หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน มกราคม

 มกราคม 2562

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกคนจากทัศนคติและพฤติกรรมที่ "ใช่" (Hiring for the Right Attitude & Behavior)

เรียนรู้การเลือกคนเข้ามาทำงาน โดยพิจารณาจากทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานที่ผ่านมาของผู้สมัครงาน

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

สัมมนาการทำธุรกิจออนไลน์

สอนทำธุรกิจออนไลน์แบบมีระบบโดยไม่ต้องสต็อคสินค้า มีการสอนทำออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook Ads , Google Ads , Line Ads , Website

จัดโดย บริษัท ยู เรฟโวลูชั่น จำกัด

Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน

เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาการบริหารการเงินให้แก่เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารเพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทให้สอดคล้องภายใต้ภาพการจัดการและการวางแผนให้เหมาะให้ตรงกับเป้าหมายขององค์กร

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Wintory BIZ Connect Seminar

Connection ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำธุรกิจ และเป็นเครื่องทุ่นแรง ที่ทำให้คุณทำธุรกิจได้ง่ายขึ้น ขายของได้ดีขึ้น ซึ่งไม่แปลก เพราะใครจะยอมทำธุรกิจกับคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ความไว้วางใจนั้น บางทีต้องใช้เวลาในการสร้าง ช้าหรือเร็ว ก็ขึ้นอยู่กั

จัดโดย Wintory Training Center

สัมมนา Smart Leadership (ปลุกสุดยอดภาวะผู้นำในตัวคุณให้ตื่นขึ้น)

ทุกๆองค์กร ย่อมมี “ผู้นำ” เพื่อนำทางสมาชิกให้ถึงสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ไม่ว่าจะองค์กรเล็ก หรือองค์กรใหญ่ ล้วนแล้วแต่ต้องการ “ผู้นำ” แต่หากผู้นำนั้นไม่สามารถชี้นำทางไปถึงเป้าหมายได้ ต้องรีบแก้ไขด่วน ก่อนจะสายเกินแก้ !!

จัดโดย Wintory Training Center

Customer Satisfaction Survey (การประเมินติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้า)

เน้นนำกลับไปประยุดต์ใช้ได้จริง เพื่อธุรกิจบริการของท่านเพราะลูกค้าคือผู้ทำรายได้และกำไร

จัดโดย บจก.สัมมนาเซ็นตอร์

หลักสูตร “การแก้ไขปัญหาด้วย Why Why analysis”

ขั้นตอนและเทคนิคในการแก้ปัญหาการแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อนำมาวิเคราะห์สาเหตุที่เป็นรากเหง้าสมกับเป็นนักแก้ปัญหา แนวทางป้องกันแก้ไขและสามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลเกิดประสิทธิภาพการทำงาน

จัดโดย บจก.สัมมนาเซ็นตอร์

หลักสูตร กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ

อบรมโดยหัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้าประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

ผู้ช่วยผู้บริหารยุคใหม่สู่มืออาชีพ

เลขานุการควรได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ เทคนิคการเป็นผู้ช่วยผู้บริหารในยุคใหม่ เพื่อพัฒนาตนเองและสร้างโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการเป็นเลขานุการ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

การบริหารและการขายให้กับลูกค้ารายหลัก (Key Accounts Management : Manage Them Profitably) รุ่นที่ 20

การช่วงชิงลูกค้ารายสำคัญหรือลูกค้าหลัก (Key Account) จากคู่แข่งและรักษาลูกค้าเหล่านั้นไว้ให้อยู่กับเรานานที่สุด คือสูตรหนึ่งที่ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ รอดพ้นวิกฤตได้เร็วยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องรอให้ใครคอยบอกว่าเศรษฐกิจถึงจุดต่ำสุดแล้วหรือยัง

จัดโดย People Synergy

การคิดเชิงระบบในการทำงาน (Systematic Thinking for Effective Action) รุ่น 6

หลักสูตรนี้จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการพัฒนาทักษะ เรื่องการคิดเชิงระบบอย่างครบวงจรให้กับคุณ ทั้งในส่วนของหลักการ เทคนิค และเครื่องมือคิดเชิงระบบอย่างมีประสิทธิผล

จัดโดย People Synergy

การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญ (Time Management and First Thing First) รุ่นที่ 29

หลักสูตรนี้จะช่วยแนะนำเทคนิควิธีการทำงานที่ชาญฉลาดขึ้น ทำงานสำเร็จเร็วขึ้น เพื่อนำท่านก้าวเข้าใกล้สู่ความสำเร็จมากขึ้น และที่สำคัญยิ่งคือ...จะมีเวลาเหลือมากพอที่จะทำให้มีความสุขกับสิ่งที่อยากทำมากขึ้นอีกด้วย

จัดโดย People Synergy

ยกระดับผลงานของทีมด้วย...การสอนงานและการเป็นโค้ช (Coaching for Improving Team Performance) รุ่นที่ 6

หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการเป็น Coach ที่ดีและมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการแนะนำเทคนิคการสอนงาน การฝึกฝน และการปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญและความมั่นใจมากที่สุด

จัดโดย People Synergy

ศิลปะการเป็นผู้นำทีมด้วยความคิดเชิงบวก (Positive Leadership and Team Spirit) รุ่นที่ 17

หลักสูตรอันทรงพลังที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมสัมมนามีความคิดที่มีคุณภาพ ทั้งในการจัดการกับชีวิต การดำรงตน รวมถึงการทำงานด้วยความสุข เพื่อประสิทธิภาพของตนเองและทีมงานในที่สุดนั่นเอง

จัดโดย People Synergy

การบริหารทีมงานขาย (25 ม.ค. 62) อ.สุกิจ

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

จัดโดย เทสส์ เทรนนิ่ง

เร่งยอดขายด้วย Adwords สำหรับผู้ที่ใช้ Adwords อยู่แล้ว อ.นพพร

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

จัดโดย เทสส์ เทรนนิ่ง

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2