Public Training : Microsoft Excel Advanced

25 กันยายน 2566

หลักการและเหตุผล

Microsoft Excel Advancedเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับบุคลากรที่ต้องใช้งานโปรแกรม Microsoft Excelเป็นประจำ และต้องการเรียนรู้วิธีการคำนวณด้วยMicrosoft Excelในรูปแบบต่างๆ ต้องการสร้างกราฟและสูตรประเภทต่างๆ ต้องการใช้งานVLOOKUP และPivot Tableรวมถึงต้องการการป้องกันข้อมูลในWorksheetที่สำคัญหรือเป็นความลับ หลักสูตรนี้จะสอนในเรื่องต่างๆ ข้างต้นทั้งหมด พร้อมตัวอย่างให้ได้ฝึกหัดจนเกิดความคล่องแคล่วในการใช้งานและพัฒนาทักษะด้านการใช้ Microsoft Excelขั้นสูง ให้สามารถใช้งานได้อย่างมืออาชีพ

 

จุดเด่นของหลักสูตรนี้

1.ช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้งานโปรแกรมMicrosoft Excelขั้นสูงได้อย่างมืออาชีพ

2.สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์สูงในด้านโปรแกรมMicrosoft Excelและมีประสบการณ์ด้านการสอนให้กับองค์กรธุรกิจ ตลอดจนผู้เรียนและนิสิตจำนวนมาก โดยผู้สอนมีความสามารถ ในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระต่างๆ ในหลักสูตรให้เข้าใจได้ง่ายๆ

3. Tips & Techniquesพิเศษล่าสุด เพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้งานExcel Advanced & Intermediate

 

เนื้อหาการฝึกอบรมโปรแกรมMicrosoft Excel Advanced

- TipsและTechniques การใช้งานExcel

-การประยุกต์การตกแต่งข้อมูลด้วยConditional atting

-สูตรคำนวณ พื้นฐาน ได้แก่SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, COUNTA, BAHTTEXT, LARGE, SMALL

-สูตรการทำงานเกี่ยวกับวันที่ ได้แก่TODAY, YEAR, MONTH, DAY, DATEDIF, DATE

-สูตรการคำนวณที่ซับซ้อน เช่นIF, SUMIFS, COUNTIFS, LOOKUP, VLOOKUP, DateDif, Offset, Indirect, Index, Matchสูตรทางสถิติที่น่าสนใจ เป็นต้น (โดยหากท่านต้องการเพิ่มเติมในส่วนใดเป็นพิเศษ สามารถสอบถามจากทางท่านวิทยากรได้)

-กรณีศึกษา การประยุกต์คำนวณ หาวันครบกำหนด อายุงาน คำนวณโบนัสด้วยIF

-การกรองข้อมูล (Filter) ด้วยAuto Filter

-การกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ

-เทคนิคเพื่อกำหนดการกรองข้อมูลให้ได้ตามต้องการ

-การทำสรุปผลข้อมูลด้วย (Sub Total)ใช้สำหรับการสรุปผลโดยแสดงผลสรุปข้อมูล ผลรวม ค่าเฉลี่ย จำนวน หรือค่าทางสถิติตามกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ

-การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลด้วยData Validationใช้สำหรับการป้องกัน และเพิ่มความสะดวกในการป้อนข้อมูลให้สะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น ทำเป็นListให้เลือกแทนที่จะพิมพ์ข้อมูลเอง และหากกรอกค่าไม่ถูกต้อง ให้แจ้งเตือนกับผู้ใช้งาน

-การกำหนดการแสดงตามเงื่อนไขด้วยConditional atting

- Pivot Table & Pivot Chart Pivot Tableสำหรับการทำตารางสรุปผลข้อมูล การจัดการข้อมูลในมิติ (Dimension)ต่าง ๆในรูปแบบตารางและกราฟ

-การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยMicrosoft Excel (Analyzing Data)

- laborating with Others

-การติดตามการแก้ไข การเชื่อมโยงสูตร (Auditing Worksheets) สำหรับการทำงานกับสูตรที่มีการเชื่อมโยงกันซับซ้อน

-การทำงานกับแฟ้มงานหลายๆ ไฟล์ (Working with Multiple Workbooks)

-การกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัย (Security)

-การใช้งานมาโคร (Macro)

 

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา

1.เจ้าของกิจการ และผู้บริหารทุกระดับในองค์กร

2.หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ พนักงานทุกระดับชั้น

3.ผู้ที่สนใจทั่วไป

 

วิธีการสัมมนา

การสัมมนาประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ได้แก่

-อบรม6 ชั่วโมง 9.00-16.00 น.

-สาธิตประกอบการบรรยายการใช้งานคอมพิวเตอร์

-บรรยายเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน สร้างมุมมองใหม่ๆ ให้กับการใช้งานคอมพิวเตอร์จะประสบการณ์และการให้องค์ความรู้เพื่อการทำงานสู่การประสบความสำเร็จ

-ให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมในการแสดงศักยภาพจากการทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์

-ในการสร้างบทบาทสมมุติและสถานการณ์เมื่อต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ในแง่มุมต่างๆ แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานจริง

 

ดร. กิตติอำพล สุดประเสริฐ

 

โรงแรมRembrandt Hotel Bangkokสุขุมวิท ซอย18-20

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ4,000 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน1 สัปดาห์ ท่านละ3,700 บาท

ลงทะเบียน3 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,400 บาท

ลงทะเบียน5 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,000 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

ดร. กิตติอำพล สุดประเสริฐสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมแรมแบรนด์ สุขุมวิทซอย 18-20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 กันยายน 2566 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 270 ครั้ง