ศูนย์กลางข่าวฝึกอบรมและสัมมนาที่ดีที่สุดในประเทศไทย

Thai Training Zone ศูนย์กลางข่าวสารด้านการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย ที่รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมจากทุกๆ สถาบันฝึกอบรมและบริษัทจัดสัมมนาไว้ในที่เดียว มากมายและง่ายต่อการค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ หลักสูตรอบรมฟรี สัมมนาฟรี หลักสูตรอบรมสัมมนาในเดือนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านการขาย อบรมการตลาด สัมมนาการตลาด ภาวะผู้นำ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ จาก หลากหลาย Training Center และวิทยากร ทั่วทั้งเมืองไทย พร้อมทั้งโซนน่าสนใจอื่นๆ อาทิ โซนฝึกอบรมฟรี โซน Public Training และ In house Training เป็นต้น

อบรมสัมมนาเดือนหน้า อบรมสัมมนาฟรี อบรมสัมมนามาใหม่

Zone อบรมสัมมนาน่าสนใจ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


ศิลปะการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย

หลักการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจ เพื่อปิดการขายอย่างเหนือชั้น

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 73 (Business Analysis)

ร่วมวางแผนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการวิเคราะห์ธุรกิจ (Decision Making) รู้ลึก ! รู้จริง ! ด้านเศรษฐกิจโลก ด้วย หลักการบริหารจัดการพื้นฐาน ทั้งด้านการตลาด การเงินและการลงทุน รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ

จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิรูปองค์กรของคุณด้วย "G Suite Business"

การสัมมนาครั้งนี้เหมาะสำหรับทุกธุรกิจ ที่ต้องการอีเมลทางธุรกิจบนระบบคลาวด์ และต้องการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและวิธีการทำงานบนระบบคลาวด์ ที่จะทำให้การสื่อสารของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จัดโดย STREET SMART (Thailand) Co., Ltd.

เทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยชิ้นคอนกรีตส่วนสำเร็จรูป (Precast Concrete)

ทฤษฎีในการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ทั้งเทคนิคเบื้องต้นของการออกแบบโครงสร้าง และจุดต่อ ขั้นตอนในกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ชนิด และรูปแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป รวมไปถึงขั้นตอนการติดตั้ง และปัญหาอุปสรรค์ในการใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป พร้อมทั้งได

จัดโดย บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

การบริหารลูกค้า Key Account

ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงเช่นทุกวันนี้ กลยุทธ์การบริหารลูกค้าที่ต้องคำนึงถึง คือ ลูกค้าในแต่ละรายมีความสำคัญไม่เท่ากัน เนื่องจากลูกค้าแต่ละรายทำรายได้ให้กับองค์กรแตกต่างกัน ดังนั้น การบริหารลูกค้า Key Account ที่สร้างรายได้ให้เรามาก จึงเป็นกล

จัดโดย Ptstraining (Professional Training Solution)

Innovation & Business Design Thinking

สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ายุคปัจจุบัน

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

การบริหารเชิงกลยุทธ์

หลักการบริหารแบบลึกซึ้ง สู่การเป็นสุดยอดนักบริหารเชิงกลยุทธ์

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

การพัฒนาบุคลิกภาพ : Personality Development

มาดต้องตา วาจาต้องใจ ภายในยอดเยี่ยม เป็นคำอธิบายเบื้องต้นของ ของหลักสูตรอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development) ซึ่งการอบรมในหลักสูตรจะช่วยให้ท่านได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งบุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายใน โดยท่านจะได้รับความรู้ (Knowledge) ในกา

จัดโดย หลักสูตร ดอทคอม

เปิดอบรม คิดไทยพูด…อังกฤษขั้นสูง (Advanced English Communication for Thais) 30 เม.ย.62

คุณเป็นอีกคนหนึ่งใช่หรือไม่? ที่เรียนภาษาอังกฤษมานานจากหลายสถาบัน และหลายวิธีแต่ทำไมไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งฝึกพูดหรือฝึกเขียน แต่หากเป็นหลักสูตร คิดไทยพูดอังกฤษ ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ (The Cross Program) ซึ่งเป็นการเรียนภาษาอังกฤษตามหลักการไม้กางเขนแล้ว จะทำให้สา

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Zone ปฏิทินอบรมสัมมนาเดือนหน้า ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


หลักสูตร Master in Online Sales Strategy รุ่นที่ 2

ใหม่ !! หลักสูตรเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจให้อยู่รอดในยุค 4.0 ที่รวบรวมเทคนิคและกลยุทธ์ เพื่อตอบโจทย์มิติใหม่ในการพิชิตใจลูกค้าจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง ร่วมกับ Yell Academy

จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การวางแผนเชิงกลยุทธ์

หลักการบริหารแบบลึกซึ้ง สู่การเป็นสุดยอดนักบริหารเชิงกลยุทธ์

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

เครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เครื่องมือที่สำคัญ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิตด้วย Poka-Yoke

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักและจิตสำนึกเกี่ยวกับปัญหาการเกิดและการควบคุมของเสีย (Defect) 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจในหลักการลดของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Defect) ในการปฏิบัติงาน 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำการดักจับความผิดพลาด (Poka-Yoke)

จัดโดย Professional Training Solution (Ptstraining.in.th)

Excel Advanced for Special Functions วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

ลดพิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น รีบสำรองที่นั่งด่วน

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินอสังหาฯ

หลักสูตร ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาฯ Cash Flow (Project Feasibility Study) นี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถพิจารณาความเหมาะสม ความสามารถทางการเงินในการพัฒนาโครงการ อสังหาริมทรัพย์ และสามารถวิเคราะห์การเงินอสังหาฯ ซึ่งเป็นความจำเป็นพื้นฐานที่

จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล

1. สร้างความเชื่อมั่นในการนำเสนอ 2. เรียนรู้ทักษะในการนำเสนออย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง 3. ฝึกฝนการนำเสนองานให้ครบถ้วน ตรงประเด็น เป็นที่เข้าใจ และได้ข้อสรุป สร้างความเชื่อถือต่อผู้ร

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

การจัดซื้อยุคใหม่ในโลกดิจิทัล

สู่แนวทางการจัดซื้อในยุคดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการจัดซื้ออย่างมืออาชีพ!"

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

เลือกหมวดตามความสนใจ

อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

Zone อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

อบรมการตลาด 
Digital Marketing 
อบรมการขาย การบริการ

Zone อบรมการตลาด Digital Marketing อบรมการขาย การบริการ

อบรมด้าน HR 
หลักสูตรพัฒนา
บุคลากร

Zone อบรมด้าน HR หลักสูตรพัฒนา บุคลากร

อบรม ISO อุตสาหกรรม 
อบรมด้านการผลิต

Zone อบรม ISO อุตสาหกรรม อบรมด้านการผลิต

อบรมคอมพิวเตอร์ IT

Zone อบรมคอมพิวเตอร์ IT

อบรมภาษา

Zone อบรมภาษา

อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

Zone อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

Zone อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone อบรมสัมมนาฟรี - สัมมนาฟรี ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


เริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์จากเครื่องมือง่ายๆ

สัมมนาฟรี! เครื่องมือที่จะช่วยคุณทำธุรกิจออนไลน์ แบบชิวๆ ไม่ต้องสต๊อกสินค้า ทำที่ไหนก็ได้

จัดโดย ฺBIZ Success

Prepare for 4.0 Going Paperless for your Business สำนักงานไร้กระดาษยุค 4.0 ครั้งที่ 4

องค์กรที่มองหาการทำงานแบบ Paperless Application ลดขั้นตอนการทำงาน ลดการใช้กระดาษ ย่นระยะเวลาการทำงาน ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์

จัดโดย บริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด

อบรมฟรี

สปาสร้างอาชีพ

เราจะสอนเทคนิคการทำสปา,การยกกระชับหน้า,การทำหน้าเรียว,การทำหน้าขาวกระจ่างใส รวมเทคนิคที่จะทำให้เราดูดีแล้ว ดูดีขึ้นไปอีก

จัดโดย สถาบันสอนทำสปาสร้างอาชีพ

เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ อย่างมืออาชีพ ขยายตลาดทั้วไทยและทั่วโลก

เปิดเคล็ดลับการขายของออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นทำตลาดไทยและต่างประเทศ

จัดโดย WisdomUni

อบรมฟรี-2

"Digital Marketing"นวัตกรรมใหม่

ทำธุรกิจออนไล์แบบมืออาชีพ

จัดโดย GlobalD

3 เทคนิค ปั้นธุรกิจออนไลน์ให้ได้อย่างเซียน

พบกับงานสัมมนาที่นักธุรกิจออนไลน์มือใหม่ ไม่ควรพลาด

จัดโดย WisdomUni

หมวดหมู่สัมมนาดีดี สัมมนาสำหรับองค์กร สัมมนาพัฒนาธุรกิจ SME สัมมนาอาชีพ ไอเดียธุรกิจ สัมมนาการเงิน/

เชิญชวนน้องๆเข้าร่วมงานฟรีสัมมนา เปิดโลกกว้าง เรียนและทำงานในต่างแดน

จัดโดย Vakom Overseas Education

Zone อบรมสัมมนามาใหม่ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาด

การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน 7 พ.ค.62

หลักสูตร Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน 7 พ.ค.62

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ยืนยัน หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น 3 พ.ค.2562

การบริการเป็นเทคนิคหนึ่งที่สำคัญมากในการสร้างความพึงพอใจอันเป็นพื้นฐานของความรู้สึกอันก่อให้เกิดการความภักดีในแบรนด์ หลายองค์กรยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับบริการที่แท้จริง บางองค์กรใส่เงินทุนเข้าไปมหาศาลหวังให้การบริการตอบโจทย์ บางองค์กรก็ลิดรอนการบริการมากเ

จัดโดย http://inwtraining.com

ยืนยัน เทคนิคสุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ (29 เม.ย. 62) อ.ประเสริฐ

ปัจจุบันในยุคที่การขายแข่งขันกันอย่างรุนแรง การขายทางโทรศัพท์ถือเป็นเครื่งมือที่มีประสิทธิภาพมากและยังคงความขลังในการประสบความสำเร็จในการขายได้ เพียงแต่ต้องมีความเข้าใจในเครื่องมือที่ซับซ้อนนี้ หากนักขายสามารถเข้าใจเครื่องมือที่ซับซ้อนนี้ก็จะสามารถทำให้กา

จัดโดย http://inwtraining.com

กลยุทธ์ Storytelling เพื่อการตลาด

ศิลปะการเล่าเรื่องและสร้างเรื่องเล่า ปัจจัยสู่ความสำเร็จสำหรับการตลาดใหม่

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

SBDC - หลักสูตรมาใหม่

กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบไร้รอยต่อ

ส่งมอบประสบการณ์เหนือคู่แข่ง ด้วยวิธีคิดแบบใหม่ๆ โดยใช้ Online และ Offline เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผังงานและเพิ่มพูนประสิทธิภาพงาน

ออกแบบ Process Mapping กลไกที่ช่วยสร้างกระบวนการทำงานสู่ผลลัพธ์ที่ทรงประสิทธิภาพ

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ

คัดสรร 6 ทักษะ สำหรับการเข้าสู่สุดยอด Top Manager

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

เลือกเดือนที่ต้องการฝึกอบรมสัมมนา