หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน พฤษภาคม

 พฤษภาคม 2564

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

สัมมนา Online : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

เน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นหัวใจของการผลิตให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้ได้คำตอบในเรื่องต้นทุน ผลกำไร และประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มหาศาลกับการบริหารงานทั้งในส่วนผลิต และการบริหารหลักขององค์กร

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

หลักสูตร “พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ภาคปฏิบัติ)” (PDPA in Practice) ทำอย่างไรให้ถูกต้องและสอดคล้อ

หลักสูตร “พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ภาคปฏิบัติ)” (PDPA in Practice)

จัดโดย Thai HR Online Club

Affiliate Marketing 5 เทคนิคทำเงินออนไลน์ช่วงโควิดแบบมืออาชีพ

ผู้ที่สนใจหารายได้จากออนไลน์แบบมืออาชีพ

จัดโดย PS Marketing

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับหัวหน้างาน 31 พ.

การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความ สำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ และถือเป็นเคล็ดลับองค

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

นักบริหารทรัพยากรบุคคลมือใหม่ (HR Newcomer)

ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 1,500 บาทเท่านั้น / สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่านเท่านั้น

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร Overall Equipment Effectiveness : OEE

ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 1,500 บาทเท่านั้น / สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่านเท่านั้น

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

Online Zoom การบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT) (29 พ.ค. 64) อ.พลกฤต

การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (RISK) ไม่ว่าเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน หรือภายนอก หากไม่มีการวิเคราะห์หรือการประเมินความเสี่ยง

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับหัวหน้างาน 31 พ.

การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความ สำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ และถือเป็นเคล็ดลับองค

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Affiliate Marketing หนทางสร้างรายได้ออนไลน์ ใครใครก็ทำได้

เหมาะสำหรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่มีต้องมีเงินทุน ไม่ต้องมีต้นทุนคลังสินค้า ใช้หน้าร้านที่เข้าถึงได้ทั่วโลก

จัดโดย Natkrita for you

จะมีอะไรทำเงินมากไปกว่า ธุรกิจออนไลน์

เหมาะสำหรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่มีต้องมีเงินทุน ไม่ต้องมีต้นทุนคลังสินค้า ใช้หน้าร้านที่เข้าถึงได้ทั่วโลก

จัดโดย Natkrita for you

Online Zoom การบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT) (29 พ.ค. 64) อ.พลกฤต

การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (RISK) ไม่ว่าเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน หรือภายนอก หากไม่มีการวิเคราะห์หรือการประเมินความเสี่ย

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับหัวหน้างาน 31 พ.

การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความ สำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ และถือเป็นเคล็ดลับองค

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Online Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การปรับตัวของพนักงานทุกแผนกสู้วิกฤต COVID-19 อบรม 28 พ.

ในสถานการณ์ที่ทั่วโลกมีกำลังเผชิญกับวิกฤติไวรัสครั้งที่ใหญ่ที่สุดทำให้ทุกองค์กรเกิดผลกระทบอย่างมากมายที่จะต้องมีการปรับตัวและมีความจำเป็นที่จะต้องอยู่รอดในโลกที่กาค้าขายเกิดความลำบาก พนักงานทุกคนในองค์กรจึงต้องมีการผลักดันตนเองให้เกิดศักยภาพเพิ่มเติมมากกว

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ทำทั้งที !!!!! ออนไลน์หลักแสนดีกว่า

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้เสริมทางออนไลน์

จัดโดย ืืNN Online Training

ออนไลน์หลักแสน เพื่อชีวิตในฝัน

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้เสริมทางออนไลน์

จัดโดย ืืNN Online Training

Online Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การปรับตัวของพนักงานทุกแผนกสู้วิกฤต COVID-19 อบรม 28 พ.

ในสถานการณ์ที่ทั่วโลกมีกำลังเผชิญกับวิกฤติไวรัสครั้งที่ใหญ่ที่สุดทำให้ทุกองค์กรเกิดผลกระทบอย่างมากมายที่จะต้องมีการปรับตัวและมีความจำเป็นที่จะต้องอยู่รอดในโลกที่กาค้าขายเกิดความลำบาก พนักงานทุกคนในองค์กรจึงต้องมีการผลักดันตนเองให้เกิดศักยภาพเพิ่มเติมมากกว

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1