainer) (อบรม 2 วัน)

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 7000.- (ราคาปกติท่านละ 7800) (อบรม 2 วัน)

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2