ศูนย์กลางข่าวฝึกอบรมและสัมมนาที่ดีที่สุดในประเทศไทย

Thai Training Zone ศูนย์กลางข่าวสารด้านการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย ที่รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมจากทุกๆ สถาบันฝึกอบรมและบริษัทจัดสัมมนาไว้ในที่เดียว มากมายและง่ายต่อการค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ หลักสูตรอบรมฟรี สัมมนาฟรี หลักสูตรอบรมสัมมนาในเดือนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านการขาย อบรมการตลาด สัมมนาการตลาด ภาวะผู้นำ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ จาก หลากหลาย Training Center และวิทยากร ทั่วทั้งเมืองไทย พร้อมทั้งโซนน่าสนใจอื่นๆ อาทิ โซนฝึกอบรมฟรี โซน Public Training และ In house Training เป็นต้น

อบรมสัมมนาเดือนหน้า อบรมสัมมนาฟรี อบรมสัมมนามาใหม่

Zone อบรมสัมมนาน่าสนใจ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


 
                   

ผลกระทบจากโควิด กับทิศทางการท่องเที่ยวและงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวในอนาคต

ขอเชิญร่วมงานเสวนา ฟรี ถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม ZOOM หัวข้อ "ผลกระทบจากโควิด กับทิศทางการท่องเที่ยว และงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวในอนาคต" ฟังการวิเคราะห์ตลาดการท่องเที่ยวไทย จากภาพอดีตสู่ทิตทางอนาคต"

จัดโดย THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCH AND CONSULTANCY INSTITUTE

อนาคตอุตสาหกรรมไทยสู่การขับเคลื่อนด้วย Circular Economy

ด่วน!! ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)

จัดโดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

"New normal to Next normalการตลาดSME ยุคใหม่ ปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอด "

เทคนิคทำเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ /แนวโน้มการตลาดออนไลน์ในปี2021 /การตลาดเจาะลูกค้า แบบSave cost /เครื่องมือ-ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะกับธุรกิจ / การโปรโมทธุรกิจบนโลกออนไลน์

จัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

เวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ

จัดโดย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

การบำบัดฟื้นฟูการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด จัดการอบรมหลักสูตร “การบำบัดฟื้นฟู การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน”ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

จัดโดย บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ขั้นตอนการส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย

ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 1,500 บาทเท่านั้น / สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่านเท่านั้น

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพในการประหยัดต้นทุน

การลดต้นทุน การทำ Cost saving การทำ Cost down เป็นเรื่องปกติที่ทุกบริษัทต้องทำ แต่เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่าการเอาเปรียบหรือบีบคั้นกดขี่ นั้นมีประโยชน์ฉาบฉวยเพียงในระยะสั้น แต่กลับจะส่งผลร้ายต่อเนื่องระยะยาว การทำงานจัดซื้อยุคใหม่ในเชิงของ P&S (Purchasing &

จัดโดย Professional Training Solution (Ptstraining.in.th)

(Online Training) หลักสูตร Visual Control​ (การควบคุมด้วยการมองเห็น)

Visual Control สามารถประยุกต์ในการทำงานประจำวันและโครงการปรับปรุงงานอื่นๆ เช่น 5ส ความปลอดภัย TPM,JIT,QC, IE-Techniques

จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

Zone ปฏิทินอบรมสัมมนาเดือนหน้า ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


Online Zoom หลักสูตร เทคนิคปั้นยอดขายทะลุเป้า (13 พ.ค. 64 /13-16น.) อ.ประเสริฐ

การเพิ่มยอดขายในปัจจุบันคงเป็นเรื่องที่ยากในมุมมองของนักขาย เพราะสถานการณ์ตอนนี้ส่งผลเชิงลบมากมายและมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า ทำให้โอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการสร้างยอดขายจึงโอกาสน้อยมาก การที่นักขายจะเพิ่มยอดขายในปัจจุบันจะต้องมองเห็นกลไกในเรื่องของกา

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

การสร้างจิตสำนึก และ ความตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงาน

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่พลังงานลดลงอยู่ตลอดเวลา หากใช้กันอย่างไม่รู้คุณค่า สักวันหนึ่งคงจะหมดไป ไม่ว่าพลังงานไฟฟ้า น้ำ น้ำมัน ฯลฯ หากพลังงานเหล่านี้ลดลงไปเรื่อยจะส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของทุกๆท่านและจะต้องมีผลต่อองค์กรธุรกิจต่างๆแน่นอน ซึ่งมีความจ

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ (Strategies for Business English speaking)

มาร่วมกันเรียนรู้ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การสื่อสารในการพูด อย่างถูกต้อง ชัดเจน และไม่สร้างความสับสนในการสื่อสาร มาร่วมกันสร้างเสริมความมั่นใจในการสื่อสาร เพื่อให้คุณกลายเป็นคนใหม่ที่โดดเด่น มีความเชื่อมั่นทุกครั้งในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เทคนิคการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ตามระบบ ISO 9001:2015

เพื่อให้สามารถนำเทคนิคในการตรวจติดตามภายในของระบบการบริหารคุณภาพ ไปดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

กฎหมายควบคุมอาคาร และเทศบัญญัติ

สอบถามข้อสงสัยด้านกฎหมาย และเทคนิคปฎิบัติในแง่มุมต่าง ๆ กับวิทยากรที่มีการทำงาน และประสบการณ์ ด้านนี้โดยตรง หลักสูตรนี้สามารถช่วยท่านได้ในการทำงานที่รัดกุม ไม่มีปัญหาทางกฎหมาย และ ช่วยให้ท่านทำงานได้อย่างราบรื่น

จัดโดย ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตร นโยบายสินเชื่อและการควบคุมสินเชื่อ อย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 7 มิ.ย.64)

"นโยบายสินเชื่อและเครดิต"ไม่ใช่เป็นของแผนกเครดิตแต่เป็นหลักเกณฑ์ที่องค์กรของธุรกิจเป็นผู้กำหนดขึ้นมาจึงมีความสำคัญต่อธุรกิจในระยะสั้นและระยะยาวสามารถช่วยให้ธุรกิจมีกำไรและสภาพคล่อง

จัดโดย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

GHPs Revision 5 Requirement & Interpretation

เพื่อให้เข้าใจถึงข้อกำหนดของระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหารในระดับมาตรฐานสากล GHPs Revision 5 (2020)

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลือกหมวดตามความสนใจ

อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

Zone อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

อบรมการตลาด 
Digital Marketing 
อบรมการขาย การบริการ

Zone อบรมการตลาด Digital Marketing อบรมการขาย การบริการ

อบรมด้าน HR 
หลักสูตรพัฒนา
บุคลากร

Zone อบรมด้าน HR หลักสูตรพัฒนา บุคลากร

อบรม ISO อุตสาหกรรม 
อบรมด้านการผลิต

Zone อบรม ISO อุตสาหกรรม อบรมด้านการผลิต

อบรมคอมพิวเตอร์ IT

Zone อบรมคอมพิวเตอร์ IT

อบรมภาษา

Zone อบรมภาษา

อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

Zone อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

Zone อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone อบรมสัมมนาฟรี - สัมมนาฟรี ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


โพสต์ยังไงให้ได้เงินล้าน

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้เสริมทางออนไลน์เท่านั้น

จัดโดย ์์NN Online Training

แค่โพสต์เป็น ก็เห็นเงินล้าน

เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการหารายได้เสริมเท่านั้น

จัดโดย SNGB

อบรมฟรี

influencer affiliate "ทำธุรกิจอะไรให้มีรายได้หลักแสน"

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้เสริมเท่านั้น

จัดโดย บริษัท SNGB จำกัด

influencer marketing "ทำธุรกิจอะไรในช่วงโควิดให้มีรายได้หลักแสน"

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้เสริมเท่านั้น

จัดโดย บริษัท SNGB จำกัด

อบรมฟรี-2

จัดโดย

โพสอย่างไรให้เปิดการมองเห็น - พบกับหัวข้อใหม่ล่าสุด Influencer Affiliate

ุเหมาะกับผู้ที่ต้องการหารายได้เสริมจากตลาดออนไลน์เท่านั้น

จัดโดย MDCsystem

โควิดมาต้องทำออนไลน์ยังไง ? พบกับวีธีและหัวข้อใหม่ล่าสุด Influencer affiliate

ุเหมาะกับผู้ที่ต้องการหารายได้เสริม ศึกษาการตลอดออนไลน์เท่านั้น

จัดโดย MDCsystem

Zone อบรมสัมมนามาใหม่ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


การออกแบบบริการ (Service Design)

เมื่อความต้องการของผู้รับบริการมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นในยุคดิจิตอล ผู้ให้บริการจึงต้องมีการบริการที่ตอบสนองตรงตามความต้องการเพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้าเอาไว้ให้ได้

จัดโดย Leaning and Development (Thailand) Co.,Ltd.

เทคนิคการเจรจา ติดตาม ทวงหนี้ อย่างมืออาชีพ

พิเศษสมัคร 2 ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

เตรียมความพร้อมบริหารจัดการ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA in Action)

ราคาพิเศษเพียงท่านละ 2,500 .- เท่านั้น!!!

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

การจัดทํามาตรฐาน 5 ส. ในสํานักงานและโรงงาน

ราคาพิเศษเพียงท่านละ 2,500 .- สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่านเท่านั้น!!!

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

เทคนิคการปรับปรุงผลงานพนักงาน และกฎหมายแรงงาน ที่ต้องรู้สำหรับ HR และ Line Manager

ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 4,500 บาทเท่านั้น

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

SBDC - หลักสูตรมาใหม่

การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

ราคาพิเศษเพียงท่านละ 2,500 .- สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่านเท่านั้น!!!

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

เทคนิคการปรับปรุงสรรหาบุคลากร ให้สอดคล้องกฎหมาย PDPA New

ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 900 บาท เท่านั้น

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

สุดยอด.....เจ้าหน้าที่งานธุรการอาชีพ SUPER ADMINISTRAITVE OFFICER

ราคาพิเศษเพียงท่านละ 2,500 .- สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่านเท่านั้น!!!

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

เลือกเดือนที่ต้องการฝึกอบรมสัมมนา