Thai Training Zone เรารวบรวมข่าวสารการฝึกอบรม และสัมมนามาไว้ให้คุณที่นี่ สัมมนา     สัมมนาการตลาด สัมมนาบริหาร หรือแม้แต่การอบรม ISO อบรมจัดซื้อ อบรม TQM อบรมการตลาด อบรมบัญชี การเงิน Logistic และอื่นๆอีกมากมาย

 
 
 
 
Zone
ทักทาย

ThaiTrainingZone เราเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านฝึกอบรม ทั้งหลักสูตรอบรม Public Training อบรม สัมมนาฟรี

สนใจสมัครเป็น Training Partner เพื่อลงประชาสัมพันธ์ฟรี ได้ที่นี่ 

 
 
Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
 
 

ศูนย์กลางข่าวฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย

Thai Training Zone ศูนย์กลางข่าวสารด้านการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย ที่รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมจากทุก ๆ สถาบันฝึกอบรมและบริษัทจัดสัมมนาไว้ให้ท่านที่นี่ที่เดียว มากมายและง่ายต่อการค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ หลักสูตรอบรมฟรี สัมมนาฟรี หลักสูตรอบรมสัมมนาในเดือนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ หลักสูตร ฝึกอบรมด้านการขาย อบรมการตลาด สัมมนาการตลาด ภาวะผู้นำ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ จาก หลากหลาย Training Center และวิทยากรทั่วทั้งเมืองไทย พร้อมทั้งโซนน่าสนใจอื่น ๆ อาทิ โซนฝึกอบรมฟรี โซนความรู้ โซน Public Training และ In house Training เป็นต้น

 
 
Zone
หลักสูตรแนะนำที่น่าสนใจ

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร: กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาด
วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2559
How to Create Event Marketing Plan หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาด วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2559 (09:00 - 16:00 น.)
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
หลักสูตรวุฒิบัตร "ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์" รุ่นที่ 28
วันที่ 12 - 29 กรกฎาคม 2559
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ การบริหารขีดสมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน การบริหารระบบผลตอบแทนและผลประโยชน์พนักงาน กฎหมายแรงงาน
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พัฒนาระบบการจัดการพลังงาน EnMS Implementation ISO50001 )
วันจันทร์ที่ 4- อังคารที่ 5 กรกฎาคม
สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับด้าน Energy Management
จัดโดย ดร.สมชัย เดชาพานิชกุล
การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559
ในปัจจุบันการปฏิบัติงานย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจจะมีทั้งสูญเสียน้อยจนไปถึงเกิดการสูญเสียมาก ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมามีอุบัติเห
จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา
เจาะลึก .. พิกัดอัตราศุลกากร การประเมินราคา การสงวนสิทธิ์โต้แย้งพิกัด-วางประกัน
วันพฤหัสลดีที่ 14 กรกฏาคม 2559
พิกัดอัตราศุลกากร เป็นปัญหาที่สร้างความวิตกกังวลแก่ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก เพราะมีความยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งเกิดจากความหลากหลายในสินค้า
จัดโดย Human Solution Asia Co.,Ltd.
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร: เทคนิคการพัฒนาระบบคิด 7 รูปแบบสู่ความสำเร็จ
วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2559
The Power of Thinking for Success หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคการพัฒนาระบบคิด 7 รูปแบบสู่ความสำเร็จ วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2559 (09:00 - 16:00 น.)
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
 
 
 
 
 
Zone
หมวดหมู่หลักสูตรฝึกอบรมสัมมน?/span>
 
 
หมวด 1 อบรม การบริหารจัดการ-กลยุทธ์ธุรกิจ
หมวด 2 อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ
หมวด 3 อบรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หมวด 4 อบรม บริหารการผลิต-อุตสาหกรรม-ISO-คุณภาพ
หมวด 5 อบรม IT-คอมพิวเตอร์ เพื่องานธุรกิจ
หมวด 6 อบรม ภาษา-เพื่องานธุรกิจ
หมวด 7 อบรม บัญชี-การเงิน-กฎหมายธุรกิจ-ภาษี
หมวด 8 อบรม วิชาชีพ ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
หมวด 9 ฝึกอบรม อื่นๆ
 
 
 
 
Zone
หลักสูตรอบรมสัมมนา..มาใหม่

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร: 12 โมเดลที่นักการตลาดควรรู้ (12 Models - Marketing Perspective)
วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2559
  กการตลาด มืออาชีพนั้นต้องเล็งเห็นถึงทิศทาง แนวโน้มทางการตลาดสมัยใหม่ รวมถึงเข้าใจบทบาท และสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักว่าต้องทำอะไรบ้าง ในส่วนงานการตลาดได้อย่างครบถ้วน

หลักสูตรฝึกอบรม การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด (Marketing Strategy) รุ่นที่ 24
วันที่ 21 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2559
  เรียนรู้ถึงยุทธศาสตร์การตลาดสมัยใหม่และวางแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิผล

การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ( ส่งออก ) Export -Fright Forwarding -1 day
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559
  เรียนรู้ตั้งแต่การเตรียมสินค้าถึงท่าเรือ การเตรียมบรรจุสินค้า ระเบียบต่างๆ การประกันภัยเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ จบหลักสูตรแล้วสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง

Excellent Service for Sales Efficiency & Customer Experience
วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559
  กลยุทธ์บริการที่เป็นเลิศ เพิ่มประสิทธิภาพงานขาย และงานบริการ

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid & CPR/AED ในวันที่ 16 กรกฎาคม 59 นี้
วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559
  การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid & CPR/AED ในวันที่ 16 กรกฎาคม 59 นี้ โปรโมชั่น สมัคร 2 ท่าน เพียงท่านละ 2,900 บาท !!!

เทคนิคการเป็นวิทยากร (Train-the-Trainer)
วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2559
  หลักสูตรยังได้บรรจุเนื้อหาการอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ออกความคิดเห็นและมีกิจกรรม

องค์กรสมรรถนะสูง (HPO)
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559
  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะค๊าา สำหรับสัมมนาฟรี เนื้อหาดีๆที่เหมาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบันและการจัดการเพื่อเป็นแนวทางที่จะนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จอย่างไร

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร: โปรแกรมหลักสูตรสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
วันพฤหัสบดี ที่ 14 - วันศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2559
  2 หลักสูตรสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ที่ทำให้เข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้ายุคใหม่ เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และสื่อสารงานกับทีมงาน และทราบถึงแนวคิดในการสร้างแรงจูงใจ

 
 
 
 
Zone
ปฎิทินอบรมสัมมนาเดือนหน้า

ปฏิทินอบรมสัมมนาเดือน กรกฎาคม
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร: กลยุทธ์การขายเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2559

เทคนิคการบริหารคลังสินค้ายุคใหม่ (ภาคปฏิบัติ)
จัดโดย สถาบันวิจัยและฝึกอบรม EBCI
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฏาคม 2559

อบรมหลักสูตรเจาะลึกประเด็นสำคัญด้านกฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารต้องทราบ พร้อมรับของสมนาคุณ
จัดโดย HR DEE SOLUTION
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559

Qlik Visual Analytics Workshop (14 ก.ค. 2559)
จัดโดย Knowledge Management Systems
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม 2559

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid & CPR/AED ในวันที่ 26 กรกฎาคม 59 นี้
จัดโดย HRD ZENTER
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559

การบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ ชิงความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน เพิ่มกำไรอย่างเป็นระบบ
จัดโดย HUMAN SOLUTION ASIA CO., LTD.
วันศุกร์์ที่ 29 กรกฎาคม 2559

บริการจดทะเบียน และต่ออายุ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ในประเทศไทย และในประเทศพม่า
จัดโดย นิวซิตี้ ดิจิตอล บิสซิเนส เน็ทเวิร์ค
31 กรกฏาคม 2016

วัคซีนบุคลิกภาพภายในสู่ภายนอก เพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพ
จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559

 
 
 
 
Zone
อบรมสัมมนาฟรี

องค์กรสมรรถนะสูง (HPO)
จัดโดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559

Qlik Visual Analytics Workshop (14 ก.ค. 2559)
จัดโดย Knowledge Management Systems
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม 2559

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid & CPR/AED ในวันที่ 26 กรกฎาคม 59 นี้
จัดโดย HRD ZENTER
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559

บริการจดทะเบียน และต่ออายุ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ในประเทศไทย และในประเทศพม่า
จัดโดย นิวซิตี้ ดิจิตอล บิสซิเนส เน็ทเวิร์ค
31 กรกฏาคม 2016

ใช้ออนไลน์ให้เป็น เห็นเงิน1,000,000
จัดโดย Proactive Market
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559

เชิญร่วมสัมมนาฟรี "ใช้ออนไลน์ให้เป็นเห็นเงิน ล้านๆ ๆ ๆ ๆ ๆ"
จัดโดย ฝ่ายติดต่องาน
รอบวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2559

"2016 Korea Power Plant and Industrial Equipment Suppliers Bangkok Business Meeting”
จัดโดย Korea Midland Power Co.,Ltd.(KOMIPO), Korea Electrical Manufacturers Association (KEOMA)
จันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559

สัมมนา ฟรี !!! "ร้านอาหารยุคนี้ต้องสตรองอย่างมีสติถึงได้สตางค์"
จัดโดย (ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์)

 
 
 
 
Zone
ความรู้

16 มิถุนายน 2559 4 วิธีลดค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่ใครก็ทำได้

5 มิถุนายน 2559 การเตรียมความพร้อมของพนักงานก่อนเป็นหัวหน้างาน

23 พฤษภาคม 2559 6 วิธีสำหรับพนักงานออฟฟิตวัยกลางคน เพื่อการดูแลสุขภาพตนเอง

10 พฤษภาคม 2559 5 ลักษณะนิสัยเด่นของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ

10 เมษายน 2559 โรคตา โรคใกล้ตัวหนุ่มสาวชาวออฟฟิต

21 มกราคม 2559 5 แนวสร้างงานในฝันให้พนักงานในองค์กร

4 ธันวาคม 2558 การประหยัดพลังงานใกล้ตัวง่ายๆ ฉบับชาว office

12 พฤศจิกายน 2558 8 นิสัยที่ต้องกำจัดเพื่อความสำเร็จในการงาน

 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys