ศูนย์กลางข่าวฝึกอบรมและสัมมนาที่ดีที่สุดในประเทศไทย

Thai Training Zone ศูนย์กลางข่าวสารด้านการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย ที่รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมจากทุกๆ สถาบันฝึกอบรมและบริษัทจัดสัมมนาไว้ในที่เดียว มากมายและง่ายต่อการค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ หลักสูตรอบรมฟรี สัมมนาฟรี หลักสูตรอบรมสัมมนาในเดือนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านการขาย อบรมการตลาด สัมมนาการตลาด ภาวะผู้นำ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ จาก หลากหลาย Training Center และวิทยากร ทั่วทั้งเมืองไทย พร้อมทั้งโซนน่าสนใจอื่นๆ อาทิ โซนฝึกอบรมฟรี โซน Public Training และ In house Training เป็นต้น

อบรมสัมมนาเดือนหน้า อบรมสัมมนาฟรี อบรมสัมมนามาใหม่

Zone อบรมสัมมนาน่าสนใจ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


หลักสูตร หลักการบริหารการปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ

" ก้าวทันเทคโนโลยีและระบบปฏิบัติการ เพื่อตอบโจทย์คุณค่าในระบบงานแห่งอนาคต "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

หลักสูตรวุฒิบัตร "ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์" (Mini Master in HR Management) รุ่นที่ 37

จุฬาเปิดอบรมหลักการสัมภาษณ์ บริหารสมรรถนะ ผลตอบแทน ความก้าวหน้างานบบุคคลและกฎหมายแรงงาน

จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ขอต้อนรับทุกท่านสู่ Thai Training Zone
โฉมใหม่ ไฉไล ใช้งานง่ายและสะดวกกว่าเดิม ด้วยข่าวสารการฝึกอบรมทั่วไทย หาได้
ในเว็บเดียว
และสำหรับสถาบันฝึกอบรมสมัคร
เป็น Training Partner ใหม่และลง
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
คลิกที่นี่ได้เลยค่ะ

การตรวจรับ-ตรวจจ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ

การตรวจรับ – จ่ายสินค้าถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้า เพราะการรับถือว่าเป็นด่านแรกของการเริ่มเข้าสู่กระบวนการของการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า และการจ่ายก็ถือว่าเป็นกระบวนกา

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

การคิดสรรค์สร้างสิ่งใหม่ สู่นวัตกรรม สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ

หลักสูตรที่จะทำให้ท่านได้เรียนรู้หลักการ แนวคิด วิธีการ และเครื่องมือมาใช้ในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือเพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

การหา Customer Insight เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

" Brand ต้องหา Consumer Insight ที่ตอบ “Want” ไม่ใช่ “Need” ของลูกค้า ซึ่งลูกค้าต้องการอะไรเพิ่มเติมมากกว่า Function หลักของสินค้านั้นๆ เสมอ "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร กลยุทธ์ Storytelling เพื่อการตลาด

"ศิลปะการเล่าเรื่องและสร้างเรื่องเล่า ปัจจัยสู่ความสำเร็จสำหรับการตลาดยุคใหม่"

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

Social media for PR & Corporate Communications

เทคนิคการใช้ โซเซียลมีเดียสำหรับพีอาร์และสื่อสารองค์กร ที่คุณต้องรู้

จัดโดย AKD SOLUTION CO.,LTD.

ยืนยัน International Material Data System : IMDS (28-29 ส.ค. 61)

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม · เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ · เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล · เพื่อให้ทราบถึงการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารอันตรายที

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Zone ปฏิทินอบรมสัมมนาเดือนหน้า ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 70 (Business Analysis)

เข้าใจหลักคิดในการวิเคราะห์ทั่วไป และเข้าใจหลักและแนวคิดการวิเคราะห์ทางธุรกิจต่อไป

จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โปรแกรมหลักสูตร การบริหารโครงการ

" วางแผน ควบคุม ประเมินผลโครงการ ให้บรรลุประสิทธิผลสู่การเป็นนักบริหารโครงการมืออาชีพ "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร วิถีและเครื่องมือใหม่ของการสื่อสารทางการตลาด

" โลกเปลี่ยน การตลาดเปลี่ยน อัพเดทแนวกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ในวิถีใหม่ !!"

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

Enneagram Transformation in Sand Tray: การเติบโตของคน 9 ลักษณ์ผ่านกระบะทราย

หากคุณคือคนหนึ่งที่มักพบกับปัญหาซ้ำๆ ในชีวิต เช่น ความไม่มั่นใจในตนเอง, ความสัมพันธ์ทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน, การเห็นคุณค่าในตนเอง, การตั้งเป้าหมายให้กับชีวิต ซึ่งเป็นปัญหาที่คอยกัดกินศักยภาพในตัวคุณไม่ให้ฉายแสงออกมาได้อย่างเต็มที่

จัดโดย บริษัท ปลูกรัก เชนจ์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

1 ปีมีครั้งเดียวกับสุดยอดงานสัมมนา " Global Economic Global Investment 2018"

เกาะติดสถานการณ์สงครามการค้า ( Trade War) และนโยบายด้านภาษีการนำเข้า ภาษีศุลกากร (Tariffs Tax) และนโยบายสำคัญต่างๆ ระหว่างอเมริกากับจีน รวมทั้งประเทศคู่ค้าอื่นๆ

จัดโดย Wealth formation Academy

พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ

ในปัจจุบันหน่วยงานหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนต่างมุ่งให้ความสำคัญและเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร การจัดฝึกอบรมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในหน่วยงานต่างๆ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหรือผู้เกี่ยวข้องกับโครงการฝึกอบรมต้องมีความรู้ความสามารถในการวางแ

จัดโดย Professional Training Solution (Ptstraining.in.th)

หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่ต้องรู้ในงานบริหารธุรกิจ

" อัพเดทกฎหมายแรงงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาด ที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้ "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

เลือกหมวดตามความสนใจ

อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

Zone อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

อบรมการตลาด 
Digital Marketing 
อบรมการขาย การบริการ

Zone อบรมการตลาด Digital Marketing อบรมการขาย การบริการ

อบรมด้าน HR 
หลักสูตรพัฒนา
บุคลากร

Zone อบรมด้าน HR หลักสูตรพัฒนา บุคลากร

อบรม ISO อุตสาหกรรม 
อบรมด้านการผลิต

Zone อบรม ISO อุตสาหกรรม อบรมด้านการผลิต

อบรมคอมพิวเตอร์ IT

Zone อบรมคอมพิวเตอร์ IT

อบรมภาษา

Zone อบรมภาษา

อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

Zone อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

Zone อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone อบรมสัมมนาฟรี - สัมมนาฟรี ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


THE FLIPPER TRIP ทัวร์อสังพาทำกำไร

เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการทำกำไร กว่า 100% ใน 1 xu

จัดโดย Match Agent

เทคนิคพิชิตยอดขาย เข้าใจโลกตลาดออนไลน์

สร้างกลยุทธ์ให้ธุรกิจ SMEs ด้วยการตลาดออนไลน์ โดย Maxideastudio

จัดโดย takraonlinetraining

อบรมฟรี

งานสัมมนา ฟรี‼️ ในหัวข้อ “ ทางด่วนพิเศษเป็นเศรษฐีอสังหาฯ สู่ความร่ำรวยตลอดกาล ด้วยความเร็วแสง” (“Fas

มาเรียนรู้การลงทุนในอสังหาฯ ในแบบที่ทุกคนสามารถทำได้ กับแผนลงทุนง่ายๆ ไม่ซับซ้อน

จัดโดย MAA

ไขความลับการทำ "ธุรกิจออนไลน์" ให้ประสบความสำเร็จ ด้วย Global Dropship

สัมมนานี้... จะทำให้คุณเข้าใจถึงแก่นแท้ของธุรกิจออนไลน์ เหมาะสำหรับผู้ที่อยากเรียนรู้ วิธีการสร้าง "ธุรกิจออนไลน์" ในยุค 4.0 ด้วยระบบ "Dropship"

จัดโดย S7S

อบรมฟรี-2

สัมมนาฟรี! “G Suite Business มาตรฐานการทำงานแห่งอนาคต”

ถ้าคุณกำลังมองหาตัวช่วยในการทำงานอยู่ โอากาสมาถึงแล้ว! มาทำความรู้จักกับ G Suite ที่จะช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

จัดโดย

“เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจด้วย e-f@ctory”

การบริหารจัดการโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จัดโดย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สัมมนา “ก้าวแรกสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ”

การนำเสนอที่น่าสนใจนั้น จะทำให้คู่สนทนาจำคุณได้ไปตลอดชีวิต เพราะคำพูดเพียงบางคำ จุดประกายทำให้ชีวิตหลายคนเปลี่ยน คำพูดเพียงไม่กี่คำ อาจสามารถช่วยคนที่กำลังสิ้นหวัง ท้อแท้ ให้มีกำลังใจ สู้ต่อไป เพื่อตนเองและคนรอบข้าง และคุณจะสร้างคุณค่ามหาศาลให้แก่โลกใบน

จัดโดย Wintory Training Center

Zone อบรมสัมมนามาใหม่ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


หลักสูตร Communication Power for Manager

" สร้างพลังแห่งการสื่อสารแบบสร้างสรรค์ เพื่อสร้างทีมสู่ความสำเร็จ "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

การจัดทำเส้นทางฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

องค์กรทั้งหลายต่างให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสอดคลอ้งกับเส้นทางการเติบโตในอาชีพของแต่ละสายวิชาชีพ เส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training & Development Roadmap) จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่นิยมจัดทำกัน โดยเฉ

จัดโดย Professional Training Solution (Ptstraining.in.th)

การบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT)

การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (RISK) ไม่ว่าเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน หรือภายนอก หากไม่มีการวิเคราะห์หรือการประเมินความเสี่ยงไว้เลย ย

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อน ในอุตสาหกรรมยานยนต์ (ROHS, REACH, ELV, IMDS)

ในโลกแห่งการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวันทุกๆ องค์กรต่างพัฒนายกระดับคุณภาพของสินค้าของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ตรงกับความต้องการและสามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า การควบคุมคุณภาพจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ในการที่จะทำให้องค์กรบรรลุถึงควา

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

TRAIN THE TRAINER

1) เป้าหมายการเป็นวิทยากร – หลักการของการเป็นวิทยากรที่ดี – วิทยากรเบื้องต้นสู่ความเป็นมืออาชีพในการนำเสนอ 2) การเตรียมความพร้อมสู่การถ่ายทอด – 4 ข้อของการเตรียมความพร้อมก่อนการขึ้นบรรยาย – การเตรียมใจสู่การบรรยาย การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

SBDC - หลักสูตรมาใหม่

สุดยอดนักขายเชิงรุก (Super Proactive Sales)

จะเน้นในเนื้อหาสำหรับนักขายให้รู้ถึงสภาพตลาดของกลุ่มเป้าหมาย สามารถทำการวิเคราะห์ตลาดได้อย่างมีคุณภาพ และสร้างความสมบูรณ์แบบในความเป็นนักขาย

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

สู่ความเป็นเลิศทักษะ "การเขียนรายงาน" ภาษาอังกฤษ

การเรียนรู้เทคนิคและวิธีในการสื่อสารด้วยการเขียนรายงานและเอกสารอื่นๆ ทางธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ถูกหลักไวยากรณ์ และเข้าใจถึงวัฒนธรรม ย่อมเสริมสร้างความประทับใจที่ดีต่อลูกค้าที่ติดต่อ และส่งผลดีต่อการตกลงทางธุรกิจ

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

การเขียน Action Plan โดยใช้ระบบ KPI และ BSC

เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อสร้างดัชนีชี้วัดผลงานหลัก (KPI & BSC) ที่ถูกต้องใน การทำงานเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลือกเดือนที่ต้องการฝึกอบรมสัมมนา