อบรมฟรีสัมมนาฟรี

Thai Training Zone เรารวบรวมหลักสูตรอบรมสัมมนาฟรีจากทั่วทุกสารทิศมาให้คุณ

ไม่ว่าคุณจะสนใจหลักสูตรด้านไหน ก็ค้นหาหลักสูตรฟรีได้ที่นี่

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 19c : RAC Administration Workshop

หลักสูตร Oracle Database 19c: RAC Administration Workshop จะสอนคุณเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล Oracle RAC เจาะลึกเกี่ยวกับทรัพยากรระดับโลกและ Cache Fusion

จัดโดย Thailand Training Center

สัมมนาเปลี่ยนคนธรรมดาเป็นเจ้าของธุรกิจ

ได้เริ่มต้นธุรกิจของคุณ ในปี 2024 นี้อย่างแน่นอน

จัดโดย start BIZ ONLINE

งานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ " มุ่งสู่การเป็น Smart SMEs & Enterprise ด้วย B2B e-Commerce Platform "

งานสัมมนาออนไลน์ลงทะเบียนฟรี!ผ่าน Onebinar

จัดโดย Virtual Garden Room

Tax Refund วางแผนภาษีมีเงินคืน ชีวิตมั่นคง

Tax Refund วางแผนภาษีมีเงินคืน ชีวิตมั่นคง

จัดโดย Mini workshop

บริหารความเสี่ยงการเงินส่วนบุคคล

ความเสี่ยงบริหารได้ ไม่สำคัญว่าเสี่ยงมากหรือเสี่ยงน้อย สำคัญที่เมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้ว บริหารอย่างไร

จัดโดย Mini workshop

Debts เป็นหนี้...แล้วไง

Debts เป็นหนี้...แล้วไง? Every debt paid is and automatic pay raise!

จัดโดย Mini workshop

เปิดอบรมหลักสูตร PGPool HA

PGpool เป็นโปรแกรมที่ถูกติดตั้งอยู่ระหว่าง Database Client กับ PostgreSQL Database Server โดยหน้าที่หลักคือทำ Connection Pooling และนอกจากนี้ยังทำหน้าที่จัดการระบบ PostgreSQL Replicate โดยทำหน้าที่ Automatic Failover ให้กับระบบ Postgres Replicateอีกด้วย

จัดโดย Thailand Training Center

PostgreSQL : Streaming Replication & Log Shipping

Streaming Replication และ Log Shipping เป็นเทคนิคการจำลองฐานข้อมูล PostgreSQL ไปยังอีกเครื่องหนึ่ง โดยใช้ WAL ในการบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงไปยังเครื่องจำลอง Streaming Replication เป็นเทคนิคการจำลองฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ ในขณะที่ Log Shipping เป็นเทคนิคก

จัดโดย Thailand Training Center

ใหม่ คอร์สเเนะนำ หลักสูตร PROACTIVE SERVICE MIND ทักษะบริการเชิงรุก

การให้บริการเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรต้องการใช้สำหรับมัดใจลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและความผูกพัน แต่การให้บริการที่ปราศจากความเข้าใจในพฤติกรรมลูกค้า ทำให้ลูกค้ามองเห็นว่าไม่มีความแตกต่างในแต่ละองค์กร การบริการในยุคนี้จึงต้องปรับความคิดใหม่ให้เท่าทันแ

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

คอร์สเเนะนำ หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า หลักสูตรนี้รับเฉพาะอบรมแบบ InHouse Trai

บุคลิกภาพเป็นสิ่งสำคัญประการแรกที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและดูน่าเชื่อถือเมื่อพบกับลูกค้า ซึ่งนำมาสู่การตัดสินใจซื้อ โดยบุคลิกที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพพนักงานขายประกอบด้วย บุคลิกภายนอก ได้แก่ การแต่งหน้า การแต่งกาย การแสดงท่าทางต่างๆ และบุคลิกภาพภ

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

บริหารจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร

จัดโดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2