ศูนย์กลางข่าวฝึกอบรมและสัมมนาที่ดีที่สุดในประเทศไทย

Thai Training Zone ศูนย์กลางข่าวสารด้านการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย ที่รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมจากทุกๆ สถาบันฝึกอบรมและบริษัทจัดสัมมนาไว้ในที่เดียว มากมายและง่ายต่อการค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ หลักสูตรอบรมฟรี สัมมนาฟรี หลักสูตรอบรมสัมมนาในเดือนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านการขาย อบรมการตลาด สัมมนาการตลาด ภาวะผู้นำ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ จาก หลากหลาย Training Center และวิทยากร ทั่วทั้งเมืองไทย พร้อมทั้งโซนน่าสนใจอื่นๆ อาทิ โซนฝึกอบรมฟรี โซน Public Training และ In house Training เป็นต้น

อบรมสัมมนาเดือนหน้า อบรมสัมมนาฟรี อบรมสัมมนามาใหม่

Zone อบรมสัมมนาน่าสนใจ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


หลักสูตร การบริหารผลงานสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน

"เรียนรู้ หลักการ และกลยุทธ์การบริหารผลงานจากทีมงานให้เข้าเป้า"

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน รุ่นที่ 6

อบรมบริหารโครงการ ข้อเสนอการลงทุน ความคุ้มค่า ความเสี่ยงและการเขียนโครงการเพื่อขอสินเชื่อ

จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    ขอต้อนรับทุกท่านสู่ Thai Training Zone  

เว็บที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารการฝึกอบรมทั่วไทย

หาได้ในเว็บเดียว สนใจรับข้อมูลข่าวสาร

การเป็นสมาชิก Thai Training Zone ฟรี

                    คลิกที่นี่!!
 
 
 

สุดยอดนักสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมืออาชีพ (Professional Recruiter)

เรียนรู้ในกระบวนการสรรหา การวิเคราะห์อัตรากำลังคน การสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงาน การสรรหาเชิงรุกและการสรรหาในโลกการทำงานยุค 4.0 Recruitment-relate aspect ที่ Recruiter ต้องรู้ และคุณสมบัติของ Recruiter ที่องค์กรต้องการ

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ(Production Planning & Control)

จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกซึ่งมีผลกระทบทำให้ธุรกิจยิ่งทวีความรุนแรงในการแข่งขันมากขึ้น ดังนั้นการทำธุรกิจโดยเฉพาะภาคการผลิตและภาคการบริการจำเป็นต้องมีการปรับตัวและปรับกลยุทธ์ต่างๆ ในการวางแผน การผลิตและการขาย เพื่อให้ทันต่อสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน ฉะนั้น ถ้

จัดโดย Ptstraining (Professional Training Solution)

หลักสูตร โปรแกรมสู่การเป็นนักบริหารเชิงกลยุทธ์

" หลักการบริหารแบบลึกซึ้ง สู่การเป็นสุดยอดนักบริหารเชิงกลยุทธ์ "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร สร้างสรรค์ Content Marketing อย่างไรให้ Wow!

" สร้างสรรค์ Content Marketing อย่างไรให้ Wow! "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

การคิดเชิงระบบในการทำงาน (Systematic Thinking for Effective Action) รุ่น 5

หลักสูตรนี้จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการพัฒนาทักษะ เรื่องการคิดเชิงระบบอย่างครบวงจรให้กับคุณ ทั้งในส่วนของหลักการ เทคนิค และเครื่องมือคิดเชิงระบบอย่างมีประสิทธิผล ให้คุณสามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้ในการทำงานของตนเอง รวมถึงถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมทีมหรือลูกน้อง ให

จัดโดย People Synergy Co., Ltd.

สัมมนา: กลยุทธ์ลงทุนอสังหาฯ ไร้พรมแดน

หลักสูตรนี้ ดร.โสภณในฐานะผู้เชี่ยวชาญอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ จัดหลักสูตรนี้โดยชี้ให้เห็นว่าในโลกไร้พรมแดนยุคปัจจุบัน การไปลงทุนอสังหาริมทรัพย์ข้ามชาติไปเมืองนอกนั้นให้ประโยชน์อย่างไร

จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

Zone ปฏิทินอบรมสัมมนาเดือนหน้า ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 71 (Business Analysis)

เข้าใจหลักคิดในการวิเคราะห์ทั่วไป และเข้าใจหลักและแนวคิดการวิเคราะห์ทางธุรกิจต่อไป

จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร การตลาดเจาะองค์กร

" หากลูกค้าของคุณเป็นลูกค้าประเภทองค์กรหรือบริษัท นี้คือหลักสูตรการตลาดที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร การบริหารการเงินและงบประมาณ สำหรับผู้บริหาร

การบริหารการเงิน และงบประมาณเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นหัวใจหลักที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่จะทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

เคล็ดลับการบริหารจัดการ "งานธุรการ ยุค 4.0" (Smart Administrator 4.0)

หลักสูตรอบรมนี้มุ่งเน่นกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศด้านงานธุรการในยุค 4.0 โดยจะเรียนรู้ขอบเขตสายงาน และบทบาทของงานธุรการ มาตรฐานการเสริมสร้างภาพลักษณ์ การสร้างหลักการในการบริการงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการธุรการอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ

จัดโดย V Work Smart Company Limited

การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

ในปัจจุบันการปฏิบัติงานย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจจะมีทั้งสูญเสียน้อยจนไปถึงเกิดการสูญเสียมาก ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมามีอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานสูงมาก ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของบุคลากรในองค์กรเอง เกิด

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Training & HRD Officer

Training & HRD Officer เป็นการอบรมในหลักสูตร เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Training Officer) หรือ การเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD Officer) เพื่อให้องค์ความรู้ในอาชีพของการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่ดีและการเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่

จัดโดย สถาบันฝึกอบรม FIT Pro (สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร)

การบริหารและจัดการสัญญาจัดซื้อ (Contract Management in Purchasing : Principles & Practice) รุ่นที 27

"ใบสั่งซื้อ" เป็นเอกสารที่ใช้ในการซื้อขายสิ่งของมูลค่าไม่สูงมากนัก แต่ในทางกลับกัน "สัญญาจัดซื้อ" มักถูกใช้ในจำนวนและปริมาณมากกว่าหลายสิบเท่า ในการซื้อสินค้าและงานบริการที่มีมูลค่าสูงจำนวนหลักแสนหรือล้านบาทขึ้นไป ดังนั้น..."การทำสัญญาและการใช้สัญญาจัดซื

จัดโดย People Synergy Co., Ltd.

หลักสูตร การวิเคราะห์และวางแผนการขายเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

" เทคนิคการวิเคราะห์และวางแผนการขาย สูตรความสำเร็จสำหรับนักขายมือโปร "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

เลือกหมวดตามความสนใจ

อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

Zone อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

อบรมการตลาด 
Digital Marketing 
อบรมการขาย การบริการ

Zone อบรมการตลาด Digital Marketing อบรมการขาย การบริการ

อบรมด้าน HR 
หลักสูตรพัฒนา
บุคลากร

Zone อบรมด้าน HR หลักสูตรพัฒนา บุคลากร

อบรม ISO อุตสาหกรรม 
อบรมด้านการผลิต

Zone อบรม ISO อุตสาหกรรม อบรมด้านการผลิต

อบรมคอมพิวเตอร์ IT

Zone อบรมคอมพิวเตอร์ IT

อบรมภาษา

Zone อบรมภาษา

อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

Zone อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

Zone อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone อบรมสัมมนาฟรี - สัมมนาฟรี ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


สัมมนาฟรี! “G Suite Business มาตรฐานการทำงานแห่งอนาคต”

ถ้าคุณกำลังมองหาตัวช่วยในการทำงานอยู่ โอากาสมาถึงแล้ว! มาทำความรู้จักกับ G Suite ที่จะช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

จัดโดย STREET SMART (Thailand) Co., Ltd.

BrandAge Online ขอเชิญร่วมงาน CREATIVITY FOR SHARING Adman Awards & Symposium 2018

งานฟรี และมีคุณภาพ มาอีกแล้ว

จัดโดย BrandAge Online

อบรมฟรี

สัมมนา Smart Leadership + Workshop (ปลุกศักยภาพของภาวะผู้นำในตัวคุณให้ตื่นขึ้น)

ทุกๆองค์กร ย่อมมี “ผู้นำ” เพื่อนำทางสมาชิกให้ถึงสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ไม่ว่าจะองค์กรเล็ก หรือองค์กรใหญ่ ล้วนแล้วแต่ต้องการ “ผู้นำ” แต่หากผู้นำนั้นไม่สามารถชี้นำทางไปถึงเป้าหมายได้ ต้องรีบแก้ไขด่วน ก่อนจะสายเกินแก้ !!

จัดโดย Wintory Training Center

สัมมนา เพิ่มยอดขายง่ายจริงๆ

การ “ปิดการขาย” ถือเป็นหัวใจของความสำเร็จสำหรับนักขายมืออาชีพเช่นคุณ จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคุณปิดการขายไม่ได้ ลูกค้าปฏิเสธการสั่งซื้อ ชะลอท่าที ใช้เวลาพิจารณาเป็นระยะเวลานาน ไม่ใช่แค่คุณที่ได้รับผลจากการปิดการขายไม่ได้ แต่คุณจะเสียโอกาสทางธุรกิจกับลูกค้าเ

จัดโดย Wintory Training Center

อบรมฟรี-2

ฟรี สัมมนา CSR ISO9001 ISO14001 ISO45001

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องกรับฐานความรู้ เพื่อที่จะนำไปต่อยอด และสร้างโอกาสความรู้ด้านระบบ ISO

จัดโดย NTP

"ก้าวสู่ยุค Digital 4.0 ด้วยระบบบัญชีออนไลน์ myAccount cloud"

Digital Economy มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Cloud Accounting จะเข้ามาแทนที่โปรแกรมบัญชีบนชีบน Windows อย่างแน่นอน

จัดโดย บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด

สัมมนาฟรี " The Leadership Contract "

มาร่วมสร้างชุมชน สังคมแห่งผู้นำ ที่เข้มแข็ง เท่านั้น แต่สร้างบริษัทให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนสืบไป

จัดโดย Lee Hecht Harrison Co,LTD.

Zone อบรมสัมมนามาใหม่ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


หลักสูตร ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน

" เรียนรู้บทบาท ทักษะการบริหาร แบบฉบับหัวหน้างานยุคใหม่ที่ทุกองค์กรอยากให้เป็น อยากให้ทำ สู่เป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร เลขานุการมืออาชีพยุคใหม่

บทบาทของเลขานุการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสความรุนแรงของการแข่งขันนั้น บทบาทของท่านควรจะมุ่งสู่การให้ความสนับสนุนต่อเจ้านายตลอดจนผู้ร่วมงานของท่านให้มากที่สุด เพื่อประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีม

จัดโดย บริษัท เทรนนิ่งเบย์.com

หลักสูตร เทคนิคการขาย แบบการตลาดในเชิงรุกยุค 4.0

การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก นักขายที่ดีต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ การขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเราไม่ได้เน้นการขายเพื่อวันนี้เท่านั้น การขายแบบเป็นที่ปรึกษาที่ดีใ

จัดโดย บริษัท เทรนนิ่งเบย์.com

เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 098-8209929

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

หลักสูตรSuper Marketingกลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์

เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกแขนงในวงการอสังหาฯ จำเป็นมีทักษะการทำการตลาดที่เพื่อการพัฒนาธุรกิจไปในทิศทางที่ถูกต้อง

จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

SBDC - หลักสูตรมาใหม่

หลักสูตร เทคนิคการพูดเพื่อการสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 098-8209929

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลา

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 098-8209929

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ยืนยัน การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายHR (HR for non-HR) (22 ต.ค. 61)

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 098-8209929

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลือกเดือนที่ต้องการฝึกอบรมสัมมนา