หลักสูตรอบรมสัมมนา - หมวด

เปิดรับสมัคร ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขาย อบรม 19 ธันวาคม 2566

“ในการแข่งขันทางธุรกิจ ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการปิดการขายคือ การนำเสนอ เพราะในภาคธุรกิจปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นการขายช่องทางใดก็ล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งทักษะการนำเสนอทั้งสิ้น โดยผู้ทำหน้าที่ขายหลายคนไม่รู้ว่าการนำเสนอของตนเองมีผลอย่างมากต่อการซื้อของลูกค้สเป็นอ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

PUBLIC TRAINING ยืนยันจัด CONFIRM จัดอบรม หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า อบรม 1

ในปัจจุบันที่การทำตามความคาดหวังเป็นเรื่องที่ยากมากมายในการให้บริการลูกค้า แต่ก็ไม่อาจปฎิเสธได้ว่า องค์กรใดสามารถทำตามความต้องการของลูกค้าได้ย่อมมีชัยเหนือคู่แข่ง แต่หากความคาดหวังของลูกค้ามักนำมาซึ่งความยากในการปฎิบัติตามความต้องการโดยผู้ให้บริการที่มีทั

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Train The Trainer รูปแบบ 2 วัน อบรม 12-13 ธันวาคม 2566 อ.ประเสริฐ โรงเ

ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาครั้งใหญ่ ความรู้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรเติบโตและยั่งยืน บุคลากรจึงเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะทำหน้าที่พัฒนาทั้งระบบด้วยความรู้ที่สั่งสมมา หน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรสำคัญจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้บุคลากรถูก

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ Professional Training Officer Skills

สมัคร 2 ท่าน ลดเหลือท่านละ 3,500.-

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

เทคนิคการบริหารจัดการงาน สำหรับพนักงานธุรการ มือโปร ยุค Digital 4.0

สมัคร 3 ท่าน ลดเหลือท่านละ 3,500.-

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

กลยุทธ์การสรรหา และเทคนิคการสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 2023 ยุค Digital 4.0

สมัคร 3 ท่าน ลดเหลือท่านละ 3,500.- และยังได้รับหนังสือ HR โรงงานมหาสนุก คนละ 1 เล่มทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

Training Roadmap & IDP Based on Competency

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

เทคนิคการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวเพื่อปิดการขาย

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (RCA)

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

เทคนิคและขั้นตอนการจัดทำแผนงบประมาณในองค์กร Budget Management

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

การบริหารจัดการลดของเสียในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์ (Zero Defect Management)

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

ข้อกำหนดระบบคุณภาพระบบคุณภาพ ISO ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 Requirement) และ เทคนิคการเป็น Interna

สมัคร 2 ท่าน รับส่วนลดเพิ่ม 800 บ.

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

VDA 6.3 Process Audit (Version 4)

สมัคร 2 ท่าน ลดเหลือท่านละ 4,500.- อบรม 2 วัน Online by Zoom

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2