หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน ตุลาคม

 ตุลาคม 2562

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

First Aid Basic-Life Support 2015 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

ราคาพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น !!!! พร้อมรับใบ Certificate ทันทีในวันสัมมนา

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เลขานุการ ผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0

ราคาพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น !!!! พร้อมรับใบ Certificate ทันทีในวันสัมมนา

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Sale for Non Sale (สำหรับผู้ที่ต้องการขาย แต่ไม่ใช่ฝ่ายขาย) (31 ต.ค. 62)

หลักสูตร SALE FOR NON SALES ยอดขายมหาศาลเริ่มจากคุณ สำหรับผู้ทุกแผนก ทุกตำแหน่ง ที่ต้องเพิ่มเติมทักษะด้านการขาย

จัดโดย Tess Training

ยืนยัน การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (30 ต.ค. 62) อ.ประเสริฐ

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

จัดโดย Tess Training

การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

คำแนะนำในการนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ตลาดหลักทรัพย์แนสแดก ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค ตลาดหลักทรัพย์ OTC

จัดโดย บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด

ซัพพลายเชนกับการบริหารระบบปฏิบัติการ

จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก และการที่จะให้ธุรกิจอยู่เหนือคู่แข่งขันได้นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างมาก ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัย และองค์ประกอบหลายๆ อย่าง รวมถึงการบริหารจัดการที่ดี ทำไมบางองค์กรจึงประสบความสำเร็จอย

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

สุดยอดนักเจรจาต่อรองสำหรับนักขายมืออาชีพ

ในโลกยุคปัจจุบัน การทำงานขององค์กรโดยเฉพาะงานทางด้านฝ่ายขายนั้น มีการเจรจาระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ เราคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงความต้องการที่แตกต่างกัน หรือเป้าหมายที่แตกต่างกันของแต่ละฝ่าย ดังนั้นทักษะและความสามารถในการเจรจาต่อรองเพื่อโน้มน้าวและควบ

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

เลิกจ้างพนักงานอย่างไร ไม่ให้เกิดปัญหาฟ้องศาลแรงงาน

จะใช้เทคนิคหรือนำเสนอหลักการและเหตุผลต่อผู้ประนอมคดี หรือในชั้นสืบพยานในศาลจะดำเนินการให้ชนะคดีอย่างไร?

จัดโดย บริษัท ล็อคอินเทรนนิ่ง จำกัด

การบริหารจัดการงานคลังสินค้า สำเร็จรูป(FG) เทรดดิ้ง(Trading) และการตรวจนับสินค้าปลายปี (30 ตค 2562 อ

คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการรับสินค้า การจัดเก็บ จ่ายสินค้า การจัดทำ Cycle Count และการตรวจนับสินค้าปลายปี โดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจทั้งเอกสารและระบบการทำงานเพื่อป้

จัดโดย จี ทอล์ค ( G talk Co.,Ltd )

ยืนยัน การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (30 ต.ค. 62) อ.ประเสริฐ

ตารางอบรมหลักสูตรนี้ ตลอดปี2562 ครั้งที่ 1/62 วันที่18กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2/62 วันที่28มีนาคม2562 ครั้งที่ 3/62 วันที่30ตุลาคม2562

จัดโดย Tess training

ผู้นำ 4.0 ขั้นเทพ : Leadership Development

ผู้นำในองค์กรมีอยู่มากมาย แต่ผู้ที่มีภาวะผู้นำในองค์กรมีเพียงส่วนน้อย ศาสตร์ศิลปสู่ผู้นำองค์กรที่ยอดเยี่ยมจึงเป็นสิ่งที่ หลักสูตร ผู้นำขั้นเทพ (Leadership Development) ออกแบบมาเพื่อพัฒนาให้ผู้เข้ารับการอบรมมีองค์ความรู้ (Knowledge) หลักทฤษฎีการพัฒนาภาวะผู

จัดโดย หลักสูตร.com

การพัฒนาบุคลิกภาพ : Personality Development

มาดต้องตา วาจาต้องใจ ภายในยอดเยี่ยม เป็นคำอธิบายเบื้องต้นของ ของหลักสูตรอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development) ซึ่งการอบรมในหลักสูตรจะช่วยให้ท่านได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งบุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายใน โดยท่านจะได้รับความรู้ (Knowledge) ในกา

จัดโดย หลักสูตร.com

ศิลปะการพูดในที่ชุมชน : The Art of Public Speaking

ศิลปะการพูดในที่ชุมชน มีชื่อหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษว่า The Art of Public Speaking เป็นการอบรมเพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ (Knowledge) จากการ "พูดได้" ไปสู่การ "พูดเป็น" การอบรมในหลักสูตรยังช่วยให้ผู้อบรมมีความเข้าใจ (Understand) การขจัดอาการประหม่า ลดความตื่นเ

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร

การบริหารการขาย : Sales Management

การเป็นผู้บริหารการขายที่มีองค์ความรู้ด้านการบริหารงานเป็นสิ่งที่สำคัญ การอบรมในหลักสูตร sales management การบริหารการขาย จึงเป็นหลักสูตรอบรมการบริหารการขายที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารทีมขายทั้งมือใหม่และมืออาชีพให้มีความรู้ที่ถูกต้องในการบ

จัดโดย หลักสูตร.com

การสร้างจิตสำนึกลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน และความสูญเปล่าในการทำงาน

“Cost of Quality” ลดต้นทุน ไม่ลดคุณภาพที่ทุกคนมีส่วนร่วม

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ 7 NEW QC Tools

ในการปฏิบัติงานของแต่ละองค์กรโดยทั่วไปต้องคำนึกถึงคุณภาพเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของสินค้า คุณภาพของผู้ปฏิบัติงาน คุณภาพในแต่ละกระบวนการ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็ก หรือองค์กรใหญ่ หากองค์กรไหนสามารถควบคุณคุณภาพเหล่านี้ได้ ก็จะทำให้เป็

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1