ศูนย์กลางข่าวฝึกอบรมและสัมมนาที่ดีที่สุดในประเทศไทย

Thai Training Zone ศูนย์กลางข่าวสารด้านการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย ที่รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมจากทุกๆ สถาบันฝึกอบรมและบริษัทจัดสัมมนาไว้ในที่เดียว มากมายและง่ายต่อการค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ หลักสูตรอบรมฟรี สัมมนาฟรี หลักสูตรอบรมสัมมนาในเดือนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านการขาย อบรมการตลาด สัมมนาการตลาด ภาวะผู้นำ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ จาก หลากหลาย Training Center และวิทยากร ทั่วทั้งเมืองไทย พร้อมทั้งโซนน่าสนใจอื่นๆ อาทิ โซนฝึกอบรมฟรี โซน Public Training และ In house Training เป็นต้น

อบรมสัมมนาเดือนหน้า อบรมสัมมนาฟรี อบรมสัมมนามาใหม่

Zone อบรมสัมมนาน่าสนใจ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


หลักสูตร กลยุทธ์ Storytelling เพื่อการตลาด

"ศิลปะการเล่าเรื่องและสร้างเรื่องเล่า ปัจจัยสู่ความสำเร็จสำหรับการตลาดยุคใหม่"

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ รุ่นที่ 6 "Strategic HR Development"

จุฬาเปิดอบรมการพัฒนาและวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การพัฒนาองค์กรและการบริหารคนเก่ง

จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ขอต้อนรับทุกท่านสู่ Thai Training Zone
โฉมใหม่ ไฉไล ใช้งานง่ายและสะดวกกว่าเดิม ด้วยข่าวสารการฝึกอบรมทั่วไทย หาได้
ในเว็บเดียว
และสำหรับสถาบันฝึกอบรมสมัคร
เป็น Training Partner ใหม่และลง
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
คลิกที่นี่ได้เลยค่ะ

ยืนยัน สุดยอดการเป็นวิทยากร TRAIN THE TRAINER (24 ส.ค. 61) อ.ประเสริฐ

1) เป้าหมายการเป็นวิทยากร – หลักการของการเป็นวิทยากรที่ดี – วิทยากรเบื้องต้นสู่ความเป็นมืออาชีพในการนำเสนอ 2) การเตรียมความพร้อมสู่การถ่ายทอด – 4 ข้อของการเตรียมความพร้อมก่อนการขึ้นบรรยาย – การเตรียมใจสู่การบรรยาย การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program-CISA Level 1

เน้นการการวิเคราะห์หลักทรัพย์ การวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารการลงทุน ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกสำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน บุคลากรในธุรกิจการเงินทั้งในธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์ วาณิชธนกิจ และธนาคาร

จัดโดย CONC Thammasat

หลักสูตร การตลาด 4.0

" เทรนด์การตลาดแห่งอนาคต เปลี่ยนแผนการตลาดด้วยนวัตกรรม "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

การบริหารงานแบบคล่องตัว

‘‘HOW TO สำหรับนักบริหารโครงการยุคใหม่’’

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

เรียนต่อการโรงแรมและการจัดการพร้อมฝึกงานกับบริษัทชั้นนำของออสเตรเลีย

เปิดสอนทั้งหลักสูตร Master of International Business และ Master of Management ที่สำคัญมีการฝึกงานกับโรงแรมหรือองค์กรชั้นนำแบบได้เงินด้วย!!

จัดโดย CP International Education and Migration Centre

Technical & Skill Presentation for Up-Selling 4.0

พรีเซนเทชั่น เพื่อการสื่อสารยุค4.0 เทคนิคและทักษะ

จัดโดย EXCAD CENTER

Zone ปฏิทินอบรมสัมมนาเดือนหน้า ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


หลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน รุ่นที่ 5

อบรมบริหารโครงการ ข้อเสนอการลงทุน ความคุ้มค่า ความเสี่ยงและการเขียนโครงการเพื่อขอสินเชื่อ

จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดและการขายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า

" เรียนรู้แนวความคิดด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เครื่องมือและขั้นตอน ในการค้นหาและจัดกลุ่มลูกค้ารายหลัก "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ

" คัดสรร 6 ทักษะสำหรับการเข้าสู่สุดยอด Top Manager "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

พัฒนาผู้จัดการรุ่นใหม่ Gen Y ให้เก่งงานและเก่งคน (Develop New Gen Y Manager)

หลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาภาวะผู้นำของผู้จัดการ Gen Y ให้เก่งทั้งงาน และเก่งทั้งคน เพื่อพัฒนาตนเองและเิ่มประสิทธิภาพการทำงานสู่เป้าหมาย

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Training & HRD Officer

Training & HRD Officer เป็นการอบรมในหลักสูตร เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Training Officer) หรือ การเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD Officer) เพื่อให้องค์ความรู้ในอาชีพของการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่ดีและการเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่

จัดโดย สถาบันฝึกอบรม FIT Pro (สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร)

Customer Focus on Sales & Service

ความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานจะต้องทราบ เพื่อให้สามารถตอบสนองและให้บริการได้อย่างตรงจุดตรงประเด็น แต่ปัญหาที่พบคือ พนักงานส่วนใหญ่ไม่สามารถค้นหาความต้องการของลูกค้าได้ หรือ หาได้.....แต่ไม่รู้จะตอบสนองความต้องการนั้นได้อย่างไร

จัดโดย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

Google-born Search Inside Yourself

หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำจากในGoogle บนพื้นฐานความรู้ทันปัจจุบัน รวมถึงความฉลาดทางอารมณ์ โดยมีการวิจัยทางประสาทวิทยารองรับ

จัดโดย Latchmere Performance Solutions

การหา Customer Insight เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

" Brand ต้องหา Consumer Insight ที่ตอบ “Want” ไม่ใช่ “Need” ของลูกค้า ซึ่งลูกค้าต้องการอะไรเพิ่มเติมมากกว่า Function หลักของสินค้านั้นๆ เสมอ "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

เลือกหมวดตามความสนใจ

อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

Zone อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

อบรมการตลาด 
Digital Marketing 
อบรมการขาย การบริการ

Zone อบรมการตลาด Digital Marketing อบรมการขาย การบริการ

อบรมด้าน HR 
หลักสูตรพัฒนา
บุคลากร

Zone อบรมด้าน HR หลักสูตรพัฒนา บุคลากร

อบรม ISO อุตสาหกรรม 
อบรมด้านการผลิต

Zone อบรม ISO อุตสาหกรรม อบรมด้านการผลิต

อบรมคอมพิวเตอร์ IT

Zone อบรมคอมพิวเตอร์ IT

อบรมภาษา

Zone อบรมภาษา

อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

Zone อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

Zone อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone อบรมสัมมนาฟรี - สัมมนาฟรี ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง

ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ องค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยหัวหน้าที่ดีและเก่ง มีความรู้มีความสามารถในการกาหนดทิศทางขององค์กร ลูกน้องอีกหลายร้อยคนจะต้องเป็นผู้ที่เดินอยู่ในทิศทางที่หัวหน้ากาหนด หากหัวหน้ากาหนดทิศทางผิด ไม่มีภาวะผู้นาที่ดี เส้นทางแ

จัดโดย Professional Training Solution (Ptstraining.in.th)

สัมมนาฟรี " SPU Inspirational Talks " กับ 4 คน 4 แรงบันดาลใจ เก่ง | กล้า | ฝ่าฟัน |สู่จุดหมายในชีวิต

เรื่องเล่าปลุกพลังจากเหล่าคนดัง ผู้ที่เดินตามความฝันสู่หนทางสู่ความสำเร็จ ที่อาจเปลี่ยนแปลงความคิดคุณไปตลอดชีวิต

จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุุม

อบรมฟรี

Online Marketing Dropship Online

​เจาะแก่นธุรกิจออนไลน์ ผ่ากลยุทธ์การตลาดออนไลน์ 4.0

จัดโดย New Gen Platform

สัมมนา Preview “ก้าวแรกสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ”

การนำเสนอที่น่าสนใจนั้น จะทำให้คู่สนทนาจำคุณได้ไปตลอดชีวิต เพราะคำพูดเพียงบางคำ จุดประกายทำให้ชีวิตหลายคนเปลี่ยน คำพูดเพียงไม่กี่คำ อาจสามารถช่วยคนที่กำลังสิ้นหวัง ท้อแท้ ให้มีกำลังใจ สู้ต่อไป เพื่อตนเองและคนรอบข้าง และคุณจะสร้างคุณค่ามหาศาลให้แก่โลกใบ

จัดโดย Wintory Training Center

อบรมฟรี-2

สัมมนาฟรี อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 4 - 6 ส.ค.61 ณ ไบเทคบางนา (ที่นั่งจำนวนจำกัด)

นักลงทุนมือใหม่ คุณต้องไม่พลาด สัมมนาอสังหาฯ เพื่อการลงทุนฯ แห่งปี

จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

สัมมนาฟรี! “G Suite Business มาตรฐานการทำงานแห่งอนาคต”

ทำความรู้จักกับ G Suite เครื่องมือคลาวด์ 100% จาก Google

จัดโดย STREET SMART (Thailand) Co., Ltd.

เรียนต่อการโรงแรมและการจัดการพร้อมฝึกงานกับบริษัทชั้นนำของออสเตรเลีย

เปิดสอนทั้งหลักสูตร Master of International Business และ Master of Management ที่สำคัญมีการฝึกงานกับโรงแรมหรือองค์กรชั้นนำแบบได้เงินด้วย!!

จัดโดย CP International Education and Migration Centre

Zone อบรมสัมมนามาใหม่ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดและการขายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า

" เรียนรู้แนวความคิดด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เครื่องมือและขั้นตอน ในการค้นหาและจัดกลุ่มลูกค้ารายหลัก "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

ยกระดับผลงานของทีมด้วย...ทักษะการบริหารและจัดการคน (People Management for Performance) รุ่น 6

หลักสูตรนี้จะเป็นผู้ช่วยให้คุณได้รับแนวทางที่ดี ในการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำของทีม ด้วยการบริการจัดการงานและจัดการคนในทุกมิติ ซึ่งทั้งหมดเป็นแนวทางในการพัฒนา ‘ภาวะความเป็นผู้นำทีมชั้นยอด’ ตามที่องค์กรได้คาดหวังเอาไว

จัดโดย People Synergy Co., Ltd.

หลักสูตร กลยุทธ์ Storytelling เพื่อการตลาด

"ศิลปะการเล่าเรื่องและสร้างเรื่องเล่า ปัจจัยสู่ความสำเร็จสำหรับการตลาดยุคใหม่"

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม

ในหน่วยงานทุกหน่วยงาน มีความจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมทั้งในรูปแบบที่เป็นและไม่เป็นทางการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อระดมความคิด เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง ในการปฏิบัติงานว่าใครทำอะไร อย่างไร มีความคืบหน้าอย่างไร มีการเสนออะไร มีมติในเรื่องใดว่าอย่างไร และ

จัดโดย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

หลักสูตร เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เนื่องจากในปัจจุบันองค์กรต่างๆหันมาใส่ใจกับการลดต้นทุนในองค์กรมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เทคนิคต่างๆ ในการลดต้นทุนมีอยู่ด้วยกันหลากหลาย แต่การนำเทคนิคเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการลดต้นทุนขององค์กรนั้น เป็นสิ่งสำคัญ คำถามแรกจากประสบการณ์ของผู้บรรยายคือ เร

จัดโดย Professional Training Solution (Ptstraining.in.th)

SBDC - หลักสูตรมาใหม่

Professional Call Center

ในยุคการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงเช่นนี้ “บริการให้ลูกค้าประทับใจ” เป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อการแย่งชิงและรักษาลูกค้าไว้ การบริการให้ดีเลิศจนสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า จึงเป็นอาวุธที่สำคัญในการสร้างความเป็นเลิศให้ธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการจาก Ca

จัดโดย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

ยกระดับผลงานของทีมด้วย...ทักษะการบริหารและจัดการคน (People Management for Performance) รุ่น 6

หลักสูตรนี้จะเป็นผู้ช่วยให้คุณได้รับแนวทางที่ดี ในการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำของทีม ด้วยการบริการจัดการงานและจัดการคนในทุกมิติ ซึ่งทั้งหมดเป็นแนวทางในการพัฒนา ‘ภาวะความเป็นผู้นำทีมชั้นยอด’ ตามที่องค์กรได้คาดหวังเอาไว้

จัดโดย People Synergy Co., Ltd.

Customer Focus on Sales & Service

ความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานจะต้องทราบ เพื่อให้สามารถตอบสนองและให้บริการได้อย่างตรงจุดตรงประเด็น แต่ปัญหาที่พบคือ พนักงานส่วนใหญ่ไม่สามารถค้นหาความต้องการของลูกค้าได้ หรือ หาได้.....แต่ไม่รู้จะตอบสนองความต้องการนั้นได้อย่างไร

จัดโดย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

เลือกเดือนที่ต้องการฝึกอบรมสัมมนา