หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน มีนาคม

 มีนาคม 2567

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

หลักสูตรฝึกอบรม : Power Pitch Power Presentation

" How to Propose Winning Deal"

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

ยืนยันจัดอบร การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ FMEA : Failure Mode & Effect Analysis (New Version) A

สมัค 3 ท่านลดเพิ่มอีก 1,500- พร้อมรับวุฒิบัตรทุกท่าน เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและเทคนิคการตรวจเช็คสต๊อคสินค้า

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร เทคนิคการเช็คสต๊อคสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

สมัค 3 ท่านลดเพิ่มอีก 1,500- พร้อมรับวุฒิบัตรทุกท่าน เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและเทคนิคการตรวจเช็คสต๊อคสินค้า

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

Public Training เปิดรับสมัคร หลักสูตร เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0 อบรม 14 มีนาคม 2567

ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็น “นักบริหารจัดการยุค4.0″ที่เปี่ยมด้วยทักษะ และ ประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added)ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างยั่งยืน ปัจจุบันตำแหน่งระดับ“นักบริหารจัดการยุค4.0″ไม่ว่าจะประจำสายงานธุรการ สายงานทรัพยากรบุ

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Public Training ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคปิดการขายสำหรับ Sales Engineer 12 มีนาคม 2567 โดย อ.รัชเดช

ในปัจจุบันธุรกิจนำเข้าสินค้าทางวิศวกรรม ไม่ว่าจะเป็นบริษัท หรือโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ผลิตคราวละมาก ๆ และขายยกล็อต หรือธุรกิจที่ขายสินค้าวิศวกรรมที่มีราคาสูง อย่างเช่น เครื่องจักร ต่าง ๆ จำเป็นต้องมีบุคคลที่จะสามารถใช้ทักษะการพรีเซนต์สินค้าที่มีความซ

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Photoshop for Banner Techniques Course อบรม 26 มีนาคม 2

เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Photoshop ด้วยตัวเอง เพื่อสร้างงานดีไซน์สำหรับธุรกิจ เช่น Content, Poster, Banner สินค้า, Brochure ฯลฯ รวมไปถึงความรู้ในด้านการออกแบบกราฟิกให้สวยงาม ****เพราะการขายของหรือทำธุรกิจออนไลน์ คนตัดสินใจซื้อที่ “รูป” เป็นสำคัญ**** ถ้าธ

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Train The Trainer รูปแบบ 2 วัน อบรม 12-13 มีนาคม 2567 ประเสริฐ โรงเเรม

ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาครั้งใหญ่ ความรู้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรเติบโตและยั่งยืน บุคลากรจึงเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะทำหน้าที่พัฒนาทั้งระบบด้วยความรู้ที่สั่งสมมา หน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรสำคัญจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้บุคลากรถูก

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

หลักสูตร การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ 12 มีนาคม 2567 อ.อนันต์

MRP (Material Requirements Planning)คือ แผนหรือตารางความต้องการวัตถุดิบ (Items)ในแต่ละวันของการผลิต และตามสูตรการผลิต (Bill of Material: BOM)ของสินค้าหนึ่ง ๆ ดังนั้นMRP จึงขึ้นอยู่กับความต้องการวัตถุดิบจากสูตรการผลิตและตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ (dependent

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ อบรม 5 มีนาคม 25

กลยุทธ์ที่จะประคับประคองไม่ให้ปัญหานั้นใหญ่เกินไปจนถึงขั้นจัดการไม่ได้ เพราะในยุคนี้มีองค์กรมากมายที่พลาดท่าให้กับการจัดการข้อร้องเรียนซึ่งทำให้ความภักดีต่อแบรนด์ของลูกค้าลดน้อยลงหากองค์กรไม่แก้ไขปัญหาในเรื่องด้วยการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อการรับมือ องค์กร

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น 4 มีนาคม 2567 โดยอาจารย์ปร

การบริการเป็นเทคนิคหนึ่งที่สำคัญมากในการสร้างความพึงพอใจอันเป็นพื้นฐานของความรู้สึกอันก่อให้เกิดการความภักดีในแบรนด์ หลายองค์กรยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับบริการที่แท้จริง บางองค์กรใส่เงินทุนเข้าไปมหาศาลหวังให้การบริการตอบโจทย์ บางองค์กรก็ริดรอนการบริการมากเ

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Public Training ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม-สัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผล การติดตามผลการฝึกอบรม และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรมมอย่างมีระบบที่ดี เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม-สัมมนา ฝึกทักษะการออกแบบหลักสูตร ออกแบบการประเมินผล และติดตามผลอย่างมีป

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เปิดรับสมัคร ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ 8 มีนาคม 2567 โดยอาจารย์ป

“ในการแข่งขันทางธุรกิจ ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการปิดการขายคือ การนำเสนอ เพราะในภาคธุรกิจปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นการขายช่องทางใดก็ล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งทักษะการนำเสนอทั้งสิ้น โดยผู้ทำหน้าที่ขายหลายคนไม่รู้ว่าการนำเสนอของตนเองมีผลอย่างมากต่อการซื้อของลูกค้สเป็นอ

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (ภาคปฏิบัติด้วย Excel)

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นในการให้ความรู้และทักษะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถบูรณาการแนวคิด เทคนิค และขั้นตอนการบริหารค่าตอบแทน สามารถออกแบบโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนที่เหมาะสมกับองค์กรได้ โดยเน้นการฝึกทักษะจากการปฏิบัติ รวมถึงให้ความรู้ เทคนิค ความเข้าใจ

จัดโดย HrdzenterTraining

ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับนายจ้างและผู้บริหารงานบุคคล ปี 2567

มีตัวอย่างการออกหนังสือ เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา 15 กรณี (32 แผ่น) ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

จัดโดย HrdzenterTraining

ยืนยันจัดอบรม กฎหมายแรงงานสำหรับนายจ้างและผู้บริหารงานบุคคล ปี 2567

ตัวอย่างการออกหนังสือ เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา 15 กรณี (32 แผ่น) ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ FMEA

เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ PFMEA ทำการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปปรับปรุงคุณภาพได้อย่างเหมาะสม

จัดโดย HrdzenterTraining

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1