หลักสูตรฝึกอบรม-งานสัมมนามาใหม่

อัพเดทหลักสูตรฝึกอบรมและงานสัมมนาใหม่ๆ ได้ที่หน้านี้

แล้วคุณจะไม่ตกข่าวอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นอบรมการตลาด การขาย การเงิน กลยุทธ์ธุรกิจ การบริการ รวมไปถึงด้าน HR และ IT

การจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง

หลักสูตรการจัดทำโครงสร้างค่าจ้างที่เน้นเข้าใจและทำได้จริง

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่่ จำกัด

นักบริหารงานทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (Professional HRM Officer)

นักบริหารงานทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (Professional HRM Officer)

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่่ จำกัด

KAIZEN IN OFFICE

การกำจัดความสูญเปล่าและเพิ่มประสิทธิภาพในสำนักงานด้วย KAIZEN

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่่ จำกัด

การจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง

หลักสูตรการจัดทำโครงสร้างค่าจ้างที่เน้นเข้าใจและทำได้จริง

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่่ จำกัด

นักบริหารงานทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (Professional HRM Officer)

นักบริหารงานทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (Professional HRM Officer)

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่่ จำกัด

KAIZEN IN OFFICE

การกำจัดความสูญเปล่าและเพิ่มประสิทธิภาพในสำนักงานด้วย KAIZEN

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่่ จำกัด

การจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง

หลักสูตรการจัดทำโครงสร้างค่าจ้างที่เน้นเข้าใจและทำได้จริง

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่่ จำกัด

นักบริหารงานทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (Professional HRM Officer)

นักบริหารงานทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (Professional HRM Officer)

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่่ จำกัด

ยืนยันอรม กฎหมายแรงงานสำหรับนายจ้างและผู้บริหารงานบุคคล ปี 2567

แจกฟรี ตัวอย่างการออกหนังสือ เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา 15 กรณี (32 แผ่น) ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

จัดโดย DTN Training

การจัดทำแผนฝึกอบรมแบบ Training Road Map การประเมินผลการฝึกอบรม และการจัดทำแผน IDP

พร้อมรับหนังสือ โรงงานมหาสนุฟรี ๆ1 เล่ม หลักสูตรนี้ได้รวบรวมความรู้และเทคนิคในการใช้เครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากร (Tools for Human Resource Development) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานภาคปฏิบัติได้

จัดโดย DTN Training

การบริหารจัดการโลจิสติกส์ เพื่อการลดต้นทุน

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน ลดเหลือท่านละ 3,500.-

จัดโดย DTN Training

เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D Report และ 5 Why Analysis by 5 GEN

การสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้นั้นการประยุกต์ใช้เครื่องมือ (Quality Tools) ในการวิเคราะห์ แก้ปัญหาที่ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงอย่าง 5 Why Analysis และ 5 Gen พร้อมหลักการพิจารณาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ จึงถือเป

จัดโดย DTN Training

หลักสูตร เทคนิคการเป็น QMR

สมัคร 3 ท่าน ลดเหลือท่านละ 3,500.-

จัดโดย DTN Training

สุดยอดการเป็นวิทยากร (Train the Trainer) (อบรม 2 วัน)

หลักสูตร Train The Trainer จึงเป็นหลักสูตรที่จะสร้างความเข้าใจในทิศทางของผู้ฝึกสอนให้มีความเข้าใจ หลักการ แนวทางและการเลือกเครื่องมือเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ เติมเต็มบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับองค์กร

จัดโดย DTN Training

Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1