Thailand Properties Selling and Marketing to Foreign Investors

12 ตุลาคม 2566

การขายอสังหาริมทรัพย์และการตลาด สำหรับนักลงทุนต่างชาติ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

สำหรับผู้ที่สนใจความรู้ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

วิทยากร

อาจารย์พรเทพ ศรีนฤหล้า 


สถานที่อบรม (VENUE)

RE/MAX Thailand Head Office ชั้น 2 ศูนย์การค้า นาซ่า สตรีท, Airport Link สถานีรามคำแหง,สวนหลวง ,กรุงเทพ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

12 ตุลาคม 2566 10.30-12.00 น.

จัดโดย

RE/MAX Thailand
เบอร์ติดต่อ : 02-0385868

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 361 ครั้ง