ศูนย์กลางข่าวฝึกอบรมและสัมมนาที่ดีที่สุดในประเทศไทย

Thai Training Zone ศูนย์กลางข่าวสารด้านการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย ที่รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมจากทุกๆ สถาบันฝึกอบรมและบริษัทจัดสัมมนาไว้ในที่เดียว มากมายและง่ายต่อการค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ หลักสูตรอบรมฟรี สัมมนาฟรี หลักสูตรอบรมสัมมนาในเดือนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านการขาย อบรมการตลาด สัมมนาการตลาด ภาวะผู้นำ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ จาก หลากหลาย Training Center และวิทยากร ทั่วทั้งเมืองไทย พร้อมทั้งโซนน่าสนใจอื่นๆ อาทิ โซนฝึกอบรมฟรี โซน Public Training และ In house Training เป็นต้น

อบรมสัมมนาเดือนหน้า อบรมสัมมนาฟรี อบรมสัมมนามาใหม่

Zone อบรมสัมมนาน่าสนใจ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


หลักสูตรวุฒิบัตร "ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์" (Mini Master in HR Management) รุ่นที่ 44

พัฒนาเทคนิคด้าน HR เพื่อขับเคลื่อนองค์กร

จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
                   

สัมมนาการทำตลาด ONLINE PLATFORM 2020

พบกับสัมมนานี้ สัมมนาเดียว ที่จะทำให้คุณ ไม่ต้องไปลงเรียนคอร์สอะไรอีกเลย ย้ำ+ ว่าไม่ต้องอีกเลย

จัดโดย SUGGEST platform

Digital Marketing กลยุทธ์และวางแผนด้วยข้อมูลยุคดิจิทัล

หลักสูตรใหม่! เพียง 699฿ สำหรับนัก(อยาก)ขาย ไม่ต้องมีพื้นฐานใดๆทั้งสิ้น

จัดโดย ARIT

หลักสูตรออนไลน์ Email Writing for Beginners

เคยเป็นกันไหมคะ จะขึ้นต้นอีเมลภาษาอังกฤษอย่างไรดี?

จัดโดย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate ประจำเดือน กรกฏาคม 2563

โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับการแนะนำเทคนิคเพื่อการสอบ OCA : Oracle Certified Associate และจะมีการทดลองสอบจากระบบกับคอมพิวเตอร์ ( Online Test ) จะมีข้อสอบให้ซึ่งเป็นข้อสอบจริงที่ใช้ในการสอบ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมคุ้นเคยกับแนวข้อสอบ และได้ทดลองสอบในสภาพแวดล้อมที่ใ

จัดโดย Thailand Training Center

โครงการอบรม ภาวะผู้นำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน (Leadership Skill for Job Improvement รุ่นท

การอบรมหลักสูตร ภาวะผู้นำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน จึงเกิดขึ้นเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำที่มีความสามารถที่จะนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนงานจนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่

จัดโดย สำนักฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

Zone ปฏิทินอบรมสัมมนาเดือนหน้า ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 77 (Business Analysis)

เรียนรู้ทักษะการเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์การแข่งขัน วิเคราะห์ความเสี่ยงองค์กร การเงิน การตลาด และเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Modern Trade: มาตรฐานและ วิธีการนำสินค้าเข้าห้างสรรพสินค้า

“ถึง เคอร์ฟิว…. ถึง โรคระบาด....แต่ธุรกิจยังเดินต่อได้”

จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

การเจรจาต่อรองขั้นเทพ (Negotiation Skills)

Negotiation Skill เป็นหลักสูตรอบรมทักษะการเจรจาต่อรองขั้นเทพ โดยเน้นด้านการเจรจาต่อรองแบบ Win : Win Solution โดยในหลักสูตรการฝึกอบรมจะช่วยให้ท่านได้รับความรู้ (Knowledge) ในหลักการเจรจาต่อรองแบบชนะ : ชนะ (Win : Win)

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร

กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อแบบทันเวลา

ปัจจุบันองค์กรธุรกิจมีการจัดการผลิตที่เปลี่ยนไป จากการผลิตเพื่อเก็บ Stock มาเป็นการผลิตตามความต้องการของลูกค้า (Make to Order) ทำให้ระบบการผลิตต่างๆมีแนวทางการจัดการผลิตเป็นการผลิตแบบพอดี (Just for sale manufacturing)

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

สุดยอดนักเจรจาต่อรอง : เจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ในทุกๆงาน

ในโลกยุคปัจจุบันนั้น การเจรจาต่อรองสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ว่าในการทำงานหรือในชีวิตประจำวันของเรา เมื่อเราจำเป็นต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น ผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการเจรจาต่อรองนั้น ถือเป็นเรื่องสำคัญและมักจะเกิดขึ้นอันดับต้นๆเสมอ นอกจากนี้เรายัง

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

หลักสูตร Super Marketing กลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์ (RE134)

-เทคโนโลยีในยุค 5G ส่งผลให้เทรนด์การตลาดเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ต้องปรับตัว รับมือกับการตลาดยุคใหม่ -ช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย อาจไม่ใช่รูปแบบเดิมอีกต่อไป -Update เทรนด์ตลาดอสังหาฯ พลิกกลยุทธ์แบบเดิมๆ

จัดโดย โรงเรียนธรุกิจสังหาริมทรัพย์ไทย

การบำบัดฟื้นฟูการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน

บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา

จัดโดย บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

เทคนิคการยื่นขอใบอนุญาตจัดสรรทิ่ดิน บ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม

เข้าใจถึงขบวนการออกใบอนุญาตจัดสรรได้อย่างถ่องแท้เพื่อลดโอกาสทำงานผิดพลาดและยังเป็นการอบรมที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับการก่อสร้างบ้านจัดสรร และเมื่อมีโครงการบ้านจัดสรรแล้วก็จำเป็นที่จะต้องจัดตั้ง นิติบุคคลขึ้นมา เพื่อบำรุงรักษาสาธารณูปโภค ที่มีอยู่บนที่ดินให้คง

จัดโดย ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

เลือกหมวดตามความสนใจ

อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

Zone อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

อบรมการตลาด 
Digital Marketing 
อบรมการขาย การบริการ

Zone อบรมการตลาด Digital Marketing อบรมการขาย การบริการ

อบรมด้าน HR 
หลักสูตรพัฒนา
บุคลากร

Zone อบรมด้าน HR หลักสูตรพัฒนา บุคลากร

อบรม ISO อุตสาหกรรม 
อบรมด้านการผลิต

Zone อบรม ISO อุตสาหกรรม อบรมด้านการผลิต

อบรมคอมพิวเตอร์ IT

Zone อบรมคอมพิวเตอร์ IT

อบรมภาษา

Zone อบรมภาษา

อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

Zone อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

Zone อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone อบรมสัมมนาฟรี - สัมมนาฟรี ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


ขอเชิญร่วมงานสัมมนา แนวทางกระตุ้นการลงทุนในพื้นที่ภายใต้เศรษฐกิจไทย l หลัง COVID – 19

ตามทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจรอบพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) หลัง COVID-19

จัดโดย TU RAC

เข้าชมฟรี สัมมนา หัวข้อ "ลึกแต่ไม่ลับ กับตำนาน ERA"

ไลฟ์สด การสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ด้านอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน จากตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ

จัดโดย ERA Property Network

อบรมฟรี

BUDGETING การจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี (ภาคปฏิบัติ)

ธุรกิจระดับแนวหน้าส่วนใหญ่ ต่างให้ความสำคัญกับ Budgeting ซึ่งธุรกิจ ดังกล่าวจะยอมสละเวลา 1-2 เดือน ในช่วงกลางปี-ปลายปี เพื่อจัดทำแผนงบประมาณของปีถัดไป นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับแผนระยะยาวคือแผน 3 ปี และแผน 5 ปี เพราะการกำหนด เป้าหมายขององค์กร การต

จัดโดย

สัมมนาสปา สร้างอาชีพ

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มธุรกิจสปาแบบมืออาชีพ

จัดโดย สปาสร้างอาชีพ

อบรมฟรี-2

ลดไขมันครั้งสุดในชีวิต กับเทคนิคขึ้นเทพโดยนักโภชนาการ

พบกับการเรียนรู้วิธีการลดไขมันอยู่บ้านอย่างง่ายๆจากนักโภชนาการ ผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลผู้คนมามากมาย

จัดโดย PLG Fatoff

คนเราเหนื่อย หยุดได้ แต่...โลกออนไลน์ ไม่มีวันหยุด!!

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำการตลาดออนไลน์อย่างมืออาชีพ

จัดโดย สัมมนาออนไลน์

HRM Solution ที่จะช่วยงานด้าน HR และ Payroll เป็นเรื่องง่าย สัมมนาออนไลน์ฟรี

เจาะลึกโปรแกรมที่จะเข้ามาช่วยในการบริหารงาน HR มาพร้อมกับระบบ payroll ที่จะเปลี่ยนการดูแลพนักงานให้เป็นเรื่องง่าย

จัดโดย บริษัท โกไฟว์ จำกัด

Zone อบรมสัมมนามาใหม่ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


การออกแบบบริการ (Service Design)

เมื่อความต้องการของผู้รับบริการมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นในยุคดิจิตอล ผู้ให้บริการจึงต้องมีการบริการที่ตอบสนองตรงตามความต้องการเพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้าเอาไว้ให้ได้

จัดโดย Leaning and Development (Thailand) Co.,Ltd.

เทคนิคการเขียนเอกสารเชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ (Effective Business Writing)

การใช้ภาษาเพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไปนั้นเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิต ประจำวันของคนไทย และสำหรับการปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจของไทยก็เช่นกัน เราจำเป็นต้องใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อถ่ายทอดข้อมูลในเรื่องต่างๆ อันจะส่งผลให้องค

จัดโดย Professional Training Solution (Ptstraining.in.th)

เจาะลึก..การบริหารงานบุคคลกรณีสอบสวนความผิด-กำหนดลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้าง

3. เพื่อทราบถึงการออกหนังสือเตือน-การออกหนังสือเลิกจ้างเขียนได้ดี ให้ครอบคลุมความผิดเพื่อให้มีผลในการต่อสู้คดีในศาล กรณีลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานต้องเขียนอย่างไร..

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

การบริหารระบบงานเอกสารแบบครบวงจร

เหมาะสำหรับ ผู้บริหารงานสำนักงาน หัวหน้างานสำนักงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

การบริหารผลงานที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง OKRs : Objectives & Key Results

เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและลักษณะพิเศษของระบบการบริหารผลงานแบบ OKRs ช่วยให้กำหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) และผลลัพธ์สำคัญ (Key Results) ได้อย่างถูกต้อง

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

SBDC - หลักสูตรมาใหม่

เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015

เพื่อให้สามารถนำเทคนิคในการตรวจติดตามภายในของระบบการบริหารคุณภาพ ไปดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพที่ได้ใจคนและได้ผลงาน

เสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้นำที่ได้งานและได้ใจคน รู้และเข้าใจในทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

INCOTERMS ® 2020 (ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ)

INCOTERMS 2020 RULES ฉบับใหม่ เริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2020 (ปี 2563)

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลือกเดือนที่ต้องการฝึกอบรมสัมมนา