ศูนย์กลางข่าวฝึกอบรมและสัมมนาที่ดีที่สุดในประเทศไทย

Thai Training Zone ศูนย์กลางข่าวสารด้านการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย ที่รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมจากทุกๆ สถาบันฝึกอบรมและบริษัทจัดสัมมนาไว้ในที่เดียว มากมายและง่ายต่อการค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ หลักสูตรอบรมฟรี สัมมนาฟรี หลักสูตรอบรมสัมมนาในเดือนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านการขาย อบรมการตลาด สัมมนาการตลาด ภาวะผู้นำ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ จาก หลากหลาย Training Center และวิทยากร ทั่วทั้งเมืองไทย พร้อมทั้งโซนน่าสนใจอื่นๆ อาทิ โซนฝึกอบรมฟรี โซน Public Training และ In house Training เป็นต้น

อบรมสัมมนาเดือนหน้า อบรมสัมมนาฟรี อบรมสัมมนามาใหม่

Zone อบรมสัมมนาน่าสนใจ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


การหา Customer Insight เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

Brand ต้องหา Consumer Insight ที่ตอบ “Want” ไม่ใช่ “Need” ของลูกค้า ซึ่งลูกค้าต้องการอะไรเพิ่มเติมมากกว่า Function หลักของสินค้านั้นๆ เสมอ

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 8 Human Resource Development Certificate Program

จุฬาเปิดอบรมการพัฒนาและวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ องค์กร ความผูกพันและการบริหารคนเก่ง

จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    ขอต้อนรับทุกท่านสู่ Thai Training Zone  

เว็บที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารการฝึกอบรมทั่วไทย

หาได้ในเว็บเดียว สนใจรับข้อมูลข่าวสาร

การเป็นสมาชิก Thai Training Zone ฟรี

                    คลิกที่นี่!!
 
 
 

เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล

1. สร้างความเชื่อมั่นในการนำเสนอ 2. เรียนรู้ทักษะในการนำเสนออย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง 3. ฝึกฝนการนำเสนองานให้ครบถ้วน ตรงประเด็น เป็นที่เข้าใจ และได้ข้อสรุป สร้างความเชื่อถือต่อผู้ร

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจบริการมืออาชีพ (DBD-SPE)

ค้นหาจุดแข็ง พัฒนาจุดอ่อน สู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ ด้วยกิจกรรม Group Coaching และ Consult ณ สถานประกอบการ

จัดโดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน

ผู้นำ หรือผู้จัดการทุกคนขององค์กรต้องเป็นหัวหน้างาน มาเรียนรู้บทบาท และเทคนิคการบริหารคนที่ครบถ้วน

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน

จิตวิทยาการบริหาร ศิลปะอันละเอียดอ่อนแต่สำคัญยิ่ง ในการเป็นหัวหน้างานที่เปี่ยมประสิทธิผล

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

ด่วน !!! UP TO DATE กฎหมายแรงคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ แจกเอกสารตัวอย่างนำไปปฏิบัติใช้ได้ทันที

กมแรงานฉบับใหม่ ประกาศใช้แน่นอนคุณเตรียมรับมือไว้รัดกุมแล้วหรือยัง ?

จัดโดย HR DEE SOLUTION

ทักษะการสื่อสารทางธุรกิจและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน

ฝึกทักษะการสื่อสารสำหรับบุคคลที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นในที่ทำงานโดยใช้การสื่อสารที่ถูกต้อง กลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความเข้าใจและการสื่อสารด้วยวาจากับผู้อื่น

จัดโดย Executive Capability Development Center

Zone ปฏิทินอบรมสัมมนาเดือนหน้า ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


การวางแผนและการตั้งเป้าหมายในการทำงาน (Planning and Goal Setting @ Work) รุ่นที่ 3

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้ได้เข้าใจตามสภาพความเป็นจริงของการทำงาน เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะบุคลากรที่จะทำงานอย่างมืออาชีพ แนวคิดของมืออาชีพเป็นอย่างไร คนเราแต่ละคนมีพฤติกรรมพื้นฐานเป็นอย่างไร เราจะมีวิธีการในการกำหนดเป้าหมายในการทำงานและการวางแผนอย่างมื

จัดโดย People Synergy

หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 72 (Business Analysis)

จุฬาฯ ได้เปิดหลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ

จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักการบริหารโครงการ การกำหนดและวางแผนโครงการ

สิ่งสำคัญในการบริหารโครงการที่ตอบสนองเป้าหมายและเวลาที่กำหนดสู่การเป็นนักบริหารโครงการมืออาชีพ

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักการบริหารโครงการ การดำเนินโครงการและการประเมิน

กลวิธีการดำเนินโครงการ และประเมินผลโครงการ เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จอย่างเปี่ยมคุณภาพ

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : (Entrepreneurial Manager Series)

ติดอาวุธ เตรียมความพร้อม สู่การก้าวขึันเป็นผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และสตาร์ทอัพ ครบครันทุกทักษะ เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมศึกษาดูงานองค์กรชั้นนำในและต่างประเทศ

จัดโดย CONC Thammasat

เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ [งานนอกสายการผลิต]

ในหลักสูตรนี้จะแสดงถึงเทคนิคการทำงานมาตรฐานในแบบที่ไม่เป็นวงรอบ ให้สามารถนำไปวางแผนกำลังคน รวมถึงปรับปรุงได้ เพื่อยกระดับผลิตภาพโดยรวมขององค์กร สำหรับเนื้อหาการฝึกอบรมเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย มีการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียน สามารถนำกลับไปใช้ง

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

ราคาที่ดินใน อดีต ปัจจุบัน อนาคต ทำเลใดที่น่าจับตา ปี 62

สัมมนา วิเคราะห์ทำเลทองและการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินปี 62 นั้นทุกท่านจะได้ทราบถึง การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินทั่วกรุงเทพฯ ตั้งแต่ 5-10 ปี จนถึงปัจจุบันและราคาประเมินที่ดินปี 2559-2562 จากนั้นท่านจะได้ทราบถึงทำเลไหนเด่น จากราคาที่ดินที่แพงสุดและถูกสุด รวมไปถึงท

จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในขบวนการผลิตด้วย Poka Yoke (Zero-Defect by PokaYoke)

การใช้ระบบ POKA-YOKE ซึ่งเป็นระบบป้องกันความผิดพลาดในขบวนการผลิต

จัดโดย บจก.สัมมนาเซ็นตอร์

6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ

6 ทักษะ ที่สำคัญสำหรับการเข้าสู่สุดยอด Top Manager

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

เลือกหมวดตามความสนใจ

อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

Zone อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

อบรมการตลาด 
Digital Marketing 
อบรมการขาย การบริการ

Zone อบรมการตลาด Digital Marketing อบรมการขาย การบริการ

อบรมด้าน HR 
หลักสูตรพัฒนา
บุคลากร

Zone อบรมด้าน HR หลักสูตรพัฒนา บุคลากร

อบรม ISO อุตสาหกรรม 
อบรมด้านการผลิต

Zone อบรม ISO อุตสาหกรรม อบรมด้านการผลิต

อบรมคอมพิวเตอร์ IT

Zone อบรมคอมพิวเตอร์ IT

อบรมภาษา

Zone อบรมภาษา

อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

Zone อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

Zone อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone อบรมสัมมนาฟรี - สัมมนาฟรี ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น (25 มี.ค. 62) อ.ประเสริฐ

การบริการเป็นเทคนิคหนึ่งที่สำคัญมากในการสร้างความพึงพอใจอันเป็นพื้นฐานของความรู้สึกอันก่อให้เกิดการความภักดีในแบรนด์ หลายองค์กรยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับบริการที่แท้จริง บางองค์กรใส่เงินทุนเข้าไปมหาศาลหวังให้การบริการตอบโจทย์ บางองค์กรก็ริดรอนการบริการมาก

จัดโดย

Global Economic Global Investment : Opportunities for Currencies (FX) Trading

ครั้งแรกกับสัมมนาการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดระดับภูมิภาค ในงาน Global Economic Global Investment : Opportunities for Currencies (FX) Trading โอกาสในการลงทุนในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

จัดโดย

อบรมฟรี

หลักสูตรพัฒนาบุคคลกรในบริษัท องค์กร ฟรี (ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม,ความปลอดภัยในการทำงาน,ทักษะหัวห

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ต้องการองค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร หน่วยงาน สมาคม สถาศึกษาเท่านั้น

จัดโดย PDCA Training Center

พัฒนากลยุทธ์และเทคนิคการขาย ตามศาสตร์แห่งหยินและหยาง

รวยด้วยธุรกิจ สุขภาพดีด้วยธรรมชาติ และงามด้วยหยินหยาง

จัดโดย Sunrider Thailand

อบรมฟรี-2

การค้นหาตัวตนและเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จ

The Life Vision การค้นหาตัวตนและเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จ ด้วยวิธีการทางจิตวิทยา แนวใหม่ ล่าสุด ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย

จัดโดย Life Vision Institute

สัมมนาพิเศษ! สร้างรายได้ทั่วโลกกับFacebook

งานสัมมนาที่ผู้ที่ต้องการรายได้เสริมไม่ควรพลาด

จัดโดย Business Next Gen

สัมมนาฟรี เรื่อง "เรียนรู้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการยื่นแบบผ่าน Internet"

สัมมนาฟรี เรื่อง "เรียนรู้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการยื่นแบบผ่าน Internet" โดยกรมสรรพากร

จัดโดย กรมสรรพากร

Zone อบรมสัมมนามาใหม่ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ

6 ทักษะ ที่สำคัญสำหรับการเข้าสู่สุดยอด Top Manager

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

สอนหลักในการคิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับทัศนคติ การคิดเชิงบวก การทำงานเชิงรุก รวมถึงการสร้างสำนึกในการทำงานเป็นทีม จนสามารถปฏิบัติงานได้จริง

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังคนสำหรับการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการวางแผนกำลังคน และเทคนิคในการวิเคราะห์อัตรากำลังอย่างมีระบบ

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

สู่ความเป็นเลิศทักษะ "การเขียนรายงาน" ภาษาอังกฤษ

การเรียนรู้เทคนิคและวิธีในการสื่อสารด้วยการเขียนรายงานและเอกสารอื่นๆ ทางธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ถูกหลักไวยากรณ์ และเข้าใจถึงวัฒนธรรม ย่อมเสริมสร้างความประทับใจที่ดีต่อลูกค้าที่ติดต่อ และส่งผลดีต่อการตกลงทางธุรกิจ

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตด้วย QA Network

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาความสูญเสียด้านคุณภาพที่เกิดจากกระบวนการผลิต เพื่อยกระดับการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์/กระบวนการผลิตให้สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจได้

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

SBDC - หลักสูตรมาใหม่

เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับงานขายขั้นสูง

เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการเจรจาต่อรองให้กับผู้อบรมนำไปประยุกต์ใช้กับงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

ครบเครื่อง เรื่อง "การนำเข้า-ส่งออก"

เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และมีปัญหาทางด้านต้นทุนผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับความตั้งใจการลงทุน

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

จิตวิทยาสู่ความเป็นเลิศ การทำงานเป็นทีม และครองใจ แบบ Win Win

“วิธีการทำงานร่วมกันเป็นทีม” จำเป็นต้องมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงานอยู่ตลอดเวลา โดยอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ว่า ทุกคนในหน่วยงานต้องร่วมมือกัน สนับสนุนการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลือกเดือนที่ต้องการฝึกอบรมสัมมนา