ศูนย์กลางข่าวฝึกอบรมและสัมมนาที่ดีที่สุดในประเทศไทย

Thai Training Zone ศูนย์กลางข่าวสารด้านการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย ที่รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมจากทุกๆ สถาบันฝึกอบรมและบริษัทจัดสัมมนาไว้ในที่เดียว มากมายและง่ายต่อการค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ หลักสูตรอบรมฟรี สัมมนาฟรี หลักสูตรอบรมสัมมนาในเดือนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านการขาย อบรมการตลาด สัมมนาการตลาด ภาวะผู้นำ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ จาก หลากหลาย Training Center และวิทยากร ทั่วทั้งเมืองไทย พร้อมทั้งโซนน่าสนใจอื่นๆ อาทิ โซนฝึกอบรมฟรี โซน Public Training และ In house Training เป็นต้น

อบรมสัมมนาเดือนหน้า อบรมสัมมนาฟรี อบรมสัมมนามาใหม่

Zone อบรมสัมมนาน่าสนใจ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


 
                   

ผลกระทบจากโควิด กับทิศทางการท่องเที่ยวและงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวในอนาคต

ขอเชิญร่วมงานเสวนา ฟรี ถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม ZOOM หัวข้อ "ผลกระทบจากโควิด กับทิศทางการท่องเที่ยว และงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวในอนาคต" ฟังการวิเคราะห์ตลาดการท่องเที่ยวไทย จากภาพอดีตสู่ทิตทางอนาคต"

จัดโดย THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCH AND CONSULTANCY INSTITUTE

อนาคตอุตสาหกรรมไทยสู่การขับเคลื่อนด้วย Circular Economy

ด่วน!! ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)

จัดโดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การพัฒนาทักษะการบริการสำหรับพนักงานขับรถขนส่งสินค้า

เพื่อการสร้างบุคลิกภาพในงานบริการให้ลูกค้าประทับใจ และการควบคุมอารมณ์ในงานบริการ เข้าใจในการเข้าพบลูกค้าหรือส่งสินค้าให้กับลูกค้า

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

สัมมนา Online : ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015

ช่วยให้ผู้เป็น QMR ที่ดูแลงานหลายด้าน หรือ QMR มือใหม่ รวมถึงผู้ที่กำลังจะเป็น QMR ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ QMR ว่ามีอะไรบ้าง และงานแต่ละอย่างของ QMR ต้องทำอย่างไรจึงจะดำเนินการไปได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม

พิเศษสมัคร 2 ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

การเขียนจดหมาย E-mail ภาษาอังกฤษ Effective E-mail Writing

พิเศษสมัคร 2 ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

การจัดทำและปรับใช้ Skills Matrix และเชื่อมโยง OJT ในองค์กรอย่างได้ผล (Skill Matrix Setting & Impleme

ตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เป็นข้อมูลในที่ใช้สำหรับการบริหารกำลังคนในหลากหลายลักษณะ และเป็นที่นิยมจัดทำกันในองค์กรที่ใช้ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001  ในการบริหารกำลังคนนั้น ตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix  นำมาใช้สำหรับการจัดสรรและทดสอบเพื่อคัดเล

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันมีกรณีใดบ้าง

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Zone ปฏิทินอบรมสัมมนาเดือนหน้า ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


Excellent Supervisory Skill ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน

"ผู้นำจัดการกับสิ่งที่มองไม่เห็น ผู้จัดการจัดการกับสิ่งที่มองเห็น"

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร Business Design: Fueling Your Innovation Engine from an idea to a Business Model

แนวคิดการออกแบบธุรกิจและต้องการค้นหาวิธีใหม่ในการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ

จัดโดย Thammasat Design Center (TDC)

Strategic Management and Planning การบริหารและวางแผนเชิงกลยุทธ์

"หลักการบริหารแบบลึกซึ้ง สู่การเป็นสุดยอดนักบริหารเชิงกลยุทธ์"

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

HACCP System Revision 5 Requirement & Interpretation

เพื่อให้เข้าใจถึงข้อกำหนดของระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหารในระดับมาตรฐานสากล GHPs & HACCP System Revision 5 (2020)

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 79 (Business Analysis)

เรียนรู้ทักษะการเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์การแข่งขัน วิเคราะห์ความเสี่ยงองค์กร การเงิน การตลาด และเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กฎหมายควบคุมอาคาร และเทศบัญญัติ

สอบถามข้อสงสัยด้านกฎหมาย และเทคนิคปฎิบัติในแง่มุมต่าง ๆ กับวิทยากรที่มีการทำงาน และประสบการณ์ ด้านนี้โดยตรง หลักสูตรนี้สามารถช่วยท่านได้ในการทำงานที่รัดกุม ไม่มีปัญหาทางกฎหมาย และ ช่วยให้ท่านทำงานได้อย่างราบรื่น

จัดโดย ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตร นโยบายสินเชื่อและการควบคุมสินเชื่อ อย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 5 มี.ค.64)

"นโยบายสินเชื่อและเครดิต"ไม่ใช่เป็นของแผนกเครดิตแต่เป็นหลักเกณฑ์ที่องค์กรของธุรกิจเป็นผู้กำหนดขึ้นมาจึงมีความสำคัญต่อธุรกิจในระยะสั้นและระยะยาวสามารถช่วยให้ธุรกิจมีกำไรและสภาพคล่อง

จัดโดย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

GHPs Revision 5 Requirement & Interpretation

เพื่อให้เข้าใจถึงข้อกำหนดของระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหารในระดับมาตรฐานสากล GHPs Revision 5 (2020)

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลือกหมวดตามความสนใจ

อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

Zone อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

อบรมการตลาด 
Digital Marketing 
อบรมการขาย การบริการ

Zone อบรมการตลาด Digital Marketing อบรมการขาย การบริการ

อบรมด้าน HR 
หลักสูตรพัฒนา
บุคลากร

Zone อบรมด้าน HR หลักสูตรพัฒนา บุคลากร

อบรม ISO อุตสาหกรรม 
อบรมด้านการผลิต

Zone อบรม ISO อุตสาหกรรม อบรมด้านการผลิต

อบรมคอมพิวเตอร์ IT

Zone อบรมคอมพิวเตอร์ IT

อบรมภาษา

Zone อบรมภาษา

อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

Zone อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

Zone อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone อบรมสัมมนาฟรี - สัมมนาฟรี ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


“Software Solution ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณคล่องตัวมากขึ้น by Keeate”

เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายตลาด ที่จะเพิ่มยอดขาย รักษาฐานลูกค้าและยังสามารถลดขั้นตอนการดำเนินงานได้อย่างน่าอัศจรรย์

จัดโดย บริษัท โมบิค จำกัด

ลดไขมันครั้งสุดท้ายในชีวิต กับนักโภชนาการเวชศาสตร์ชะลอวัย

ตั้งใจลดแล้ว ก็ยังกลับมาอ้วน และลงยากกว่าที่เคยลงคร้ังแรก

จัดโดย PS Fatoff

อบรมฟรี

ออนไลน์ที่ทำคู่งานประจำ ช่วง WFH

ผู้ที่สนใจหารายได้จากออนไลน์แบบมืออาชีพ

จัดโดย PS Marketing

ครั้งแรกที่คุณจะใช้ มือถือ ในการทำตลาดออนไลน์

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรายได้จากทำการตลาดออนไลน์อย่าง มืออาชีพ

จัดโดย OL Business Center

อบรมฟรี-2

การตลาดยุคใหม่ INFLUENCER MARKETING

ห้ามพลาด!!! หลักสูตร INFLUENCER MARKETING ที่จะเปลี่ยนคุณคนธรรมดาให้สามารถสร้างรายได้บนโลกออนไลน์ได้แบบไม่ยาก

จัดโดย 3Pproject

สัมนาออนไลน์ยุค New Normal สำหรับคนรุ่นใหม่

เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปหรือผู้ต้องการมีรายได้เสริม

จัดโดย TBBusiness

ึคนเราเหนื่อยหยุดได้ แต่โลกออนไลน์ไม่เคยหยุด

ผู้ที่สนใจหารายได้จากออนไลน์แบบมืออาชีพและเป็นระบบ

จัดโดย ฺBill Online

Zone อบรมสัมมนามาใหม่ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


การออกแบบบริการ (Service Design)

เมื่อความต้องการของผู้รับบริการมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นในยุคดิจิตอล ผู้ให้บริการจึงต้องมีการบริการที่ตอบสนองตรงตามความต้องการเพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้าเอาไว้ให้ได้

จัดโดย Leaning and Development (Thailand) Co.,Ltd.

สุดยอด.....เจ้าหน้าที่งานธุรการอาชีพ SUPER ADMINISTRAITVE OFFICER

ราคาท่านละ 2,500 บาท พิเศษ สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่านเท่านั้น !!!

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

ขั้นตอนการส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย

ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 1,500 บาทเท่านั้น / สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่านเท่านั้น

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q (Increasing Performance with 5Q)

ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 1,500 บาทเท่านั้น / สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่านเท่านั้น

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

เมื่อนายจ้างได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากพิษ covid-19 ระบาด นายจ้างมีนโยบาย ลดสวัสดิการ,ลดค่าจ้าง ห

ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 1,900 บาทเท่านั้น / สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่านเท่านั้น !!!

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

SBDC - หลักสูตรมาใหม่

เทคนิคการปรับปรุงผลงานพนักงาน และกฎหมายแรงงานต้องรู้ สำหรับ HR และ Line Manager (หลักสูตร 1 วัน)

ราคาพิเศษ ท่านละ 4,500 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

EQ กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Emotional Quotient for Success)

ราคาท่านละ 2,500 บาท พิเศษ สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่านเท่านั้น !!!

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบ Lean (Lean Purchasing & Procurement)

ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 2,500.- พิเศษ สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 เท่านั้น+++

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

เลือกเดือนที่ต้องการฝึกอบรมสัมมนา