ศูนย์กลางข่าวฝึกอบรมและสัมมนาที่ดีที่สุดในประเทศไทย

Thai Training Zone ศูนย์กลางข่าวสารด้านการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย ที่รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมจากทุกๆ สถาบันฝึกอบรมและบริษัทจัดสัมมนาไว้ในที่เดียว มากมายและง่ายต่อการค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ หลักสูตรอบรมฟรี สัมมนาฟรี หลักสูตรอบรมสัมมนาในเดือนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านการขาย อบรมการตลาด สัมมนาการตลาด ภาวะผู้นำ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ จาก หลากหลาย Training Center และวิทยากร ทั่วทั้งเมืองไทย พร้อมทั้งโซนน่าสนใจอื่นๆ อาทิ โซนฝึกอบรมฟรี โซน Public Training และ In house Training เป็นต้น

อบรมสัมมนาเดือนหน้า อบรมสัมมนาฟรี อบรมสัมมนามาใหม่

Zone อบรมสัมมนาน่าสนใจ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


หลักสูตร : 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ

" คัดสรร 6 ทักษะสำหรับการ เข้าสู่สุดยอด Top Manager "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตรวุฒิบัตร Mastering Online Sales Strategy รุ่นที่ 5

"กลยุทธ์ Digital พิชิตใจลูกค้ายุค 4.0"

จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    ขอต้อนรับทุกท่านสู่ Thai Training Zone  

เว็บที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารการฝึกอบรมทั่วไทย

หาได้ในเว็บเดียว สนใจรับข้อมูลข่าวสาร

การเป็นสมาชิก Thai Training Zone ฟรี

                    คลิกที่นี่!!
 
 
 

OKRs Practitioner (อบรมเชิงปฏิบัติการ)

สำเร็จได้แบบ Moonshot สอนโดย อาจารย์ที่จบ ดร.3 ใบ

จัดโดย บริษัท ไทย อินเตอร์คัลเจอร์รัล คอนซัลติ้ง จำกัด

เทคนิคการสรรหาเชิงรุกให้เข้าถึงคนที่ "ใช่" และได้คนที่ตรงตามต้องการ

หลายองค์กรได้นำแนวทางการสรรหาบุคลากรเชิงรุกหรือที่เรียกกันอย่างง่ายว่าการสรรหาเชิงรุก (Proactive Recruitment) เข้ามาใช้เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการสรรหา คัดเลือกและประเมินผู้สมัครงานนั้นช่วยให้ได้คนที่ใช้ (the right candidate) เข้ามาปฏิบัติงาน หลักสูตรนี้ อ

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

หลักสูตร : ทักษะความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ

พัฒนาระบบคิดผ่านเครื่องมือ ที่สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร : การจัดการการขายเพื่อรักษาฐานลูกค้า

“สู่ความสำเร็จในงานขายที่แท้จริง ด้วยแนวทางบริหารการขายใหม่ๆ ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ”

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

(ลด 20%) ผลิตสื่อ AR ด้วย Motion Graphic และ Infographic

เปลี่ยนการเรียนการสอนรูปแบบเดิมๆให้ไม่จำเจอีกต่อไป

จัดโดย ARIT

Awareness and Requirement ASEAN Cosmetic GMP

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในแต่ละข้อกำหนดของมาตรฐาน 2.เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์เข้ากับการทำงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดโดย บริษัท เอ็ม เอส เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Zone ปฏิทินอบรมสัมมนาเดือนหน้า ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


หลักสูตรวุฒิบัตร “Advanced Business Analysis and Strategy” รุ่นที่ 5

ร่วมวิเคราะห์ ! เจาะลึก !! ธุรกิจอย่างต่อเนื่องในยุค 4.0 และ Social Disruption อย่างเข้มข้น ศึกษาการบริหารจัดการขั้นสูงเพื่อต่อยอดการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร : Leagile (Lean + Agile) Management

"ปรับรูปแบบการบริหารโครงการที่รวดเร็ว คล่องตัวและใช้ทรัพยากรต้นทุน อย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Lean + Agile"

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร : การวิเคราะห์ทางการตลาด

"การวิเคราะห์โมเดลกลยุทธ์ทางการตลาด เครื่องมือในการวิเคราะห์การตลาด และ Action Plan พร้อมทั้ง Workshop กรณีศึกษาเพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง และสามารถใช้ได้จริง"

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

Green Energy and Reverse Logistics พลังงานสีเขียวและโลจิสติกส์ย้อนกลับ

แนวโน้มของโลจิสติกส์ย้อนกลับกับพลังงานสะอาดในประเทศไทย

จัดโดย สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต TLAPS

Pitching Projects Essentials: โดย อ บิลลี่

Pitching Projects Essentials:

จัดโดย In house training Saes By a

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle : Linux/Unix Administrator For Beginner (Basic) ประจำปี 2563

ผู้เข้าอบรมจะมีความเข้าใจในสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการ linux/unix สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการ , ตั้งค่าเครือข่าย , วางแผนพื้นที่ storage, จัดการไฟล์ , สร้างผู้ใช้งานและกลุ่ม , จัดการสิทธิ , ติดตั้งถอดถอนซอฟต์แวร์ให้กับระบบปฏิบัติการ , รู้วิธีตรวจสอบประสิ

จัดโดย Thailand Training Center

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Master Backup & Recovery with RMAN ประจำปี 2563

ผู้เข้าอบรมจะมีความเข้าใจหลักการสำรองข้อมูลและกู้คืนฐานข้อมูลให้เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยคำสั่ง Recovery Manager (RMAN) ของ Oracle Database ได้เรียนรู้วิธีการตั้งค่าพารามิเตอร์ ลงมือปฏิบัติสำรองข้อมูล และเรียกคืนข้อมูล ทั้งแบบ จาก Hard Disk และ Tape

จัดโดย Thailand Training Center

หลักสูตร : พลังแห่งการสื่อสารสำหรับผู้จัดการ

สร้างพลังแห่งการสื่อสาร แบบสร้างสรรค์เพื่อสร้างทีม สู่ความสำเร็จ

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

เลือกหมวดตามความสนใจ

อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

Zone อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

อบรมการตลาด 
Digital Marketing 
อบรมการขาย การบริการ

Zone อบรมการตลาด Digital Marketing อบรมการขาย การบริการ

อบรมด้าน HR 
หลักสูตรพัฒนา
บุคลากร

Zone อบรมด้าน HR หลักสูตรพัฒนา บุคลากร

อบรม ISO อุตสาหกรรม 
อบรมด้านการผลิต

Zone อบรม ISO อุตสาหกรรม อบรมด้านการผลิต

อบรมคอมพิวเตอร์ IT

Zone อบรมคอมพิวเตอร์ IT

อบรมภาษา

Zone อบรมภาษา

อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

Zone อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

Zone อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone อบรมสัมมนาฟรี - สัมมนาฟรี ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


สัมมนาฟรี คัดนายหน้าเข้าระบบ Tooktee เราพร้อมปั้นคุณเป็นสุดยอดนายหน้าอสังหาฯ

สะท้านวงการเอเจนท์ครั้งใหญ่ ฟรี ! ไม่ มา ถือ ว่า พลาด มาก!

จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย.

การบริหารช่องทางการขายแบบ OMNL CHANNEL

การบริหารช่องทางการขายแบบ OMNL CHANNEL โดยผู้บริหาร 24shpping รุ่น12

จัดโดย ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

อบรมฟรี

ฝึกอบรมสัมมนา In-House, Public

พิเศษ ชำระก่อนวันสัมมนา ลดเหลือท่านละ 3,500 บาท

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เทคนิคปั้นธุรกิจออนไลน์ให้ได้อย่างเซียน

สอนการทำธุรกิจออนไลน์ สอนการใช้เครื่องมือออนไลน์

จัดโดย SeminarBest

อบรมฟรี-2

ยืนยัน หลักสูตร รุ่น 17 ยกเครื่องเรื่องระบบฝึกอบรมยุคใหม่ (Modern Training Management System) : 17 ม

ในยุคของการเปลี่ยนแปลง…ถึงเวลาแล้วหรือยังที่องค์กรของท่านต้องการยกระดับการบริหารงาน HRD ด้วยระบบฝึกอบรม ยุคใหม่ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และเป้าหมาย รวมทั้งกลยุทธ์ขององค์กรอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ? ถ้าถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลง…ท่านต้องไม่พลาด

จัดโดย

สัมมนานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (สุราษฎร์ธานี)

นายหน้าอสังหาฯ... “ นายหน้ามืออาชีพที่ได้รับการรับรอง " อาชีพอิสระที่สร้างรายได้ อย่างเหนือความคาดหมาย หากได้เรียนรู้และฝึกทักษะอย่างถูกวิธี..!!!

จัดโดย บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

สัมมนาธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (สำนักงานนนทบุรี)

นายหน้าอสังหาฯ... “ นายหน้ามืออาชีพที่ได้รับการรับรอง " อาชีพอิสระที่สร้างรายได้ อย่างเหนือความคาดหมาย หากได้เรียนรู้และฝึกทักษะอย่างถูกวิธี..!!!

จัดโดย บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

Zone อบรมสัมมนามาใหม่ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


หลักสูตร : ทักษะสมัยใหม่สำหรับหัวหน้างานในการบริหารทีมงาน

อัพเกรดทักษะการบริหารทีมสมัยใหม่ ให้เท่าทันยุค AI สำหรับหัวหน้างาน

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

การออกแบบบริการ (Service Design)

เมื่อความต้องการของผู้รับบริการมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นในยุคดิจิตอล ผู้ให้บริการจึงต้องมีการบริการที่ตอบสนองตรงตามความต้องการเพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้าเอาไว้ให้ได้

จัดโดย Leaning and Development (Thailand) Co.,Ltd.

เทคนิคการเขียนเอกสารเชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ (Effective Business Writing)

การใช้ภาษาเพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไปนั้นเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิต ประจำวันของคนไทย และสำหรับการปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจของไทยก็เช่นกัน เราจำเป็นต้องใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อถ่ายทอดข้อมูลในเรื่องต่างๆ อันจะส่งผลให้องค

จัดโดย Professional Training Solution (Ptstraining.in.th)

การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์

พิเศษ ชำระก่อนวันสัมมนา ลดเหลือท่านละ 3,500 บาท

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

VDA6.3 Process Audit (2Day)

พิเศษ ชำระก่อนวันสมมนา ลดเหลือท่านละ 7,500 บาท (จากราคาปกติท่านละ 7,800 บาท)

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

SBDC - หลักสูตรมาใหม่

เทคนิคการเจรจา ติดตาม ทวงหนี้ อย่างมืออาชีพ

สมัครและชำระก่อนวันที่ 11 มีนาคม 2563 เหลือเพียง! ท่านละ 3,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร

พิเศษ ชำระก่อนวันสัมมนา ลดเหลือท่านละ 3,500 บาท

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ HR มือใหม่ห้ามพลาด

พิเศษ ชำระก่อนวันสัมมนา ลดเหลือท่านละ 3,500 บาท

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เลือกเดือนที่ต้องการฝึกอบรมสัมมนา