ศูนย์กลางข่าวฝึกอบรมและสัมมนาที่ดีที่สุดในประเทศไทย

Thai Training Zone ศูนย์กลางข่าวสารด้านการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย ที่รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมจากทุกๆ สถาบันฝึกอบรมและบริษัทจัดสัมมนาไว้ในที่เดียว มากมายและง่ายต่อการค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ หลักสูตรอบรมฟรี สัมมนาฟรี หลักสูตรอบรมสัมมนาในเดือนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านการขาย อบรมการตลาด สัมมนาการตลาด ภาวะผู้นำ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ จาก หลากหลาย Training Center และวิทยากร ทั่วทั้งเมืองไทย พร้อมทั้งโซนน่าสนใจอื่นๆ อาทิ โซนฝึกอบรมฟรี โซน Public Training และ In house Training เป็นต้น

อบรมสัมมนาเดือนหน้า อบรมสัมมนาฟรี อบรมสัมมนามาใหม่

Zone อบรมสัมมนาน่าสนใจ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ

ตีแตก!! กลยุทธ์การตลาดระดับเซียน

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตรวุฒิบัตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 17 (Risk Management)

มาร่วมเรียนรู้การบริหารความเสี่ยง ทั้งด้านการเงิน กลยุทธ์และแนวทางการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง พร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 30 ชั่วโมง

จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการจุฬาฯ

    ขอต้อนรับทุกท่านสู่ Thai Training Zone  

เว็บที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารการฝึกอบรมทั่วไทย

หาได้ในเว็บเดียว สนใจรับข้อมูลข่าวสาร

การเป็นสมาชิก Thai Training Zone ฟรี

                    คลิกที่นี่!!
 
 
 

เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0

พิเศษสมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบประกาศในวันสัมมนาทันที

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ข้อกำหนดการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC,

เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อกฎหมายอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

การบริหารการเงินและงบประมาณ สำหรับผู้บริหาร

เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์การขาย เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ

สร้างสรรค์กลยุทธ์ เรียนรู้สูตรการขาย สู่ความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

การพัฒนาบุคลิกภาพ : Personality Development

มาดต้องตา วาจาต้องใจ ภายในยอดเยี่ยม เป็นคำอธิบายเบื้องต้นของ ของหลักสูตรอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development) ซึ่งการอบรมในหลักสูตรจะช่วยให้ท่านได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งบุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายใน โดยท่านจะได้รับความรู้ (Knowledge) ในกา

จัดโดย หลักสูตร.com

กลยุทธ์สื่อสารทางการตลาด 360 องศา

กระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบ360องศา

จัดโดย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Zone ปฏิทินอบรมสัมมนาเดือนหน้า ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


หลักสูตรวุฒิบัตร “Advanced Business Analysis” รุ่นที่ 3

ร่วมวิเคราะห์ ! เจาะลึก !! ธุรกิจอย่างต่อเนื่องในยุค 4.0 และ Social Disruption อย่างเข้มข้น ศึกษาการบริหารจัดการขั้นสูงเพื่อต่อยอดการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการจุฬาฯ

พัฒนาทักษะการเป็น Facilitator

Facilitator คือ ใคร? อะไร? คือบทบาทของ Facilitator

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

การออกแบบและบริหารผลตอบแทนที่มีประสิทธิผล

ไขข้อข้องใจ ออกแบบและบริหารผลตอบแทน ยังไงถึงจะเรียกว่าเหมาะสมกับองค์กร

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

Fly in (เปลี่ยนชีวิตกับเส้นทางธุรกิจออนไลน์ทั่วโลก)

เหมาะสำหรับผู้ต้องการเปลี่ยนชีวิต และลงมือทำทันที ไม่มีข้อแม้

จัดโดย Online seminar

ยืนยัน หลักสูตร การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร/หน่วยงาน (Effective

การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับองค์กรใช้สำหรับการกำหนดและติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละตำแหน่ง ช่วยในการปรับปรุงงาน วางแผนเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร การจ่ายค่าตอบแทน และการปรับเลื่อนตำแหน่งหรือโยกย้ายบุคลากรไปสู่ต

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

TPM - Total Productive Maintenance

เครื่องจักรเป็นปัจจัยการผลิตหรือการทำงานหลักที่มีความสำคัญส่งผลต่อผลผลิต ประสิทธิภาพ คุณภาพ และต้นทุนอย่างมาก การผลิตหรือการทำงานใดๆที่ใช้เครื่องจักรแล้วเกิดข้อบกพร่อง คุณภาพต่ำ ไม่คงเส้นคงวา เสีย หรืออัตราการทำงานล่าช้า ย่อมส่งผลกระทบอย่างหลีกเ

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

การขอเอกสาร e-form D เพื่อลดหย่อนภาษีด้วยตนเอง

ผู้ประกอบการมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และข้อตกลงทางการค้า, ตลอดจนสามารถขอเอกสารลดหย่อนภาษี FORM D ให้กับคู่ค้าต่างประเทศผ่านทางออนไลน์ ด้วยตนเอง

จัดโดย บริษัท ล็อคอินเทรนนิ่ง จำกัด

กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด 360 องศา

เรียนรู้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด จากกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

เลือกหมวดตามความสนใจ

อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

Zone อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

อบรมการตลาด 
Digital Marketing 
อบรมการขาย การบริการ

Zone อบรมการตลาด Digital Marketing อบรมการขาย การบริการ

อบรมด้าน HR 
หลักสูตรพัฒนา
บุคลากร

Zone อบรมด้าน HR หลักสูตรพัฒนา บุคลากร

อบรม ISO อุตสาหกรรม 
อบรมด้านการผลิต

Zone อบรม ISO อุตสาหกรรม อบรมด้านการผลิต

อบรมคอมพิวเตอร์ IT

Zone อบรมคอมพิวเตอร์ IT

อบรมภาษา

Zone อบรมภาษา

อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

Zone อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

Zone อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone อบรมสัมมนาฟรี - สัมมนาฟรี ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


สัมมนา “ก้าวสู่... สุดยอดวิทยากร”

ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

จัดโดย Wintory Training Center

สัมมนา " จุดเริ่มต้นความเป็น เศรษฐีออนไลน์ "

ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

จัดโดย บริษัท เบ้สท์โปรเกรสชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

อบรมฟรี

ปฏิรูปองค์กรของคุณด้วย "G Suite Business"

การสัมมนาครั้งนี้เหมาะสำหรับทุกธุรกิจ ที่ต้องการอีเมลทางธุรกิจบนระบบคลาวด์ และต้องการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและวิธีการทำงานบนระบบคลาวด์ ที่จะทำให้การสื่อสารของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จัดโดย STREET SMART (Thailand) Co., Ltd.

บุคลิกภาพ สู่ความสำเร็จ

ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

จัดโดย Saha Group Fair ครั้งที่ 23

อบรมฟรี-2

อบรมสร้างพี่เลี้ยงทางการค้า "Train the Trainers by NEA"

-- อบรมฟรี รับจำนวนจำกัด --

จัดโดย NEA / บ.แพลนมีเดีย

ฟรี! อบรมการลงทุน Global Market Preview Options.

เตรียมพร้อมสู่โลกของการลงทุน...อาชีพที่สามารถมีอิสรภาพทางการเงินและเวลา แล้วยังสามารถให้ผลตอบแทนสูงอีกด้วย แต่สิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรก คือ'ความรู้ที่ถูกต้อง ก่อนการลงทุน' ซึ่งจะทำให้คุณก้าวข้ามข้อผิดพลาดต่างๆและความเสี่ยงน้อยกว่าคนที่ลองผิดลองถูก..

จัดโดย Wealth formation academy

สัมมนาฟรี "3Tools ปั้นธุรกิจสร้าง+ขยาย" ธุรกิจออนไลน์มือโปร

3Tools ปั้นธุรกิจสร้าง+ขยาย" ธุรกิจออนไลน์มือโปร ด้วย Platform

จัดโดย Startup2Newgen

Zone อบรมสัมมนามาใหม่ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


เสวนา “Future Training & Development 2020”

แลกเปลี่ยนและรับฟังทัศนะเรื่องทิศทางการฝึกอบรมปี 2020 จากผู้บริหารด้าน HR จาก Garena - Shopee - Airpay และอายิโนะโมะโต๊ะ

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill)

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..

จัดโดย บริษัท พีพี เทรนนิ่ง จำกัด

เทคนิคการบริหารเวลา

จะทำให้คุณสามารถควบคุมเวลาชีวิตของคุณได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด วิธีการทำงาน และวิธีการจัดการกับหน้าที่ ความรับผิดชอบที่หลั่งไหลมาหาคุณอย่างไม่รู้จบ

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

ศาสตร์และศิลปะการบริหารการประชุมอย่างครบวงจร

เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการบริหารการประชุมและการจัดการประชุมร่วมกับผู้อื่นมุ่งความสำคัญที่จะทำให้ทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกัน

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เคล็ดลับ “ภาพลักษณ์ผู้นำ” เพื่อความยั่งยืนขององค์กร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันในสถานประกอบการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

SBDC - หลักสูตรมาใหม่

ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่ สู่ความเป็นมืออาชีพ...การบริหารการประชุม

การเสริมสร้างความเข้าใจระดับ “ยุคใหม่ / มืออาชีพ” แนวทางการขับเคลื่อนความพร้อม “การบริหารการประชุม”

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

สร้าง DCC มืออาชีพขั้นเทพอย่างไร ที่ใครๆ ก็ต้องทึ่ง

เพื่อให้เกิดความเข้าใจความสำคัญ บทบาทหน้าที่ของ DCC เพื่อให้องค์กรมีระบบการควบคุมเอกสารที่มีประสิทธิภาพไม่ต้องหา DCC ใหม่บ่อยๆ

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตสำนึกในการให้บริการ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลือกเดือนที่ต้องการฝึกอบรมสัมมนา