หลักสูตรฝึกอบรม-งานสัมมนามาใหม่

อัพเดทหลักสูตรฝึกอบรมและงานสัมมนาใหม่ๆ ได้ที่หน้านี้

แล้วคุณจะไม่ตกข่าวอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นอบรมการตลาด การขาย การเงิน กลยุทธ์ธุรกิจ การบริการ รวมไปถึงด้าน HR และ IT

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

การออกแบบบริการ (Service Design)

เมื่อความต้องการของผู้รับบริการมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นในยุคดิจิตอล ผู้ให้บริการจึงต้องมีการบริการที่ตอบสนองตรงตามความต้องการเพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้าเอาไว้ให้ได้

จัดโดย Leaning and Development (Thailand) Co.,Ltd.

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา แนวทางกระตุ้นการลงทุนในพื้นที่ภายใต้เศรษฐกิจไทย l หลัง COVID – 19

ตามทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจรอบพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) หลัง COVID-19

จัดโดย TU RAC

The Art Of Presentation ศิลปะการนำเสนอ

หลักสูตรที่ยกระดับความมั่นใจในการนำเสนอ

จัดโดย Challenge Training

Thinking Skills for Management ทักษะการคิดสำหรับผู้บริหาร

รวบรวมทักษะการคิดที่สำคัญกับการบริหารธุรกิจ (Workshop)

จัดโดย Challenge Training

การโค้ชเพื่อพัฒนาผลงาน Strategic Coaching For High Performance

การโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพและผลงาน

จัดโดย Challenge Training

หลักสูตร Professional Call Center (อบรม 8 ก.ย. 64)

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม/ พนักงาน Call Center ได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการเข้าใจลูกค้าและสร้างความประทับใจให้ดิ่งลึกมากขึ้น ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างการบริการที่ดีเลิศให้กับลูกค้า โดยหนักเน้นในเรื่องคำพู

จัดโดย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

วีดีโอการสอนหลักสูตร ยกระดับ...ทักษะการขายไม่ซ้ำใคร

(Up skills for Outstanding Sales Professional )

จัดโดย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

Constructive Feedback for Better Performance การให้ feedback

การให้ feedback ลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา

จัดโดย Challenge Training

Creative Thinking @Work

Creative Thinking ค้นหาไอเดียพัฒนาและสร้างผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ (รับ 15 ท่าน)

จัดโดย Challenge Training

Strategic Performance Management System PMS & KPI

อบรมออนไลน์ Strategic Performance Management System PMS & KPI (รับ 7 ท่าน)

จัดโดย Challenge Training

Persuasive Presentation Skills (เทคนิคการนำเสนอเชิงโน้มน้าว)

เทคนิคการนำเสนอกับผู้บริหารให้น่าดึงดูดและทรงพลัง (รับ 12 ท่าน)

จัดโดย Challenge Training

คนเรา..เหนื่อยหยุดได้ แต่โลกออนไลน์ ไม่เคยหยุด

เหมาะสำหรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่มีต้องมีเงินทุน ไม่ต้องมีต้นทุนคลังสินค้า ใช้หน้าร้านที่เข้าถึงได้ทั่วโลก

จัดโดย Natkrita for you

Online by zoom : เทคนิคการทำงานข้ามสายงานอย่างมีประสิทธิภาพและได้ความสำเร็จร่วมกัน

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ความสำคัญของการทำงานข้ามสายงานแบบร่วมมือร่วมใจ (Cross Functional Working Team) เป็นทีม การมีเป้าหมายเดียวกัน และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

online by zoom : หลักสูตร สุดยอด.....เจ้าหน้าที่งานธุรการอาชีพ SUPER ADMINISTRAITVE OFFICER

สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่านเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 2,500 บาท)

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

online by zoom : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน

ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 1,500 บาท สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่านเท่านั้น

จัดโดย Hrdzenter

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1