อบรมฟรีสัมมนาฟรี

Thai Training Zone เรารวบรวมหลักสูตรอบรมสัมมนาฟรีจากทั่วทุกสารทิศมาให้คุณ

ไม่ว่าคุณจะสนใจหลักสูตรด้านไหน ก็ค้นหาหลักสูตรฟรีได้ที่นี่

"The Future of Manufacturing" INET Series 2023 งานสัมมนาฟรี ! สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต (Manufac

สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing)

จัดโดย Virtual Garden Room

"Sustainable IT Solutions" INET Series 2023 งานสัมมนาออนไลน์ฟรี ! สำหรับธุรกิจ IT

งานสัมมนาออนไลน์ฟรี ! สำหรับธุรกิจ IT

จัดโดย Virtual Garden Room

GLOBAL DIGITAL จัดใน zoom

หลักสููตรการขายออนไลน์ต่างประเทศทั่วโลก

จัดโดย Global ACADEMY

สัมมนา " PERSONAL BRANDING" #เปลี่ยนตัวตนบนออนไลน์ด้วยการ Personal Branding

มัดรวมทุกสกิลที่คนทำ personal branding ต้องรู้ !

จัดโดย inspire global

Free Webinar On Connect Learning With Monitoring And Evaluation: A Strategy For Project M&E In Curre

Learn from practitioners on how to develop M&E pathways that foster measurement of results and respond to current changes of M&E contexts. Broadening perspectives for innovative ways to develop tools and reporting mechanisms that help to make decisions fo

จัดโดย AIT Extension

สัมมนา " PERSONAL BRANDING" #เปลี่ยนตัวตนบนออนไลน์ด้วยการ Personal Branding

มัดรวมทุกสกิลที่คนทำ personal branding ต้องรู้ !

จัดโดย inspire global

CEO OF YOUR LIFE

ยกระดับความก้าวหน้า พัฒนาปริมาตรความสุขในชีวิต เตรียมพร้อมสำหรับความสำเร็จที่จะหลั่งไหลเข้ามา จากการตระหนักลึกซึ้ง เข้าถึง และเข้าใจในจุดมุ่งหมายที่อยากไปให้ถึง ด้วยการค้นหาหนทางต่างๆ

จัดโดย in-house training sales By A

โครงการความร่วมมือการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร

เพราะในปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคเครษฐกิจเสรีทำให้มีการแข่งข้นทันอย่างมาก ทั้งธุรกิจที่อยู่ในประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสามารถใน การแข่งข้นก็คือ "แรงงานที่มีฝีมือ" ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนา ฝีมือแรงงาน

จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี

โลกออนไลน์สร้างรายได้อย่างไร

สัมมนาที่ช่วยให้ทุกคนทำธุรกิจออนไลน์แบบมืออาชีพสร้างรายได้จากโลกออนไลน์ตาม Lifestyle

จัดโดย KNY Marketing

DROPSHIP .... ธุรกิจออนไลน์โอกาสสร้างรายได้

การสร้างรายได้แบบไม่จำกัดจากธุรกิจออนไลน์แบบมืออาชีพ ด้วยระบบ Dropship

จัดโดย MILLIONAIRE MARKETING

INFLUENCER TURNPRO#2 พัฒนาพื้นฐานออนไลน์สู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ

หลักสูตรที่ค้นหาและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเปลี่ยนคุณให้เป็นนักธุรกิจมืออาชีพคนใหม่บนโลกออนไลน์

จัดโดย NLY BUSINESS

หลักสูตร กลยุทธ์ในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศนำเข้าส่งออก และกฎเกณฑ์ ข้อตกลงทางภาษีศุลกากรที่ควรเข้าใจ

การส่งออกและนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตามการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศและของโลก ประกอบกับการค้าวิถีใหม่ NEW NORMAL เป็นการค้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ผู้ปฏิบัติต้องมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจอย่างชาญฉลาด ทั

จัดโดย Tess training

สัมมนาสร้างเงินล้านทุกสกุล ด้วยตัวคุณบนโซเชียล

แค่ตั้งใจศึกษา จะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

จัดโดย TBGlobal

อยากสวย และรวยมาก! ห้ามพลาด! สปา สร้างอาชีพ

ผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพ สายความงาม แบบมั่นคง และยั่งยืน

จัดโดย spa special

Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2