หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด

หาหลักสูตรอบรมสัมมนาทั่วประเทศได้ง่ายๆ ที่นี่

เพราะเราจำแนกหลักสูตรเป็นรายเดือนให้ง่ายต่อการค้นหาและทำให้คุณสามารถสมัครเข้าอบรมผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ทันที

 กรกฎาคม 2564

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

คนเรา..เหนื่อยหยุดได้ แต่โลกออนไลน์ ไม่เคยหยุด

เหมาะสำหรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่มีต้องมีเงินทุน ไม่ต้องมีต้นทุนคลังสินค้า ใช้หน้าร้านที่เข้าถึงได้ทั่วโลก

จัดโดย Natkrita for you

Online by zoom : หลักสูตร “เทคนิคการพิชิตเป้าหมายอย่างยั่งยืนด้วย K-A-S-H” (Sales Techniques for ac

ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 1,500 บาท เท่านั้น!!! พร้อมรับวุฒิบัตรฟรี ทุกที่นั่ง +++

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Online by zoom : เทคนิคการใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อปิดการขายลูกค้า

ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 1,500 บาท เท่านั้น!!! พร้อมรับวุฒิบัตรฟรี ทุกที่นั่ง +++

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Online by zoom : สุดยอดการขายทางโทรศัพท์ และกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง

สุดยอดการขายทางโทรศัพท์ และกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Online by zoom : หลักสูตร “เทคนิคค้นหาปัญหาลูกค้าแล้วปิดการขายด้วย SPIN Selling”

ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 1,500 บาท เท่านั้น!!! พร้อมรับวุฒิบัตรฟรี ทุกที่นั่ง +++

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Online by zoom : หลักสูตร การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

ราคาพิเศษเฉพาะเดือนก.ค. 64 เพียงท่านละ 2,350.- สมัคร 4 จ่าย 3 3

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Online by zoom : หลักสูตร “เทคนิคการโค้ชลูกทีมเพื่อสอนการขายอย่างมืออาชีพ”(

ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 1,500 บาท เท่านั้น!!! พร้อมรับวุฒิบัตรฟรี ทุกที่นั่ง +++

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Online by Zoom : หลักสูตร “การบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม” (Total Productive Ma

ราคาพิเศษเฉพาะเดือน ก.ค. 64 !!!! เพียงท่านละ 2,350.- สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่านเท่านั้น

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Online by zoom : FIRST AID & BASIC LIFE SUPPORT TRAINING COURSE

ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 2,500 บาท สมัคร 4 จ่าย 3 ท่านเท่านั้น

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สัมมนา Online : กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการ และข้อกำหนดข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

สัมมนา Online : ภาษาอังกฤษในการทำงาน

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป พนักงานในองค์กรทุกระดับ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งในการสนทนาเชิงธุรกิจ และการเขียนอีเมล

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

สัมมนา Online : ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ Incoterms ®2020

เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจส่งออก และนำเข้า รวมทั้งผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการทำข้อตกลงการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ ได้มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าฉบับปรับปรุงใหม่

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Online Training หลักสูตร: การเตรียมความพร้อมรับมือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) นายจ้

ข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับองค์กรของบริษัทเอกชนและองค์กรอื่นๆใน วันที่ 1 เดือน มิถุนายน 2564นี้ ดังนั้นเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารงานในองค์กร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจกับเนื้อ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เรียนออนไลน์ หลักสูตร การบริหารจัดซื้อและเทคนิคการบริหารจัดซื้อ 29 ก.ค.64 อ.เหรียญชัย 09.00-16.00

ในการบริหารการจัดการยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงและรวดเร็ว ทั้งในด้านเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบกับการแข่งขันกันสูง ซึ่งทุกองค์กร ต่าง ๆ ก็มุ่งมั่นในสร้างความแตกต่าง เพื่อให้มีจุดแข็งที่สามารถแข่งขันได้ ประกอบกับมีการพัฒนากระบวนการการดำเนินการเพื่อ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

สัมมนา Online : การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ DCC

เข้าใจการจัดทำ และการปรับปรุงระบบเอกสารสารสนเทศ ตั้งแต่การกำหนดรหัสเอกสาร การกำหนดรูปแบบเอกสาร วิธีกำหนดชื่อและประเภทเอกสารในระบบ วิธีการชี้บ่งความทันสมัย การปรับปรุงแก้ไขเอกสาร

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ (27 ก.ค. 64 /09.00-12.00น.

ในปัจจุบันผู้ทำงานด้านการขายมีความเหลื่อมล้ำทางด้านอายุกับลูกค้าเป็นอย่างมาก ทำให้การขายเกิดความไม่น่าเชื่อถือ เพราะการเจรจาและการโน้มน้าวเป็นจุดอ่อนของนักขายสายเลือดใหม่ที่ขาดแต้มต่อเรื่องของความน่าเชื่อถือ อีกทั้งการเจรจาต่อรองยังหมายถึงการใช้เทคนิค บุค

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1