กติกาการลงข่าวอบรมสัมมนา

กติกาการลงข่าวอบรมสัมมนา

1. เว็บ Thai Training Zone นี้เป็นเว็บข่าวสารด้านการฝึกอบรมสัมมนาที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการองค์กรหรือธุรกิจ สามารถลงข่าวประชาสัมพันธ์ในหลักสูตรต่าง เช่น การตลาด การบริหาร การลงทุน งานบุคคล การเงิน คอมพิวเตอร์ เศรษฐกิจ ฯลฯ

2. ไม่อนุญาติให้ลงข่าวที่ไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ เช่น เครือข่าย MLM ทุกชนิด หลักสูตรสำหรับเด็ก หรือการฝึกอบรมวิชาชีพ สอนอาหาร ประดิษฐ์ดอกไม้ ฯลฯ

3. ห้ามลงข่าวการขายสินค้าที่นอกเหนือจากการอบรมสัมมนา โฆษณาชวนเชื่อ หรือข้อความที่เข้าข่ายหลอกลวง ประกาศ ภาพ หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย ลามกอนาจาร ผิดศีลธรรม หรือข้อความใดๆ ที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ถ้ามีการลงข่าว ที่ผิดกฎหมาย ข่าวดังกล่าวจะถูกลบตามกฎของเว็บไซต์ และมีสิทธิถูกดำเนินคดี ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย “การกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์”

4. ไม่อนุญาติให้ใช้ Logo หรือ ชื่อสถาบันฝึกอบรมในรูปภาพประกอบการประชาสัมพันธ์

5. สถาบันฝึกอบรมสามารถลงข่าวอบรมสัมมนาได้เดือนละไม่เกิน 7 หลักสูตร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่ไม่อนุญาติให้ลงข่าวซ้ำ หรือหากต้องการลงซ้ำ กรุณาลบข่าวเดิมทิ้งก่อน เพื่อไม่ให้ผู้อ่านเกิดความสับสน

6. หากมีข้อผิดพลาดประการใดในเนื้อหาของหลักสูตรอบรมสัมมนา ทาง Thai Training Zone ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

7. กรณีมีผู้สมัครหลักสูตรอบรมผ่านเว็บไซต์ ทาง Thai Training Zone จะจัดส่งรายชื่อผู้สมัคร ให้แก่ผู้ลงประกาศ ผ่านทางระบบตอบกลับ อัตโนมัติ

** Thai Training Zone ขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไขข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้า หากท่านละเมิดกติกาข้างต้น **