ศูนย์กลางข่าวฝึกอบรมและสัมมนาที่ดีที่สุดในประเทศไทย

Thai Training Zone ศูนย์กลางข่าวสารด้านการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย ที่รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมจากทุกๆ สถาบันฝึกอบรมและบริษัทจัดสัมมนาไว้ในที่เดียว มากมายและง่ายต่อการค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ หลักสูตรอบรมฟรี สัมมนาฟรี หลักสูตรอบรมสัมมนาในเดือนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านการขาย อบรมการตลาด สัมมนาการตลาด ภาวะผู้นำ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ จาก หลากหลาย Training Center และวิทยากร ทั่วทั้งเมืองไทย พร้อมทั้งโซนน่าสนใจอื่นๆ อาทิ โซนฝึกอบรมฟรี โซน Public Training และ In house Training เป็นต้น

อบรมสัมมนาเดือนหน้า อบรมสัมมนาฟรี อบรมสัมมนามาใหม่

Zone อบรมสัมมนาน่าสนใจ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


หลักสูตร การตลาด 4.0

" เทรนด์การตลาดแห่งอนาคต เปลี่ยนแผนการตลาดด้วยนวัตกรรม "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ รุ่นที่ 6 "Strategic HR Development"

จุฬาเปิดอบรมการพัฒนาและวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การพัฒนาองค์กรและการบริหารคนเก่ง

จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ขอต้อนรับทุกท่านสู่ Thai Training Zone
โฉมใหม่ ไฉไล ใช้งานง่ายและสะดวกกว่าเดิม ด้วยข่าวสารการฝึกอบรมทั่วไทย หาได้
ในเว็บเดียว
และสำหรับสถาบันฝึกอบรมสมัคร
เป็น Training Partner ใหม่และลง
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
คลิกที่นี่ได้เลยค่ะ

Technical & Skill Presentation for Up-Selling 4.0

พรีเซนเทชั่น เพื่อการสื่อสารยุค4.0 เทคนิคและทักษะ

จัดโดย EXCAD CENTER

หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program-CISA Level 1

เน้นการการวิเคราะห์หลักทรัพย์ การวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารการลงทุน ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกสำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน บุคลากรในธุรกิจการเงินทั้งในธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์ วาณิชธนกิจ และธนาคาร

จัดโดย CONC Thammasat

หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดและการขายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า

" เรียนรู้แนวความคิดด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เครื่องมือและขั้นตอน ในการค้นหาและจัดกลุ่มลูกค้ารายหลัก "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

การบริหารงานแบบคล่องตัว

‘‘HOW TO สำหรับนักบริหารโครงการยุคใหม่’’

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้งานและได้ใจ

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 19 ก.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..

จัดโดย บริษัท พีพี เทรนนิ่ง จำกัด

พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ

บุคลิกภาพสู่มาตรฐานสากลของภาพลักษณ์ที่ดีที่ใครก็ยอมรับ สื่อสารพิชิตใจ ให้ได้ใจ ได้งาน

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Zone ปฏิทินอบรมสัมมนาเดือนหน้า ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


หลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน รุ่นที่ 5

อบรมบริหารโครงการ ข้อเสนอการลงทุน ความคุ้มค่า ความเสี่ยงและการเขียนโครงการเพื่อขอสินเชื่อ

จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ

" คัดสรร 6 ทักษะสำหรับการเข้าสู่สุดยอด Top Manager "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

การหา Customer Insight เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

" Brand ต้องหา Consumer Insight ที่ตอบ “Want” ไม่ใช่ “Need” ของลูกค้า ซึ่งลูกค้าต้องการอะไรเพิ่มเติมมากกว่า Function หลักของสินค้านั้นๆ เสมอ "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

พัฒนาผู้จัดการรุ่นใหม่ GenY ให้เก่งงานและเก่งคน (Develop New Gen Y Manager)

พัฒนาภาวะผู้นำของผู้จัดการ Gen Y ให้เก่งงานและเก่งคน เพื่อพัฒนาตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสู่เป้าหมาย

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ (หลักสูตร 1วัน) Professional HRD Officer

หลักสูตรที่ช่วยปูพื้นฐานในงานพัฒนาบุคลากรสำหรับ HRD มือใหม่

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

โลจิสติกส์กับการจัดการสินค้าคงคลัง

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันล้วนต้องเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ และกิจกรรมภายในองค์กร เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดเก็บ การบริหารคลังสินค้า การผลิต การกระจายสินค้า และการขนส่ง ซึ่งปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความ

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Google-born Search Inside Yourself

หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำจากในGoogle บนพื้นฐานความรู้ทันปัจจุบัน รวมถึงความฉลาดทางอารมณ์ โดยมีการวิจัยทางประสาทวิทยารองรับ

จัดโดย Latchmere Performance Solutions

หลักสูตร จิตวิทยาและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ

" เคล็ดลับ!! การโน้มน้าวใจคนให้สำเร็จ ด้วยเทคนิคเชิงจิตวิทยาและศิลปะการพูด "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

เลือกหมวดตามความสนใจ

อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

Zone อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

อบรมการตลาด 
Digital Marketing 
อบรมการขาย การบริการ

Zone อบรมการตลาด Digital Marketing อบรมการขาย การบริการ

อบรมด้าน HR 
หลักสูตรพัฒนา
บุคลากร

Zone อบรมด้าน HR หลักสูตรพัฒนา บุคลากร

อบรม ISO อุตสาหกรรม 
อบรมด้านการผลิต

Zone อบรม ISO อุตสาหกรรม อบรมด้านการผลิต

อบรมคอมพิวเตอร์ IT

Zone อบรมคอมพิวเตอร์ IT

อบรมภาษา

Zone อบรมภาษา

อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

Zone อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

Zone อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone อบรมสัมมนาฟรี - สัมมนาฟรี ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


สัมมนาฟรี " SPU Inspirational Talks " กับ 4 คน 4 แรงบันดาลใจ เก่ง | กล้า | ฝ่าฟัน |สู่จุดหมายในชีวิต

เรื่องเล่าปลุกพลังจากเหล่าคนดัง ผู้ที่เดินตามความฝันสู่หนทางสู่ความสำเร็จ ที่อาจเปลี่ยนแปลงความคิดคุณไปตลอดชีวิต

จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุุม

Online Marketing Dropship Online

​เจาะแก่นธุรกิจออนไลน์ ผ่ากลยุทธ์การตลาดออนไลน์ 4.0

จัดโดย New Gen Platform

อบรมฟรี

สัมมนา Preview “ก้าวแรกสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ”

การนำเสนอที่น่าสนใจนั้น จะทำให้คู่สนทนาจำคุณได้ไปตลอดชีวิต เพราะคำพูดเพียงบางคำ จุดประกายทำให้ชีวิตหลายคนเปลี่ยน คำพูดเพียงไม่กี่คำ อาจสามารถช่วยคนที่กำลังสิ้นหวัง ท้อแท้ ให้มีกำลังใจ สู้ต่อไป เพื่อตนเองและคนรอบข้าง และคุณจะสร้างคุณค่ามหาศาลให้แก่โลกใบ

จัดโดย Wintory Training Center

สัมมนาฟรี อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 4 - 6 ส.ค.61 ณ ไบเทคบางนา (ที่นั่งจำนวนจำกัด)

นักลงทุนมือใหม่ คุณต้องไม่พลาด สัมมนาอสังหาฯ เพื่อการลงทุนฯ แห่งปี

จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

อบรมฟรี-2

สัมมนาฟรี! “G Suite Business มาตรฐานการทำงานแห่งอนาคต”

ทำความรู้จักกับ G Suite เครื่องมือคลาวด์ 100% จาก Google

จัดโดย STREET SMART (Thailand) Co., Ltd.

เรียนต่อการโรงแรมและการจัดการพร้อมฝึกงานกับบริษัทชั้นนำของออสเตรเลีย

เปิดสอนทั้งหลักสูตร Master of International Business และ Master of Management ที่สำคัญมีการฝึกงานกับโรงแรมหรือองค์กรชั้นนำแบบได้เงินด้วย!!

จัดโดย CP International Education and Migration Centre

Prepare for 4.0 going paperless for your business

ถึงกระบวนการทำงานและรู้จัก Workflow Application มากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดการทำงานในรูปแบบ Paperless

จัดโดย Techcons Biz Co.,Ltd.

Zone อบรมสัมมนามาใหม่ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดและการขายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า

" เรียนรู้แนวความคิดด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เครื่องมือและขั้นตอน ในการค้นหาและจัดกลุ่มลูกค้ารายหลัก "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

กลยุทธ์ CRM เพื่อเพิ่มยอดขาย

ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงเช่นทุกวันนี้ กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าจึงมีความสำคัญยิ่ง และประเด็น ที่ต้องคำนึงถึง คือ ลูกค้าในแต่ละรายมีความสำคัญไม่เท่ากัน เนื่องจากลูกค้าแต่ละรายทำรายได้ให้กับองค์กรแตกต่างกัน ดังนั้น การบริหารความสัม

จัดโดย Ptstraining (Professional Training Solution)

จิตวิทยานักขายเชิงรุก

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรมาตรฐานที่ต้องรู้ไว้เป็นอาวุธทางปัญญาในการขายในยามที่มีการแข่งขันกันสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นหลักการคิดในการสร้างกลยุทธ์ การวิเคราะห์ลูกค้า การเจรจาเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการ และสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่ต้

จัดโดย Ptstraining (Professional Training Solution)

เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)

• ในการทำงานบ่อยครั้งมักเกิดคำถามขึ้นว่า “ปัญหาคืออะไร” และมักไม่ได้รับคำตอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือปัญหานั้นไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง ซึ่งเห็นได้จากการที่ปัญหาเดิมเกิดขึ้นซ้ำอยู่เสมอ ยิ่งไปกว่านั้นคือมีคนจำนวนมากมักจะแก้ปัญหาจากประสบการณ์และความรู้สึ

จัดโดย Ptstraining (Professional Training Solution)

Communication Skills for Efficiency

ตระหนักถึงอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารงานบริการที่ผิดพลาดและทราบวิธีที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว ปรับทัศนคติและกรอบความคิดด้านการสื่อสารให้เป็นเชิงบวกและสร้างสรรค์ ใช้เทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารให้ชัดเจน ตรงประเด็นสู่เป้าหมาย

จัดโดย Ptstraining (Professional Training Solution)

SBDC - หลักสูตรมาใหม่

เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการตั้งคำถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและเชิงสมรรถนะ เน้นสำหรับ HR

หลักสูตรที่สอนเจาะลึกในการตั้งคำถามสัมภาษณ์ และฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ได้จริง

จัดโดย

การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ(Production Planning & Control)

จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกซึ่งมีผลกระทบทำให้ธุรกิจยิ่งทวีความรุนแรงในการแข่งขันมากขึ้น ดังนั้นการทำธุรกิจโดยเฉพาะภาคการผลิตและภาคการบริการจำเป็นต้องมีการปรับตัวและปรับกลยุทธ์ต่างๆ ในการวางแผน การผลิตและการขาย เพื่อให้ทันต่อสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน ฉะนั้น ถ้

จัดโดย Ptstraining (Professional Training Solution)

การคิดสรรค์สร้างสิ่งใหม่ สู่นวัตกรรม สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ

หลักสูตรที่จะทำให้ท่านได้เรียนรู้หลักการ แนวคิด วิธีการ และเครื่องมือมาใช้ในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือเพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

เลือกเดือนที่ต้องการฝึกอบรมสัมมนา