หลักสูตรอบรมน่าสนใจ

Thai Training Zone คัดสรรหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจเป็นพิเศษมาให้คุณเลือกได้ง่ายๆ

สัมมนา: การขายฝากอสังหาริมทรัพย์

-ช่องทางการลงทุน ในธุรกิจขายฝาก -โมเดลธุรกิจขายฝาก -ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการเช่าซื้อ-ขายฝาก -กรณีศึกษาคดีในธุรกิจขายฝาก -หลักการบริหารเงินในธุรกิจขายฝาก -โอกาสความสำเร็จในธุรกิจขายฝาก -ปัจจัยเสี่ยง และ แนวทางป้องกันในการทำธุรกิจ -ความรู้และทักษะคัด

จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

Sales Mindset ทักษะการคิดเพื่อปั้นยอดขายให้ได้เป้า

ในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ การมีทีมขาย ทีมการตลาดและบริการที่มีความสามารถเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของนักบริหารหลายคนที่อาจทำได้  เรื่องที่มักจะทำให้นักบริหารท้อแท้มิใช่เรื่องการสร้างและ อบรมความสามารถในการตลาด การขายและบริการกับทีมงาน หา

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

ผู้นำเชิงบวกในการทำงาน (Leading with Positivity)

ผู้นำที่นำพาองค์กรด้วยทัศนคติเชิงบวก จะมองความเป็นไปได้ในทุกเหตุการณ์ เห็นศักยภาพบุคลากรและนำออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดการพัฒนาทั้งในตัวของบุคลากรและการงาน ทำให้เกิดประสิทธิผลในการทำงานขององค์กรมากขึ้น

จัดโดย People Synergy

หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 14 Human Resource Development Certificate Program

ับเคลื่อนองค์กรอย่างงานด้านบุคคล มาร่วมพัฒนาแนวคิด แนวทาง และ Update เครื่อง มือสำคัญต่างๆเพื่อพัฒนางานทรัพยากรบุคคลให้ทรงคุณค่า

จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เทคนิคการจัดทำ Visual Control ในกระบวนการผลิต

เพื่อให้เข้าใจและประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารจัดการด้านการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) ได้อย่างเป็นระบบและประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

หลักสูตร : Critical Thinking กับกลยุทธ์การตัดสินใจ

“คิดและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ด้วยวิธีคิดแบบ Critical Thinking และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ”

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

Organisational Culture Certification Culture Ambassador Program

Culture is at the heart of every organization, yet it is often forgotten. AIT is proud to offer in partnership with Hofstede Insights the Cultural Ambassador (CA) program.

จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

Strategic Human Resource Management and Business Leadership

This one-week training program is going to be conducted at Asian Institute of Technology Campus in Bangkok, Thailand. The schedule for the conduct of the training program is 18 – 22 May 2020.

จัดโดย AIT Extension

ว้าว!!! สุดยอดการนำเสนอ (WOW! Presentation)

พิเศษ ชำระเงินก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ลดเหลือท่านละ 3500 บาท

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

การจัดส่ง-ขนส่งสินค้า / เอกสาร วางบิล รับเช็ค ที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริการ

ในสภาวการณ์ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรสามารถ อยู่เหนือคู่แข่งขันได้นั้นหมายถึงความได้เปรียบในทุกๆด้าน ซึ่งก็มีหลายปัจจัยที่จะทำให้องค์กรอยู่เหนือคู่แข่งขันได้ เช่น เรื่องคุณภาพ ทั้งการให้บริการ และคุณภาพของสินค้า ห

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1