Public Training : ข้อกำหนด IATF 16949:2016 และการประยุกต์ใช้

13 มิถุนายน 2566

IATF 16949 คือ ระบบการจัดการด้านคุณภาพเทคนิคเฉพาะด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเชื่อมโยงกับ มาตรฐาน ISO 9001,โดยสามารถให้คำจำกัดความได้ว่าเป็นมาตรฐานสำหรับ โรงงานออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ วิจัยและพัฒนา ผลิต ติดตั้ง หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และชิ้นส่วนของยานยนต์

 

โดยการรับรองมาตรฐานISO/TS 16949 นั้นเป็นข้อกำหนดสำคัญที่ถูกพัฒนาโดยสถาบันInternational Automotive Task Force (IATF),ซึ่งพัฒนาให้สอดคล้องไปกับการพัฒนาคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก TS 16949 ถูกพัฒนาตั้งแต่ ค.ศ.1999 โดยIATFซึ่งได้ทำงานร่วมกับ ISO/TC 176 ผู้เขียน มาตรฐานISO 9001 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในวงการรถยนต์

 

การเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน เป็นIATF 16949 :2016 IATFได้ประกาศข้อกำหนดใหม่IATF 16949:2016 เมื่อวันที่1 ตุลาคม2016 ไม่ได้เป็นมาตรฐานเดี่ยวหรือสามารถใช้มาตรฐานเดียวในการปฏิบัติตาม แต่จะต้องประยุกต์ใช้ร่วมกับข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้าCustomer specific requirements (CSRs)และISO 9001:2015

 

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงมาตรฐานIATF16949 : 2016 ซึ่งเป็นมาตรฐานข้อกำหนดเฉพาะทางเทคนิคและการประยุกต์ใช้

-เพื่อรับทราบเครื่องมือที่จำเป็นCore toolsในการจัดทำแอกสารเพื่อขออนุมัติชิ้นส่วนPPAP

-เพื่อให้สามารถจัดทำคู่มือการอนุมัติชิ้นส่วนก่อนที่จะมีการผลิต Product Part Approval Process (PPAP)

-เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการผลิตผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง

 

หัวข้อฝึกอบรม

มาตรฐานและข้อกำหนดใหม่และการประยุกต์ใช้IATF 16949 : 2016

เครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการCore Tools

APQP - Advanced Product Quality Planning

FMEA - Failure Mode and Effects Analysis

MSA - Measurement System Analysis

PPAP - Production Part Approval Process

SPC - Statistical Process Control

 

อาจารย์อนันต์ ภูพันคำ

 

โรงแรมRembrandt Hotel Bangkokสุขุมวิท ซอย18-20

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ4,000 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน1 สัปดาห์ ท่านละ3,700 บาท

ลงทะเบียน3 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,400 บาท

ลงทะเบียน5 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,000 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์อนันต์ ภูพันคำสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมแรมแบรนด์ สุขุมวิทซอย 18-20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

13 มิถุนายน 2566 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 151 ครั้ง