Public Training : เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน IATF 16949:2016

14 มิถุนายน 2566

หลักการและเหตุผล

ระบบการบริหารคุณภาพ การตรวจประเมินหรือตรวจติดตามภายใน มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการประเมินความสามารถในการจัดการและบริหารคุณภาพในองค์กรได้รับการจัดทำและนำไปปฏิบัติใช้สอดคล้องตามข้อกำหนด IATF 16949 หรือไม่ ภายหลังเมื่อเอกสารทั้งหลายได้ถูกนำไปปฏิบัติใช้ และมีการรวบรวมบันทึกคุณภาพ (Quality Records)ได้ระยะหนึ่งแล้ว จำเป็นต้องจัดให้มีการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)และภายหลังการผ่านการรับรองจะต้องดำเนินการตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นการฝึกอบรมพนักงานให้เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามภายใน (Internal Auditors)ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ จึงจำเป็นต้องได้รับการถ่ายทอดและฝึกอบรมโดยผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง

 

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้กำหนดขึ้นโดยเนื้อหาและรายละเอียดเพื่อช่วยในการส่งเสริมให้ผู้เข้ารับฝึกอบรมให้เข้าใจถึงหลักการตรวจติดตามระบบการบริหารคุณภาพ IATF 16949 อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรู้ความเข้าใจต่อข้อกำหนดได้อย่างกระจ่าง ที่สามารถนำไปพัฒนาหรือประยุกต์ใช้การบริหารคุณภาพในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น ผ่านวิทยากร และกรณีศึกษาให้ผู้เข้ารับฝึกอบรมได้ทดลองการตรวจประเมินจริง 

 

หัวข้อการฝึกอบรม

·       แนะนำระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายในการกำหนดวัตถุประสงค์ และการวางแผนการตรวจ

·       การคัดเลือกทีมตรวจติดตามคุณภาพภายในประเด็นสำคัญของข้อกำหนด IATF 16949 และกรณีศึกษา

·       ประเด็นสำคัญของข้อกำหนด IATF 16949 และกรณีศึกษา และการเตรียมตัวก่อนการตรวจประเมิน

·       การเขียนแผนภูมิเต่า Turtle diagram

·       การตรวจสอบเอกสารการจัดเตรียมรายการตรวจสอบ (Check List)

·       การตรวจวัดผลิตภัณฑ์ (Product audit)

·       การตรวจวัดกระบวนการ (Process audit)

·       การเปิดประชุม,เทคนิคในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

·       เทคนิคในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

·       แนะนำวิธีการเขียนใบแจ้งการแก้ไข,การปิดประชุม

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

·      ตัวแทนฝ่ายบริหาร ทีมหรือคณะกรรมการ (หัวหน้าฝ่าย/แผนกต่างๆ) ที่ร่วมจัดสร้างเอกสาร ผู้เกี่ยวข้องในการนำระบบไปปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติในระบบการบริหารคุณภาพ ทั้งนี้ควรประกอบไปด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ฝ่ายผลิต แผนกควบคุมคุณภาพ แผนกบุคคล-ธุรการ แผนกจัดซื้อ แผนกขาย แผนกการตลาด และแผนกคลังวัตถุดิบและสินค้า เป็นต้น

·      มีความรู้ข้อกำหนด IATF 16949 และผู้มีประสบการณ์ และผู้ทำหน้าที่ตรวจประเมินภายใน

·      ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมข้อกำหนด IATF 16949 และข้อกำหนดด้านเทคนิคสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ มาแล้ว (Technical Tools: Six Packs, core tools)

 

อาจารย์อนันต์ ภูพันคำ

 

โรงแรมRembrandt Hotel Bangkokสุขุมวิท ซอย 18-20

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ4,000 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน1 สัปดาห์ ท่านละ3,700 บาท

ลงทะเบียน3 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,400 บาท

ลงทะเบียน5 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,000 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์อนันต์ ภูพันคำสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมแรมแบรนด์ สุขุมวิทซอย 18-20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

14 มิถุนายน 2566 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 166 ครั้ง