ศูนย์กลางข่าวฝึกอบรมและสัมมนาที่ดีที่สุดในประเทศไทย

Thai Training Zone ศูนย์กลางข่าวสารด้านการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย ที่รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมจากทุกๆ สถาบันฝึกอบรมและบริษัทจัดสัมมนาไว้ในที่เดียว มากมายและง่ายต่อการค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ หลักสูตรอบรมฟรี สัมมนาฟรี หลักสูตรอบรมสัมมนาในเดือนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ หลักสูตร ฝึกอบรมด้านการขาย อบรมการตลาด สัมมนาการตลาด ภาวะผู้นำ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ จาก หลากหลาย Training Center และวิทยากร ทั่วทั้งเมืองไทย พร้อมทั้งโซนน่าสนใจอื่นๆ อาทิ โซนฝึกอบรมฟรี โซน Public Training และ In house Training เป็นต้น

อบรมสัมมนาเดือนหน้า อบรมสัมมนาฟรี อบรมสัมมนามาใหม่

Zone อบรมสัมมนาน่าสนใจ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


หลักสูตร Sales Planning for Salesperson

การวางแผนการขาย ด้วยกลยุทธ์การขายที่เป็นเลิศ

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 69

ศูนย์บริการวิชาการฯ จุฬาฯ ได้เปิดหลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 69 (Business Analysis)

จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Drawing The Million สร้างเงินล้านจากเพจการ์ตูน โดยไม่ต้องวาดเป็น

สอนโดย K.พีท แอดมินเพจลูกจ้างใจกล้า ผู้ติดตามเจ็ดแสนหกหมื่นคน สร้างรายได้เกิน 7 หลักต่อปี

จัดโดย Mr. Page Creator

เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง

ระบบค่าจ้างค่าตอบแทนถือเป็นเสาหลักที่ต้องมีในระบบการบริหารคน เพราะค่าจ้างค่าตอบแทนที่ให้แก่พนักงาน เป็นปัจจัยความสำเร็จในการสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจและการบริหารคนขององค์กร แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ลูกจ้างอยากได้ก็คือ เรื่องของค่าตอบแทนท

จัดโดย Ptstraining (Professional Training Solution)

หลักสูตร Sales Analysis and Planning Program

เทคนิคการวิเคราะห์และวางแผนการขาย สูตรความสำเร็จสำหรับนักขายมือโปร

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร Logical & System Thinking

การคิดเชิงระบบที่ดี ต้องมีพื้นฐานจากการวิเคราะห์ที่แข็งแรง

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน

ข้อมูลทางการบัญชี งบประมาณ งบประมาณเงินสด และงบกระแสเงินสด เป็นสิ่งสำคัญสำหรับ ผู้บริหารเจ้าของกิจการ ในการตัดสินใจทางธุรกิจ การวางแผนด้านงบประมาณในส่วนรายได้ค่าใช้จ่ายการวางแผนงานทางด้านบริหารสินค้าคงเหลือ การขยายกิจการ การซื้อเครื่องเครื่องจักรในการผลิต

จัดโดย Professional Training Solution (Ptstraining.in.th)

Project Management

ในการทำธุรกิจจำเป็นจะต้องมีการดำเนินงานโครงการซึ่งเป็นการสร้างฐานธุรกิจให้มีความแข็งแรงด้วยโครงการที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจ โครงการที่ทำโดยปราศจากการวางแผนที่ดีจะไม่ประสบความสำเร็จ การทำโปรเจคอาจใช้จ่ายเงินลงทุนจำนวนมาก หากผลออกมาไม่ดีหลังการทำโปรเจคก็จะส่งผ

จัดโดย Professional Training Solution(PTS)

Zone ปฏิทินอบรมสัมมนาเดือนหน้า ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


จุฬาเปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร Mini Master in HR Management รุ่นที่ 36

ศูนย์บริการวิชาการฯ จุฬาฯ ได้เปิดหลักสูตรวุฒิบัตร Mini Master in HR Management รุ่นที่ 36

จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร 6 Managerial Skills for Top Manager

" คัดสรร 6 ทักษะสำหรับการเข้าสู่สุดยอด Top Manager "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร Business Strategy for Profitability

" ปรับเปลี่ยน Business Model เพื่อสร้างกำไรให้กับธุรกิจคุณ "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

Business Speaking and Writing

ในการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารทางธุรกิจนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความแม่นยำ, ชัดเจนและตรงประเด็น ในขณะที่ยังสามารถคงไว้ซึ่งความสุภาพตามลักษณะของการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ดังนั้นจึงเห็นว่าการเรียนภาษาอังกฤษโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พูดได้เ

จัดโดย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างได้ผล

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงเทคนิค และกลยุทธ์ต่างๆในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ได้ผล และประทับใจผู้บริหารและพนักงานภายใต้ข้อจำกัดในงบประมาณการขึ้น ค่าจ้างหรือจ่ายโบนัส

จัดโดย Professional Training Solution (Ptstraining.in.th)

เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN

เรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงาน

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Sales Excellence

โดยหลักการที่ว่า “พนักงานขาย คือ ด่านหน้าของธุรกิจ" ดังนั้น การเพิ่มพูนทักษะหรือความสามารถในการขาย ย่อมเป็นการสร้าง "ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน" ให้เพิ่มขึ้นเหนือคู่แข่งในตลาด

จัดโดย Ptstraining

หลักสูตร Power Pitch Power Presentation

How to Propose Winning Deal

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

เลือกหมวดตามความสนใจ

อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ.

Zone อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ.

อบรมการตลาด 
Digital Marketing 
อบรมการขาย การบริการ

Zone อบรมการตลาด Digital Marketing อบรมการขาย การบริการ

อบรมด้าน HR 
หลักสูตรพัฒนา
บุคลากร

Zone อบรมด้าน HR หลักสูตรพัฒนา บุคลากร

อบรม ISO อุตสาหกรรม 
อบรมด้านการผลิต

Zone อบรม ISO อุตสาหกรรม อบรมด้านการผลิต

อบรมคอมพิวเตอร์ IT

Zone อบรมคอมพิวเตอร์ IT

อบรมภาษา

Zone อบรมภาษา

อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

Zone อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

Zone อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone อบรมสัมมนาฟรี - สัมมนาฟรี ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้าสินค้าอาหารไทยสู่สากล

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้าสินค้าอาหารไทยสู่สากล

จัดโดย สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

โครงการอบรมพิเศษนักการตลาดรุ่นเยาว์ หรือ Marketing Trainee รุ่นที่ 32

ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ โลกหมุนเร็วและมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน ในแต่ละปีมีเด็กนักศึกษาจบใหม่จำนวนมาก ตำแหน่งงานในแต่ละองค์กรก็มีค่อนข้างจำกัด แล้วจะต้องทำยังไงให้เรามีโอกาสที่ดีและโดดเด่นกว่าคนอื่น?

จัดโดย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

อบรมฟรี

เราแสวงหาและเรียนรู้จากคนเก่ง หรือผู้เชี่ยวชาญ

เราแสวงหาและเรียนรู้จากคนเก่ง หรือผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีประสบการณ์ การถอดบทเรียน สกัดความรู้ จากคนเก่งของทีมหรือองค์กรจึงสำคัญ เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคนพัฒนาองค์กร

จัดโดย Facebook page: ใจคิด

สัมมนาการลงทุน แฟรนไชส์อินทนิล (ThaiFranchise Meet Up #5)

งานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!! “โอกาสเดียวสำหรับคนที่อยากเปิดร้านกาแฟอินทนิล”

จัดโดย ไทยแฟรนไชส์ อคาเดมี

อบรมฟรี-2

think and do(คิดและทำ) เปลี่ยนวิธีคิดสู่ความสำเร็จ

เป็นการบรรยายทั้ง 2 วัน ที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระที่สำคัญ ของความสำเร็จในชีวิตและสามารถนำกลับไปปฏิบัติและนำไปแก้ไขปัญหาได้ทันที

จัดโดย thinkanddothailand

“ทางออก SMEs 4.0 สร้างแบรนด์ดิ้ง ต่อยอดธุรกิจออนไลน์ สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน”

"สร้างแบรนด์ดิ้งให้กับธุรกิจให้คนสามารถจดจำ" ส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้คนรู้จัก เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มความไว้วางใจให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ

จัดโดย takraonlinetraining

ลงทุนยังไงให้ได้กำไรตลอดในยุค 4.0

สำหรับโอกาสแบบนี้ห้ามพลาด เด็ดขาด!!!

จัดโดย ฺBillionaire Seminar

Zone อบรมสัมมนามาใหม่ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


กระบวนการขายแบบ Solution Selling

 การนำเสนอ ‘แนวทางการการใช้ประโยชน์จาก กระบวนการขาย Solution Selling (กระบวนการขายที่มีประสิทธิผลสูง ได้รับการยอมรับใช้เป็นกระบวนการขายมาตรฐานของบริษัทชั้นนำระดับโลก อาทิ IBM , Microsoft) สำหรับ ‘ผู้รับผิดชอบผลงานการขายรวมของหน่วยงาน(Sales Manager/Sales

จัดโดย Ptstraining (Professional Training Solution)

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยอย่างไร ให้ได้นักวิจัยที่ชอบ พร้อมทุนที่ใช่!!!

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้งานวิจัยเป็นตัวขับเคลื่อน และกำลังมองหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากทางภาครัฐ

จัดโดย สถาบันวิจัยฯสภาอุตสาหกรรม

แนะนำ !! หลักสูตรเทคนิคการประเมินผลงานบนพื้นฐาน KPI & COMPETENCY วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561

เพระาค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน ปูพื้นฐานเรื่องการประเมินผลงาน การจัดทำ KPI & COMPETENCY และการแจ้งผลการปฏิบัติงาน สำหรับผู้ที่เริ่มต้น หรือไม่มีพื้นฐานมาก่อน

จัดโดย HR DEE SOLUTION

รับส่วนลดพิเศษ หลักสูตร หลักสูตร “การคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล” วันที่ 5 มิถุนายน 61 นี้

ยิ่งสมัครมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก พร้อมรับสิทธิ์เป็นสมาชิกฟรีทันที 1 ปี โทร 0896060444

จัดโดย Hrdzenter

พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น เมื่อสมัครหลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Communication and Crisis Management) วันที่ 28 พฤษภาคม 61 นี้

ยิ่งสมัครมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก พร้อมรับสิทธิ์เป็นสมาชิกฟรีทันที 1 ปี โทร 0896060444 090 645 0992, 089 773 7091

จัดโดย Hrdzenter

SBDC - หลักสูตรมาใหม่

พนักงานธุรการยุคใหม่กับการจัดระบบสำนักงาน

ในการทำงานในองค์กรนั้นตำแหน่งงานที่มีความสําคัญและถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของความสําเร็จคือตำแหน่ง "Admin" เพราะอยู่ในตำแหน่งงานที่อยู่ตรงกลางต้องประสานงานและประสานประโยชน์ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า ถึงแม้องค์กรจะมีโครงสร้างและวางระบบไว้ดีเพียงใดแต่

จัดโดย Ptstraining (Professional Training Solution)

เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง

ระบบค่าจ้างค่าตอบแทนถือเป็นเสาหลักที่ต้องมีในระบบการบริหารคน เพราะค่าจ้างค่าตอบแทนที่ให้แก่พนักงาน เป็นปัจจัยความสำเร็จในการสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจและการบริหารคนขององค์กร แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ลูกจ้างอยากได้ก็คือ เรื่องของค่าตอบแทนท

จัดโดย Ptstraining (Professional Training Solution)

Excel ในงาน HR และงานธุรการมืออาชีพ

ภาพรวมๆ ของงานธุรการในทุกองค์กรก็คือ ควบคุมการรับ - ส่งหนังสือ เก็บและค้นหาเอกสาร ร่างโต้ตอบ ประมวลรายงาน ดูแลรักษา ซ่อมแซมอาคารสถานที่ พัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมเอกสารการประชุม ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำน

จัดโดย Ptstraining (Professional Training Solution)

เลือกเดือนที่ต้องการฝึกอบรมสัมมนา