หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน มกราคม

 มกราคม 2562

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกคนจากทัศนคติและพฤติกรรมที่ "ใช่" (Hiring for the Right Attitude & Behavior)

เรียนรู้การเลือกคนเข้ามาทำงาน โดยพิจารณาจากทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานที่ผ่านมาของผู้สมัครงาน

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

สัมมนาการทำธุรกิจออนไลน์

สอนทำธุรกิจออนไลน์แบบมีระบบโดยไม่ต้องสต็อคสินค้า มีการสอนทำออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook Ads , Google Ads , Line Ads , Website

จัดโดย บริษัท ยู เรฟโวลูชั่น จำกัด

Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน

เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาการบริหารการเงินให้แก่เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารเพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทให้สอดคล้องภายใต้ภาพการจัดการและการวางแผนให้เหมาะให้ตรงกับเป้าหมายขององค์กร

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Customer Satisfaction Survey (การประเมินติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้า)

เน้นนำกลับไปประยุดต์ใช้ได้จริง เพื่อธุรกิจบริการของท่านเพราะลูกค้าคือผู้ทำรายได้และกำไร

จัดโดย บจก.สัมมนาเซ็นตอร์

หลักสูตร กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ

อบรมโดยหัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้าประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

ผู้ช่วยผู้บริหารยุคใหม่สู่มืออาชีพ

เลขานุการควรได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ เทคนิคการเป็นผู้ช่วยผู้บริหารในยุคใหม่ เพื่อพัฒนาตนเองและสร้างโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการเป็นเลขานุการ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

การบริหารและการขายให้กับลูกค้ารายหลัก (Key Accounts Management : Manage Them Profitably) รุ่นที่ 20

การช่วงชิงลูกค้ารายสำคัญหรือลูกค้าหลัก (Key Account) จากคู่แข่งและรักษาลูกค้าเหล่านั้นไว้ให้อยู่กับเรานานที่สุด คือสูตรหนึ่งที่ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ รอดพ้นวิกฤตได้เร็วยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องรอให้ใครคอยบอกว่าเศรษฐกิจถึงจุดต่ำสุดแล้วหรือยัง

จัดโดย People Synergy

การคิดเชิงระบบในการทำงาน (Systematic Thinking for Effective Action) รุ่น 6

หลักสูตรนี้จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการพัฒนาทักษะ เรื่องการคิดเชิงระบบอย่างครบวงจรให้กับคุณ ทั้งในส่วนของหลักการ เทคนิค และเครื่องมือคิดเชิงระบบอย่างมีประสิทธิผล

จัดโดย People Synergy

การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญ (Time Management and First Thing First) รุ่นที่ 29

หลักสูตรนี้จะช่วยแนะนำเทคนิควิธีการทำงานที่ชาญฉลาดขึ้น ทำงานสำเร็จเร็วขึ้น เพื่อนำท่านก้าวเข้าใกล้สู่ความสำเร็จมากขึ้น และที่สำคัญยิ่งคือ...จะมีเวลาเหลือมากพอที่จะทำให้มีความสุขกับสิ่งที่อยากทำมากขึ้นอีกด้วย

จัดโดย People Synergy

ยกระดับผลงานของทีมด้วย...การสอนงานและการเป็นโค้ช (Coaching for Improving Team Performance) รุ่นที่ 6

หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการเป็น Coach ที่ดีและมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการแนะนำเทคนิคการสอนงาน การฝึกฝน และการปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญและความมั่นใจมากที่สุด

จัดโดย People Synergy

ศิลปะการเป็นผู้นำทีมด้วยความคิดเชิงบวก (Positive Leadership and Team Spirit) รุ่นที่ 17

หลักสูตรอันทรงพลังที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมสัมมนามีความคิดที่มีคุณภาพ ทั้งในการจัดการกับชีวิต การดำรงตน รวมถึงการทำงานด้วยความสุข เพื่อประสิทธิภาพของตนเองและทีมงานในที่สุดนั่นเอง

จัดโดย People Synergy

การบริหารทีมงานขาย (25 ม.ค. 62) อ.สุกิจ

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

จัดโดย เทสส์ เทรนนิ่ง

เร่งยอดขายด้วย Adwords สำหรับผู้ที่ใช้ Adwords อยู่แล้ว อ.นพพร

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

จัดโดย เทสส์ เทรนนิ่ง

Digital Marketing (25 ม.ค. 62) อ.นพพร

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

จัดโดย เทสส์ เทรนนิ่ง

สุดยอดเทคนิคการขายให้ได้ยอด สำหรับ SALES ENGINEER ( 18 ม.ค. 62) อ.ชาคร

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

จัดโดย เทสส์ เทรนนิ่ง

การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ

กระบวนการทางการเจรจา ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางการขาย ทางธุรกิจของหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง และหน่วยงานที่จะต้องใช้ทักษะด้านการเจรจากับลูกค้าหรือคู่ค้า เป็นต้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่พนักงานจะต้องมีทักษะมีความชำนาญและเทคนิคการเจรจาเป็น

จัดโดย เทสส์ เทรนนิ่ง

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2