Public Training : พัฒนาทักษะงานบริการแบบมืออาชีพ

26 ตุลาคม 2565

ในยุคปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงสูง และการแข่งขันด้านธุรกิจสูงเช่นกัน ไม่ว่าองค์กรใด ทำธุรกิจประเภทใด ล้วนแล้วต้องสร้างงานบริการในทุกส่วนขององค์กร ทั้งการประสานงาน การสื่อสาร การสร้างจิตสำนึกในงานบริการ ต่อยอดไปจนถึงการขายและปิดการขายให้ได้ และการส่งต่อไปยังลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่ติดต่อกับองค์กรของเรา ต้องมีการสื่อสารที่ดี และช่องทางหนึ่งที่จำเป็น คือการสนทนาทางโทรศัพท์ ถือเป็นเรื่องสำคัญมากเช่นกัน การสนทนา การตอบปัญหา มารยาทหรือการบริการ การขายทางโทรศัพท์ให้มีประสิทธิผลมากที่สุดเป็นหน้าตา ภาพลักษณ์ ขององค์กร และรายได้

 

งานบริการ (Service) ถือเป็นทักษะที่สำคัญในปัจจุบันแล้ว พนักงานต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ คือ "ความสามารถในการบริการลูกค้าของมืออาชีพ" ปัจจุบันการบริการลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญที่มิอาจมองข้ามได้ การให้ความสำคัญกับการโฟกัสที่Consumers Experienceหรือประสบการณ์ของลูกค้า และยึดประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าเป็นจุดตั้งต้นสำคัญในการบริการและงานขายพนักงานถือเป็นภาพลักษณ์เป็นตัวแทนขององค์กร บุคลิกภาพของพนักงาน การควบคุมอารมณ์ในการบริการลูกค้า การใช้คำพูด การตอบคำถาม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานบริการถือเป็นทักษะที่สำคัญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในทุกจุดบริการที่ลูกค้าสัมผัส (Touch point)เป็นเรื่องที่สำคัญ องค์กรจะสร้างให้พนักงานในองค์กรให้มีจิตบริการ ในส่วนงานที่ต้องพบลูกค้า หรือบริการลูกค้าอย่างไรให้พิชิตใจลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อให้เกิดความประทับใจ เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรด้วยService mindหลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมและสามารถนำกลับไปปฏิบัติจริงในการทำงาน

 

วัตถุประสงค์

·      เพื่อการสร้างบุคลิกภาพในงานบริการให้ลูกค้าประทับใจและความสำคัญของงานบริการในองค์กร

·      เพื่อเพื่อเข้าใจการบริการลูกค้า สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการบริการลูกค้า (Don't)สามารถไปประยุกติใช้ในงานบริการได้

·      เพื่อเข้าใจการใช้คำพูด ภาษากาย น้ำเสียง การสื่อสารในงานบริการ ทั้งในส่วนของการพบลูกค้า การใช้คำพูดกับบุคคลที่มาติดต่อในองค์กรได้อย่างเหมาะสม

·      เพื่อสามารถนำแนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้และการให้คำแนะนำกับบุคคลที่มาติดต่องานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้ออบรม

Module # 1 : Module 1 : Mindsetและความเข้าใจการมีใจบริการ (service mind)

·      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการหน้าที่และบทบาทของตนเองด้วย Coaching card Points of you (เป็นเครื่องมือระดับโลกใช้ในการโค้ช)

·       Workshop :การสำรวจตัวเองและการพัฒนาในบทบาทหน้าที่

·      ความสำคัญ และความหมายของงานบริการ และจิตบริการ (Service Mind)

·      การสร้างMindsetที่ดีในงานบริการนำสู่ความเป็นมืออาชีพ

·      ความเข้าใจในการบริการทั้งลูกค้าภายใน-ลูกค้าภายนอก

·      ปัจจัยสู่ความสำเร็จในงานบริการที่เป็นเลิศโดยที่ทุกส่วนงานเป็นส่วนสำคัญในองค์กร

·       Workshop

Module 2 :  การบริการแบบมืออาชีพ

·      คาดหวังของลูกค้าหรือบุคคลที่ติดต่อเข้ามาหาเรา

·      ความสำคัญของการปฏิบัติงานด้านบริการที่มีต่อองค์กร

·      คุณสมบัติของบุคคลที่มีจิตบริการในฐานะพนักงานขององค์กร

·      เทคนิคการใช้โทรศัพท์ที่ถูกต้องอย่างมืออาชีพ (การรับสายโทรศัพท์ การทักทาย การแนะนำตัวเอง การวางสาย การโอนสาย การบันทึกข้อความ รับฝากข้อความ และ อื่นๆ ที่จำเป็นในการใช้โทรศัพท์)

·       Workshop

·      สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการบริการลูกค้า (Don't)สามารถไปประยุกต์ใช้ในงานบริการได้

·      การสื่อสาร การพูด ภาษากาย น้ำเสียง การตอบLineกับลูกค้าในงานบริการที่เหมาะสม

·       Workshop/วิทยากรแนะนำตามเหตุการณ์ธุรกิจของผู้เข้ารับการอบรม

·       Workshop

·      วิธีการรับมือลูกค้าร้องเรียน และมีอารมณ์เชิงลบ

·      เทคนิคการหาโอกาสทางการขายจากงานบริการ

·      สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน และตั้งเป้าหมายวางแผนการฝึกและพัฒนาตนเอง

 

กลุ่มเป้าหมาย              พนักงานในองค์กรปฏิบัติงานด้านบริการ

 

รูปแบบการสัมมนา

1.     การบรรยายแบบผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม                                40 %

2.     ฝึกปฏิบัติWorkshop                                                    60 %

 

ระยะเวลาอบรม  จำนวน1 วัน ต่อ1 รุ่น ตั้งแต่เวลา9.00-16.00 น.

 

อาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน1 สัปดาห์ ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200 บาท

ลงทะเบียน5 ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

26 ตุลาคม 2565 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0623155283,021579083

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 330 ครั้ง