ศูนย์กลางข่าวฝึกอบรมและสัมมนาที่ดีที่สุดในประเทศไทย

Thai Training Zone ศูนย์กลางข่าวสารด้านการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย ที่รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมจากทุกๆ สถาบันฝึกอบรมและบริษัทจัดสัมมนาไว้ในที่เดียว มากมายและง่ายต่อการค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ หลักสูตรอบรมฟรี สัมมนาฟรี หลักสูตรอบรมสัมมนาในเดือนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านการขาย อบรมการตลาด สัมมนาการตลาด ภาวะผู้นำ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ จาก หลากหลาย Training Center และวิทยากร ทั่วทั้งเมืองไทย พร้อมทั้งโซนน่าสนใจอื่นๆ อาทิ โซนฝึกอบรมฟรี โซน Public Training และ In house Training เป็นต้น

อบรมสัมมนาเดือนหน้า อบรมสัมมนาฟรี อบรมสัมมนามาใหม่

Zone อบรมสัมมนาน่าสนใจ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


หลักสูตร แนวทางการขายเชิงรุกเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่

นักขายเชิงรุกที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาส ค้นหา และได้มาซึ่งลูกค้าใหม่"

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตรวุฒิบัตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 16 (Risk Management)

จุฬาเปิดอบรมบริหารความเสี่ยงองค์กร การเงิน กลยุทธ์และการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน

จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    ขอต้อนรับทุกท่านสู่ Thai Training Zone  

เว็บที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารการฝึกอบรมทั่วไทย

หาได้ในเว็บเดียว สนใจรับข้อมูลข่าวสาร

การเป็นสมาชิก Thai Training Zone ฟรี

                    คลิกที่นี่!!
 
 
 

ทักษะการสื่อสารทางธุรกิจและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน

ฝึกทักษะการสื่อสารสำหรับบุคคลที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นในที่ทำงานโดยใช้การสื่อสารที่ถูกต้อง

จัดโดย Executive Capability Development Center

สัมมนา “ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ”

จริงไหม ........ ที่คนส่วนใหญ่อยากจะร่วมธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่สามารถนำเสนอได้อย่างยอดเยี่ยม รวมทั้งผมและคุณด้วย ผู้คนจะวิ่งมาหาคุณ เพราะเขาเชื่อถือในคำพูดคุณ และมองว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญ

จัดโดย Wintory Training Center

หลักสูตร : ติดปีกการตลาดในยุคดิจิทัล

อัพเดท Trend และเรียนรู้แนวทาง การทำการตลาดบนโลกดิจิทัล

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

From Good to Great Manager

เป็นผู้บริหารที่ดีอาจไม่เพียงพอ ก้าวสู่อีกระดับสู่การเป็นเกรทเมเนเจอร์ !!

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

7 QC Tools (เทคนิคการใช้เครื่องมือจัดการคุณภาพ 7 ชนิด)

เข้าใจหลักการใช้ QC 7 Tools เสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ

จัดโดย บจก.สัมมนาเซ็นตอร์

งานอบรม - สัมมนาหลักสูตร การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือน ธันวาคม2561

รวบรวมอบรมงานสัมมนา หลักสูตร/คอร์สอบรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กรIn-House Trainingและนอกองค์กรที่ครอบคลุมทุกหลักสุตร อาทิ นายหน้าอสังหา,ภาษีและบัญชีอสังหาฯ,การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด,ประเมินค่าอสังหา ,บริหารงานก่อสร้

จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

Zone ปฏิทินอบรมสัมมนาเดือนหน้า ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า อ.ประเสริฐ

ความประทับใจต่อบุคคลมีความสำคัญอย่างไรในการทำงาน กลไกความลับของความสำเร็จของการสร้างความประทับใจแรกพบ 4 ด้านของการสร้างความประทับใจที่เหนือชั้น กิจกรรม วิเคราะห์ 4 ด้านของตนเอง ด้านที่ 1 บุคลิกภาพสู่มาตรฐานสากลของภาพลักษณ์ที่ดีที่ใครก็ยอ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

หลักสูตรวุฒิบัตร "ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์" (Mini Master in HR Management) รุ่นที่ 38

จุฬาเปิดอบรมหลักการสัมภาษณ์ บริหารสมรรถนะ ผลตอบแทน ความก้าวหน้างานบบุคคลและกฎหมายแรงงาน

จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์การตลาดและการขายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า

เคล็ดลับการเพิ่มลูกค้าและกำไร ที่นักการตลาดและนักขายต้องรู้

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันยุค 4.0

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

“พัฒนาสมองสู่ความเป็นอัจฉริยะ” BRAIN INTELLIGENCE CONFERENCE

นี่คือโอกาสอันดีที่สุด ที่จะทำให้คุณได้อยู่ในแวดวง วีไอพี เซเลบบริตี้ ภาคราชการ ผู้มีชื่อเสียงในแวดวงสื่อ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ และสร้างคอนเน็กชั่นต่อยอดได้มากมาย อีกทั้งเป็นการยกระดับโพรไฟล์ของคุณ และยังได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากผู้เชี่ยวชาญ

จัดโดย AIM Training Co., Ltd.

"On Boarding Program โปรแกรมการรับขวัญพนักงานใหม่มากกว่า...การปฐมนิเทศ

จากการเดินทางของกาลเวลากับการเปลี่ยนผ่านของ”คน” ในแต่ละ ยุคสมัย จึงส่งผลกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ในยุคปัจจุบันต้อง “เผชิญกับความท้าทาย” ต่าง ๆ ที่ไม่เหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็น “การสรรหา” จนถึง”การรักษา” เพราะคนรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแต่กลับ อยู่ไม่น

จัดโดย Professional Training Solution -PTS Training

การตั้งเป้าหมายและการวางแผนงาน Goal Setting & Planning

1 มีความเข้าใจและสามารถตั้งเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความสำเร็จโดยรวม 2 มีทักษะในการวางแผนเพื่อการทำงานที่มุ่งสุ่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 3.สามารถนำแผนไปปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมาย (KPI) ที่ตั้งไว้

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

วิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเม้นต์

ถ้าท่านกำลังมองหาช่องทางในการลงทุน อพาร์ทเม้นท์เป็นอีก1อสังหาริมทรัพย์ที่น่าลงทุนเพราะใช้ ทุนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับ อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ ดั้งนั้นทาง รร.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จึงจัดทำหลักสูตรRE163:วิเคราะห์การลงทุนอพาร์ทเม้นท์ เพื่อที่ท่านจะได้ท

จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

ทักษะความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ

การคิดเชิงระบบที่ดี ต้องมีพื้นฐานจากการวิเคราะห์ที่แข็งแรง

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

เลือกหมวดตามความสนใจ

อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

Zone อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

อบรมการตลาด 
Digital Marketing 
อบรมการขาย การบริการ

Zone อบรมการตลาด Digital Marketing อบรมการขาย การบริการ

อบรมด้าน HR 
หลักสูตรพัฒนา
บุคลากร

Zone อบรมด้าน HR หลักสูตรพัฒนา บุคลากร

อบรม ISO อุตสาหกรรม 
อบรมด้านการผลิต

Zone อบรม ISO อุตสาหกรรม อบรมด้านการผลิต

อบรมคอมพิวเตอร์ IT

Zone อบรมคอมพิวเตอร์ IT

อบรมภาษา

Zone อบรมภาษา

อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

Zone อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

Zone อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone อบรมสัมมนาฟรี - สัมมนาฟรี ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


สัมมนา Smart Leadership (ปลุกสุดยอดภาวะผู้นำในตัวคุณให้ตื่นขึ้น)

การพัฒนาภาวะผู้นำ ไม่ใช่เรื่องยาก แต่มีบางเรื่องที่คุณไม่รู้ !!

จัดโดย Wintory Training Center

TOEIC ฟรีกับครูจิ๊บ

เรียนสดปูพื้นฐานโทอิกฟรีกับครูจิ๊บ

จัดโดย LBE Center

อบรมฟรี

สัมมนาฟรี หัวข้อ Fast track to millionaire"ทางด่วนพิเศษเป็นเศรษฐีอสังหาฯ แบบรู้ทันการันตีรีเทริน์ ดี

เหมาะสำหรับผู้ที่มองหา ในโอกาสการลงทุนและทำกำไรในอสังหาฯ กับโค้ชมืออาชีพ

จัดโดย Match Agent

สัมมนา New Year New You + Workshop

เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม New Year New You อยากเปลี่ยนเป็นคนใหม่ อย่าปล่อยผ่าน....... เหมือนปีที่ผ่านๆมา ทุกอย่างเป็นไปได้ คุณเลือกได้ คุณสำเร็จได้ เรียกความเชื่อมั่นให้กลับมา สร้างพลังใจขึ้นมาใหม่

จัดโดย Wintory Training Center

อบรมฟรี-2

สัมมนาฟรี! “G Suite Business มาตรฐานการทำงานแห่งอนาคต”

ถ้าคุณกำลังมองหาตัวช่วยในการทำงานอยู่ โอากาสมาถึงแล้ว! มาทำความรู้จักกับ G Suite ที่จะช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

จัดโดย STREET SMART (Thailand) Co., Ltd.

อบรมหลักสูตร วิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเมนต์

ถ้าท่านกำลังมองหาช่องทางในการลงทุนอะพาร์ตเมนต์เป็นอีก 1อสังหาริมทรัพย์ที่น่าลงทุนเพราะใช้ ทุนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับ อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ ดั้งนั้นทาง โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จึงจัดทำRE163 วิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเมนต์เพื่อที่ท่านจะได้ทราบ

จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

Zone อบรมสัมมนามาใหม่ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


From Good to Great Manager

เป็นผู้บริหารที่ดีอาจไม่เพียงพอ ก้าวสู่อีกระดับสู่การเป็นเกรทเมเนเจอร์ !!

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

ยืนยัน การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายHR (HR for non-HR) (23 ม.ค. 61)

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้พื้นฐานสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับเครื่องมือในทางปฏิบัติเพื่อให้เตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทายที่จะต้องเผชิญในการทำงานวันนี้ โดยใช้กรณีศึกษา และหลักการขององค์กรที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้หยิ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เทคนิคการบริหารเวลา อ.ประกาสิต

หลักสูตรเทคนิคการบริหารเวลาจะทำให้คุณสามารถควบคุมเวลาชีวิตของคุณได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด วิธีการทำงาน และวิธีการจัดการกับหน้าที่ ความรับผิดชอบที่หลั่งไหลมาหาคุณอย่างไม่รู้จบ ในแต่ละวันคุณสามารถควบคุมภารกิจและกิจกรรมต่างๆ คุณต้องเลิกทำอะไรบางอย่างและ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

หลักสูตร Advanced Ecxel for Special Macro & VBA

พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 6,800 บาทเท่านั้น รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตร Advanced Ecxel for Special Macro & VBA

พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 6,800 บาทเท่านั้น รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

SBDC - หลักสูตรมาใหม่

หลักสูตร Effective Presentation by Power Point

พิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตร Intermediate Excel for Database and Special Functions

พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 6,800 บาทเท่านั้น รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตร Intermediate Excel for Database and Special Functions

พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 6,800 บาทเท่านั้น รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เลือกเดือนที่ต้องการฝึกอบรมสัมมนา