หลักสูตรฝึกอบรม-งานสัมมนามาใหม่

อัพเดทหลักสูตรฝึกอบรมและงานสัมมนาใหม่ๆ ได้ที่หน้านี้

แล้วคุณจะไม่ตกข่าวอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นอบรมการตลาด การขาย การเงิน กลยุทธ์ธุรกิจ การบริการ รวมไปถึงด้าน HR และ IT

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดและการขายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า

" เรียนรู้แนวความคิดด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เครื่องมือและขั้นตอน ในการค้นหาและจัดกลุ่มลูกค้ารายหลัก "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

กลยุทธ์ CRM เพื่อเพิ่มยอดขาย

ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงเช่นทุกวันนี้ กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าจึงมีความสำคัญยิ่ง และประเด็น ที่ต้องคำนึงถึง คือ ลูกค้าในแต่ละรายมีความสำคัญไม่เท่ากัน เนื่องจากลูกค้าแต่ละรายทำรายได้ให้กับองค์กรแตกต่างกัน ดังนั้น การบริหารความสัม

จัดโดย Ptstraining (Professional Training Solution)

จิตวิทยานักขายเชิงรุก

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรมาตรฐานที่ต้องรู้ไว้เป็นอาวุธทางปัญญาในการขายในยามที่มีการแข่งขันกันสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นหลักการคิดในการสร้างกลยุทธ์ การวิเคราะห์ลูกค้า การเจรจาเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการ และสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่ต้

จัดโดย Ptstraining (Professional Training Solution)

เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)

• ในการทำงานบ่อยครั้งมักเกิดคำถามขึ้นว่า “ปัญหาคืออะไร” และมักไม่ได้รับคำตอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือปัญหานั้นไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง ซึ่งเห็นได้จากการที่ปัญหาเดิมเกิดขึ้นซ้ำอยู่เสมอ ยิ่งไปกว่านั้นคือมีคนจำนวนมากมักจะแก้ปัญหาจากประสบการณ์และความรู้สึ

จัดโดย Ptstraining (Professional Training Solution)

Communication Skills for Efficiency

ตระหนักถึงอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารงานบริการที่ผิดพลาดและทราบวิธีที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว ปรับทัศนคติและกรอบความคิดด้านการสื่อสารให้เป็นเชิงบวกและสร้างสรรค์ ใช้เทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารให้ชัดเจน ตรงประเด็นสู่เป้าหมาย

จัดโดย Ptstraining (Professional Training Solution)

เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการตั้งคำถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและเชิงสมรรถนะ เน้นสำหรับ HR

หลักสูตรที่สอนเจาะลึกในการตั้งคำถามสัมภาษณ์ และฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ได้จริง

จัดโดย

การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ(Production Planning & Control)

จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกซึ่งมีผลกระทบทำให้ธุรกิจยิ่งทวีความรุนแรงในการแข่งขันมากขึ้น ดังนั้นการทำธุรกิจโดยเฉพาะภาคการผลิตและภาคการบริการจำเป็นต้องมีการปรับตัวและปรับกลยุทธ์ต่างๆ ในการวางแผน การผลิตและการขาย เพื่อให้ทันต่อสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน ฉะนั้น ถ้

จัดโดย Ptstraining (Professional Training Solution)

การคิดสรรค์สร้างสิ่งใหม่ สู่นวัตกรรม สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ

หลักสูตรที่จะทำให้ท่านได้เรียนรู้หลักการ แนวคิด วิธีการ และเครื่องมือมาใช้ในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือเพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

HR for Non-HR Manager การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับหัวหน้างาน

วันนี้หลายองค์กรต้องเผชิญกับปัญหา ไม่สามารถนำระบบหรือเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่าง ๆ ที่องค์กรได้จัดทำขึ้น ไป Implement ใช้งานจริงให้เกิดประโยชน์ในองค์กรได้ เช่น Job Description (JD) ระบบ Competency, Career Path, Talent Management ฯลฯ ทั้งนี้

จัดโดย Ptstraining (Professional Training Solution)

การจัดทำสมรรถนะตามหน้าที่งานสำหรับหัวหน้างาน (Professional Competency Setting)

หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านสามารถกำหนดสมรรถนะตามหน้าที่งาน (Professional/Job Competency) อย่างถูกต้องและง่ายต่อการนำไปใช้จริง!!!

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

เรียนรู้ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001: 2553)

สถานประกอบการต่างๆ พึงจะต้องรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001:2553)

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการที่มีการวางแผนและควบคุมจะทำให้การผลิตผลิตสินค้าออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

เทคนิคการประสานงาน แบบงานลื่นไหลและได้ใจกัน (Effective Coordination to Best Performance)

การสื่อสารที่ดีจะทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จไปเกือบครึ่ง!! ไม่ว่าจะเป็นชีวิตการทำงาน การติดต่อการค้า หรือแม้แต่ในชีวิตประจำวัน ย่อมต้องอาศัยการประสานงานที่ลื่นไหลและได้ใจกัน

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

เทคนิคการสัมภาษณ์โดยใช้ Resume และ JD อย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน

การสัมภาษณ์เพื่อรับคนเข้ามาทำงานอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้คนทีสัมภาษณ์งานสัมภาษณ์คนที่ "ใช่" ในเวลาที่มีคุณภาพโดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์จาก Resume และ JD

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

เรียนรู้งาน HR สำหรับนัก HR มือใหม่ (HR Aspect for New HR)

หลักสูตรฝึกอบรมที่จะช่วยให้ท่านที่ยังไม่รู้งาน HR หรือทำงาน HR อยู่แต่ยังยังไม่เชี่ยวชาญงาน หรือเข้าใจในงาน HR หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อช่วยให้ท่านได้เรียนรู้ขอบข่ายขอ'งาน HR ได้ในเพียงระยะเวลาเพียง 2 วันเท่านั้น

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Training & HRD Officer

Training & HRD Officer เป็นการอบรมในหลักสูตร เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Training Officer) หรือ การเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD Officer) เพื่อให้องค์ความรู้ในอาชีพของการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่ดีและการเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่

จัดโดย สถาบันฝึกอบรม FIT Pro (สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร)

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1