ศูนย์กลางข่าวฝึกอบรมและสัมมนาที่ดีที่สุดในประเทศไทย

Thai Training Zone ศูนย์กลางข่าวสารด้านการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย ที่รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมจากทุกๆ สถาบันฝึกอบรมและบริษัทจัดสัมมนาไว้ในที่เดียว มากมายและง่ายต่อการค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ หลักสูตรอบรมฟรี สัมมนาฟรี หลักสูตรอบรมสัมมนาในเดือนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านการขาย อบรมการตลาด สัมมนาการตลาด ภาวะผู้นำ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ จาก หลากหลาย Training Center และวิทยากร ทั่วทั้งเมืองไทย พร้อมทั้งโซนน่าสนใจอื่นๆ อาทิ โซนฝึกอบรมฟรี โซน Public Training และ In house Training เป็นต้น

อบรมสัมมนาเดือนหน้า อบรมสัมมนาฟรี อบรมสัมมนามาใหม่

Zone อบรมสัมมนาน่าสนใจ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


พัฒนาทักษะการเป็น Facilitator

เป้าหมายการทำหน้าที่ของ Facilitator คืออะไร? และคุณลักษณะของ Facilitator ที่ดีต้องเป็นอย่างไร? พบคำตอบได้ในหลักสูตรนี้เท่านั้น..."

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตรวุฒิบัตร "ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์" (Mini Master in HR Management) รุ่นที่ 38

จุฬาเปิดอบรมหลักการสัมภาษณ์ บริหารสมรรถนะ ผลตอบแทน ความก้าวหน้างานบบุคคลและกฎหมายแรงงาน

จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    ขอต้อนรับทุกท่านสู่ Thai Training Zone  

เว็บที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารการฝึกอบรมทั่วไทย

หาได้ในเว็บเดียว สนใจรับข้อมูลข่าวสาร

การเป็นสมาชิก Thai Training Zone ฟรี

                    คลิกที่นี่!!
 
 
 

สัมมนาฟรี ธุรกิจ Online รูปแบบใหม่ ระบบ Dropship ทำตลาดทั่วโลก

พบกับสุดยอดสัมมนา ที่บอกความลับของคนสำเร็จ กับสุดยอด Platform Online ล้ำๆ ที่หาไม่ได้จากสัมมนาทั่วไป

จัดโดย napat

หลักสูตร พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ (Excellent Service Behavior)

ในปัจจุบัน ทุกองค์กรให้ความสำคัญต่อการบริการเป็นอย่างยิ่ง ทั้งการให้บริการกับเพื่อนร่วมงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ ทั้งแบบพบหน้ากัน และพบกันทางโทรศัพท์ การให้บริการยังเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อการสร้างความน่าเชื่อถือ

จัดโดย บริษัท เทรนนิ่งเบย์.com

หลักสูตร ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน

" เรียนรู้บทบาท ทักษะการบริหาร แบบฉบับหัวหน้างานยุคใหม่ที่ทุกองค์กรอยากให้เป็น อยากให้ทำ สู่เป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

Visual Thinking for Management

" หากคุณสามารถคิดทุกอย่างเป็นภาพ และสามารถสื่อให้ผู้ร่วมงานมองเห็นภาพนั้นได้จะช่วยทำให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพงานได้ดียิ่งขึ้น "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

การปรับระบบ HR ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO (Adjusting HR System align to ISO)

เรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดทำหรือปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผล

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกีด

การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

ในปัจจุบันการปฏิบัติงานย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจจะมีทั้งสูญเสียน้อยจนไปถึงเกิดการสูญเสียมาก ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมามีอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานสูงมาก ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของบุคลากรในองค์กรเอง เกิด

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Zone ปฏิทินอบรมสัมมนาเดือนหน้า ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Smart Trainer)

หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนา ทักษะและเพิ่มเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ สร้างหลักสูตรการสอนที่ตัวเองถนัดได้อย่างมืออาชีพ และรู้จักจุดเด่นและจุดแข็งของตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้น

จัดโดย V Work Smart Company Limited

หลักสูตร เทคนิคและขั้นตอนการทำแผนการตลาดโดยใช้กลยุทธ์นำ

" กำหนดกลยุทธ์ในแผนการตลาดแบบไม่ธรรมดา และเน้นสู่แผนปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลแตกต่างที่เห็นได้จริง "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร 10 โมเดลที่นักการตลาดควรรู้

" 10 โมเดลที่นักการตลาดควรรู้ สู่การวิเคราะห์ทางการตลาดรอบทิศทาง "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

เพิ่มยอดขาย ขยายฐานลูกค้าด้วย LINE@ Intensive LINE@ Marketing

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ฟังก์ชันการใช้งาน LINE@ แบบเข้มข้นครบครัน เพื่อให้สามารถเข้าใจในหลักการทำงานของ LINE@ ในฐานะเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดยอดนิยมที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีความใกล้ชิดกับลูกค้าอย่างมาก และสามารถนำไปปรับใช้จริง

จัดโดย V Work Smart Company Limited

Window Display Workshop

Workshop การจัด Window Display

จัดโดย Bangkok Fashion & Arts Institute

การนำเสนอเพื่อการขายยุค 4.0 เทคนิคและทักษะ รุ่น 3 / 2018 :Technical & Skill Presentation for Up-Sel

มุ่งเน้นพัฒนาและใช้พรีเซนเทชั่นเพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยรู้หลักการและทดลองปฏิบัติจริง

จัดโดย Executive Capability Development Center

อบรม Competency Development

อบรม Competency Development เป็นการอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจการพัฒนาระบบ Competency แบบมืออาชีพ ในการอบรมจะช่วยให้ท่านมีความรู้ (Knowledge) ในด้านระบบ Competency และการเขียน Competency Dictionary

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร

OKRs และการประเมินผลงานสำหรับหัวหน้างาน

"สร้าง OKRs อย่างไร? ให้การประเมินผลออกมามีประสิทธิภาพ"

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

เลือกหมวดตามความสนใจ

อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

Zone อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

อบรมการตลาด 
Digital Marketing 
อบรมการขาย การบริการ

Zone อบรมการตลาด Digital Marketing อบรมการขาย การบริการ

อบรมด้าน HR 
หลักสูตรพัฒนา
บุคลากร

Zone อบรมด้าน HR หลักสูตรพัฒนา บุคลากร

อบรม ISO อุตสาหกรรม 
อบรมด้านการผลิต

Zone อบรม ISO อุตสาหกรรม อบรมด้านการผลิต

อบรมคอมพิวเตอร์ IT

Zone อบรมคอมพิวเตอร์ IT

อบรมภาษา

Zone อบรมภาษา

อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

Zone อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

Zone อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone อบรมสัมมนาฟรี - สัมมนาฟรี ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


เปลี่ยนชีวิตด้วยวิธีคิดไม่ใช่วิธีจำ

สัมมนาฟรี 2วัน 1คืน

จัดโดย thinkanddothailand

สัมมนา เพิ่มยอดขายง่ายจริงๆ

เวทีที่เปิดให้คุณ ได้รู้เคล็ดลับการ "เปิดการขาย" แบบมืออาชีพ ได้โปรโมทสินค้า ประชาสัมพันธ์ สร้างสัมพันธ์ สานธุรกิจ พบปะเพื่อนใหม่ทางธุรกิจ และเกิดยอดขาย จริง ในงาน เวทีที่เปิดให้คุณ ได้รู้ "เหตุผล" ที่ทำให้คุณ "ปิดการขาย" ไม่ได้สักที เวทีที่เปิดให้คุณ

จัดโดย Wintory Training Center

อบรมฟรี

คอร์สรวยล้านแรก ด้วยคอนโด (ทฤษฎีและWorkshop 2 วัน) จองด่วน!!

จะดีกว่าไหมถ้าวันนี้ความฝันของมนุษย์เงินเดือน ที่อยากมีคอนโดสักห้องจะเป็นเรื่องจริงเหมือนคนอื่นๆ สักที กับสูตรลับการลงทุนคอนโดจากอดีตประธานชมรมอสังหาฯ

จัดโดย P.R.A. Academy รามคำแหงซอย 9 แยก 10

คอร์สนักซื้อทรัพย์ ก่อนบังคับคดี กับ โค้ชน้อย สุดารัตน์ คล่องขยัน

สัมมนาคุณภาพที่ไม่มีใครทำมาก่อน และยากที่จะเลียนแบบ ผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างล้นหลาม พบการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ จากผู้เชี่ยวชาญที่ลงมือทำจริง กับการสอนที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน ถามได้ตอบได้ ถามรู้ตอบรู้ ที่ไม่มีใครเปิดเผยความลับของธนาคารมาก่อน ก

จัดโดย P.R.A. Academy รามคำแหงซอย 9 แยก 10

อบรมฟรี-2

คอร์สเซียนขายฝากอสังหาเงินฯ 100 ล้าน กับ โค้ชเต๊ะ

ถ้าคุณอยากรู้เคล็ดลับความสำเร็จของนักธุรกิจไอทีที่รับจ๊อบเสริมด้วยซื้อขายอสังหาฯ จนกลายเป็น...เซียนขายฝากอสังหาเงินฯ 100 ล้าน ได้อย่างไร ? ต้องห้ามพลาดเด็ดขาด !!

จัดโดย P.R.A. Academy รามคำแหงซอย 9 แยก 10

คอร์สเรียนนวดหน้าและดูแลผิววิชาชีพเครื่องสปาเบื้องต้น

การนวดหน้าและการดูแลผิว(Professional Facial & Facial Skincare & Treatment Workshop) หลักสูตรเรียนนวดหน้าเรียวและทรีตเม้นท์ผิว ประหยัดเวลาคุ้มค่าเรียนง่ายเป็นเร็วแบบมืออาชีพ โดยนักเรียนจะได้ เทคนิคการนวดหน้า การดูแลและบำรุงผิวที่ผสมผสานเทคนิค

จัดโดย IPM Industries

การปรับระบบ HR ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO (Adjusting HR System align to ISO)

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 098-8209929

จัดโดย

Zone อบรมสัมมนามาใหม่ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน

"ศิลปะเชิงจิตวิทยาการบริหารอันทรงพลัง ในการสร้างแรงจูงใจ "งาน" "คน" ให้ทำงานอย่างมีความสุขและคงอยู่กับองค์กรอย่างยั่งยืน "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนางานสู่ความสำเร็จ อ.พลกฤต

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 098-8209929

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Hot เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ (8 ธ.ค. 61) อ.ชัชวาล

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 098-8209929

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ยินยัน หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า ให้มีประสิทธิภาพ (4 ธ.ค. 61) อ.ณรงค์

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 098-8209929

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ยืนยัน หลักสูตร กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา 27 พ.ย. 61 อ.ประเสริฐ

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 098-8209929

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

SBDC - หลักสูตรมาใหม่

เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย

เน้นให้ได้เรียนรู้หลักการต่างๆ การทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริงก่อนที่จะนำความรู้นั้นไปในการทำงานเพื่อเสริมสร้างเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพนั่นเอง

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจระบบการจัดการการขนส่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งต่างๆ ให้เหมาะกับการขนส่งสินค้า สามารถลดต้นทุนและสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลือกเดือนที่ต้องการฝึกอบรมสัมมนา