หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน ธันวาคม

 ธันวาคม 2565

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

คอร์สออนไลน์พื้นฐานและการออกแบบระบบโซล่าเซลล์

เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจทางด้านโซล่าเซลล์ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานออกแบบและติดตั้งโซล่าเซลล์ตามความต้องการของลูกค้าได้

จัดโดย บริษัท ริช พาวเวอร์ ซิสเต็มส์ ขำกัด

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1