หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน พฤษภาคม

 พฤษภาคม 2564

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

เปิดรับสมัคร หลักสูตร เทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อพัฒนาองค์กร (Technical Standardization Organizat

การจัดทำ 5 ส นั้น หากมีการจัดทำอย่างเป็นระบบก็สามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานได้เป็นอย่างดี มีหลายองค์กรที่จัดให้มีการทำ 5ส มานานแต่ไม่มีคามต่อเนื่องซึ่งนำมาเป็นปัญหาในการทำงาน หากองค์กรมีการจัดทำมาตรฐานของ 5ส ไม่ชัดเจน อาจทำให้มีการตรวจประเมินมีปัญหา เ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

VDA6.3 Process Audit (2Day)

อบรม 2 วัน ราคาพิเศษ เพียงวันละ 3,500 บาทเท่านั้น

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ ด้วย Excel)

สอนและฝึกปฏิบัติโดยใช้ข้อมูลจริง เป็นกรณีศึกษา นอกจากฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และจัดทำสร้างโครงสร้างเงินเดือนด้วย paper แล้ว ยังสอนการวิเคราะห์และจัดทำสร้างโครงสร้างเงินเดือนด้วย Excel พร้อมสูตร

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เปิดรับสมัคร หลักสูตร เทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อพัฒนาองค์กร (Technical Standardization Organizat

การจัดทำ 5 ส นั้น หากมีการจัดทำอย่างเป็นระบบก็สามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานได้เป็นอย่างดี มีหลายองค์กรที่จัดให้มีการทำ 5ส มานานแต่ไม่มีคามต่อเนื่องซึ่งนำมาเป็นปัญหาในการทำงาน หากองค์กรมีการจัดทำมาตรฐานของ 5ส ไม่ชัดเจน อาจทำให้มีการตรวจประเมินมีปัญหา เ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เปิดรับสมัคร หลักสูตร เทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อพัฒนาองค์กร (Technical Standardization Organizat

การจัดทำ 5 ส นั้น หากมีการจัดทำอย่างเป็นระบบก็สามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานได้เป็นอย่างดี มีหลายองค์กรที่จัดให้มีการทำ 5ส มานานแต่ไม่มีคามต่อเนื่องซึ่งนำมาเป็นปัญหาในการทำงาน หากองค์กรมีการจัดทำมาตรฐานของ 5ส ไม่ชัดเจน อาจทำให้มีการตรวจประเมินมีปัญหา เ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

หลักสูตร เทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่

การนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการออกแบบ และผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะสมัยใหม่ให้มีน้ำหนักเบาและมีประสิทธิภาพ

จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต

เปิดอบรมหลักสูตร JAVA 8 Fundamental

การอบรม Java SE 8 Fundamentals หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้ที่เริ่มต้นศึกษาที่ยังไม่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรม สามารถเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุโดยใช้ภาษา Java ให้มีรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาซอฟแวร์ สร้างพื้นฐานให้ผู้เข้าอบรมในภาษาการเขียนโปรแกรม Java เพื่อใช้

จัดโดย Thailand Training Center

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Expert Oracle SQL Tuning

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้กระบวนการอย่างเป็นระบบเพื่อปรับแต่งประสิทธิภาพของการเรียกใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลให้ดีขึ้น สามารถใช้เครื่องมือต่างๆที่มากับฐานข้อมูล oracle เพื่อหาต้นเหตุลดลงของประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากการเขียนโปรแกรม หรือ สร้างอ็อบเจ็คของฐ

จัดโดย Thailand Training Center

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 18c : Administration Workshop ( DBA )

ผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้และเข้าใจสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลออราเคิล รวมทั้งการบริหารและจัดการระบบฐานข้อมูล ออราเคิล 18c ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้อบรมจะได้เรียนรู้การสำรองข้อมูล และการกู้คืนตามองค์ประกอบสถาปัตตยกรรมระบบฐานข้อมูลและสถานการณ์ต่างๆ ที่เป

จัดโดย Thailand Training Center

Agile Scrum of The Product Owner-PO

หากคุณเป็นผู้บริหาร, ผู้นำทีม, เจ้าของผลิตภัณฑ์ ในองค์กรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานสู่การเป็น Agile Scrum เต็มตัว และคุณเองก็ได้เรียนรู้ในหลักการทั้งพื้นฐานและการทำงานของกระบวนการมาแล้ว แต่ยังไม่เข้าใจและไม่รู้จะไปต่ออย่างไร หรือยังไม่เข้าใจว่า PO ท

จัดโดย Learning And Development (Thailand) Co.,Ltd.

หลักสูตรฝึกอบรม (เชิงปฏิบัติการ) หัวข้อ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน

การเรียนรู้การเริ่มต้นระบบการวางแผนพัฒนาบุคลากรและเรียนรู้นั้น จึงจำเป็นต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานเบื้องต้นของระบบการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะทำให้สามารถตั้งต้นระบบได้อย่างถูกต้องและนำไปต่อยอดเชื่อมโยงกับระบบการพัฒนาบุคลากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ระบบ

จัดโดย Learning And Development (Thailand) Co.,Ltd.

หลักสูตรอบรม การตลาดยุค 4.0 บนสื่อออนไลน์ (อบรม 10 พ.ค.64)

นอกจากนั้นการสื่อสารผ่านทางช่องทางออนไลน์นั้น ยังสามารถแทรกเข้าถึงได้ทุกวัยและทุกวงการอาชีพ ทำให้ผู้บริโภคสามารถเชื่อมเข้าถึงBrandสินค้าได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้บริโภคบางกลุ่มที่ยังนิยมการตลาดแบบยุคเก่า หรือแบบ Offline หลักสูตรนี้จึงเน้นทั้งการตลา

จัดโดย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

หลักสูตร Sales Supervisor & Area Manager (อบรม 11 พ.ค.64)

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ Sales Supervisor และ Area Manager ได้เรียนรู้เทคนิคและประสบการณ์จริง ในการสร้างและพัฒนาทีมขาย รวมถึงทักษะและจิตวิทยาในการบริหารพนักงานขาย เพื่อให้สร้างผลงานไม่ว่าจะเป็นยอดขาย ลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าให้ยั่งย

จัดโดย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

หลักสูตร Super Service Excellence (อบรม 12 พ.ค.64)

หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ ได้เรียนรู้เทคนิค...การบริการชั้นเยี่ยม... สร้างความเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้าแต่ละประเภท ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค้า รวมถึงการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าโกรธ เ

จัดโดย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

หลักสูตร Project Planning and Management (อบรม 28 พ.ค.64)

หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ได้เรียนรู้ การพัฒนาความคิดและการลงมือปฏิบัติรวมถึงการแก้ไขปัญหาในการการวางแผนและบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

จัดโดย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

เทคนิคการขายและการตลาดเชิงรุก

ในยุคที่ลูกค้าหรือผู้บริโภคมีความอดทนต่ำ อ่อนไหวง่าย เปลี่ยนใจง่ายและเกินความคาดหวังสูงในสินค้าและกระบวนขายสินค้ามากกว่ายุคที่ผ่านมา รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าที่เน้นเรื่องอารมณ์และความรู้สึกต่อนักขายและวิธีการขายเป็นสำคัญ กา

จัดโดย Learning And Development (Thailand) Co.,Ltd.

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2