Public Training : Microsoft Excel Basic & Intermediate

8 กรกฎาคม 2567

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรนี้เป็นคอร์สการเรียนเหมาะสำหรับบุคลากรที่ต้องใช้งานโปรแกรม Microsoft Excelเป็นประจำ แต่ยังใช้งานได้ไม่คล่องแคล่วเท่าที่ควร และยังใช้งานฟังก์ชั่นพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานประจำวันและมีความจำเป็นเพื่อให้ครอบคลุมการทำงานอย่างครบถ้วน หลักสูตรนี้จะช่วยปรับพื้นฐานในการใช้งานMicrosoft Excelให้คุณสามารถทำงานและใช้งาน Microsoft Excelขั้นต้นและขั้นกลางได้อย่างคล่องแคล่วและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

จุดเด่นของหลักสูตรนี้

1.     ช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้งานโปรแกรมMicrosoft Excelขั้นพื้นฐานและขั้นกลางได้ อย่างครบถ้วน

2.     สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์สูงในด้านโปรแกรมMicrosoft Excelและมีประสบการณ์ด้านการสอนให้กับผู้เรียนและนิสิตจำนวนมาก โดยผู้สอนมีความสามารถ ในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระต่างๆ ในหลักสูตรให้เข้าใจได้ง่ายๆ

3.     Tips & Techniquesพิเศษล่าสุด เพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้งานMicrosoft Excel Basic & Intermediate

 

เนื้อหาการฝึกอบรมโปรแกรมMicrosoft Excelขั้นพื้นฐานและขั้นกลาง

-เรียนรู้ส่วนประกอบ โปรแกรม เมนู แถบเครื่องมือ และการจัดการปรับแต่ง

-วิธีการพิมพ์ ข้อมูลด้วยเทคนิคการใช้Short Cut, Auto Fillเติมชุดข้อมูลที่ต้องพิมพ์บ่อยๆ เช่น ชื่อสินค้า ชื่อสาขา ชื่อร้าน, Auto Completeตัวช่วยเติมข้อมูลที่เคยพิมพ์ไปแล้ว ให้พิมพ์ซ้ำ

-จัดรูปแบบFormat Cellปรับแต่ง ตัวเลข ข้อความ ตัวอักษร และCellแบบใช้Styles สำเร็จรูป หรือจัดรูปแบบเองตามความต้องการ

-การใช้Worksheetจัดเก็บข้อมูล เป็นหมวดหมู่ เช่น การทำรายรับ-รายจ่ายประจำ รายงานสต๊อกสินค้า

-การเรียงข้อมูลตามลำดับ (Sorting)

-การจัดทำdata validation

-การจัดทำจดหมายเวียนร่วมกับword

-การสร้างแผนภูมิรูปภาพในแบบต่างๆ

-รู้จักและทำความเข้าใจ โครงสร้างและการใส่สูตรExcelฟังก์ชั่นExcel

-เทคนิคการใส่สูตร แบบรวดเร็ว ด้วยการคัดลอกสูตรและเทคนิคการตรึงตำแหน่งCellไม่ให้เลื่อนด้วยเครื่องหมาย $

-การเชื่อมโยงข้อมูล ลิงค์ข้อมูล ในLink CellภายในWorksheet, Worksheet, Workbook

-ฝึกการสร้างและใส่สูตรฟังก์ชั่นVlookup

-วิธีการจัดการและปรับแต่งหน้าจอโปรแกรมเมื่อมีข้อมูลมากทั้งแถวและแนวคอลัมน์

-การใช้ฟังก์ชั่นพิเศษและการนำสูตรในการจัดการข้อความให้เป็นระเบียบ

- TipsเทคนิคการทำงานกับMicrosoft Excel

-การทำงานกับข้อมูลในการใช้งานMicrosoft Excel

-การกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัย (Security) เราจะแนะนำการป้องกันไฟล์งาน

 

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา

1.เจ้าของกิจการ และผู้บริหารทุกระดับในองค์กร

2.หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ พนักงานทุกระดับชั้น

3.ผู้ที่สนใจทั่วไป

 

วิธีการสัมมนา

การสัมมนาประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ได้แก่

-อบรม6 ชั่วโมง 09.00 - 16.00 น.

-สาธิตประกอบการบรรยายการใช้งานคอมพิวเตอร์

-บรรยายเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน สร้างมุมมองใหม่ๆ ให้กับการใช้งานคอมพิวเตอร์จะประสบการณ์และการให้องค์ความรู้เพื่อการทำงานสู่การประสบความสำเร็จ

-ให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมในการแสดงศักยภาพจากการทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์

-ในการสร้างบทบาทสมมุติและสถานการณ์เมื่อต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ในแง่มุมต่างๆ แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานจริง

 

ดร. กิตติอำพล  สุดประเสริฐ

 

โรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท15 กรุงเทพฯ

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ4,000 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน1 สัปดาห์ ท่านละ3,700 บาท

ลงทะเบียน3 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,400 บาท

ลงทะเบียน5 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,000 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียน Online คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

8 กรกฎาคม 2567 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0623155283,021579083

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 41 ครั้ง