Public Training : กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง

1 มิถุนายน 2566

หลักการและเหตุผล

ในยุคสมัยนี้ สำหรับโลกของธุรกิจ ทุกสิ่งล้วนเป็นการแย่งชิง แข่งขัน ฟาดฟัน ให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ อาวุธที่ทรงพลังและนำมาใช้ในแต่ละบุคคลอันดับแรกนั้น คือ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตน อันดับถัดมาคือโอกาสทางธุรกิจ และกลยุทธ์ที่นำมาใช้ในแต่ละเหตุการณ์ หลายคนมองว่าประสบการณ์คือสิ่งจำเป็นในการอ่านเกมส์ของคู่ต่อสู้ แต่แท้ที่จริงแล้ว ทุกองค์ประกอบสำคัญด้วยกันทั้งสิ้น และมีสิ่งหนึ่งที่จำเป็นยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด ก็คือ การใช้คำพูด เพื่อการเจรจาสื่อสารให้ได้มาซึ่งความสำเร็จและเป้าหมาย การเจราต่อรอง เป็นเรื่องปกติที่เราทุกคนต่างคุ้นเคย แต่หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาให้ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นมืออาชีพที่มีรูปแบบ มีขั้นตอน และมีความผิดพลาดน้อยที่สุด ในการเจรจากับกลุ่มลูกค้าทุกสถานการณ์ บางครั้งถ้าเรามีไหวพริบ และเทคนิคที่ดีในการต่อรอง ข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากลูกค้าที่ไม่พึงพอใจก็อาจสามารถเปลี่ยนเป็นความพึงพอใจอย่างสูงสุดได้

 

การตลาดในยุค4.0 ไม่ใช่การตลาดแบบขั้นบันไดอีกต่อไป แต่กลายเป็นการตลาดแบบก้าวกระโดดที่ลูกค้ามีความรู้มากขึ้น การขายหรือธุรกิจจึงต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา หลักสูตรนี้ได้ถูกแบบมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในกลุ่มลูกค้าที่เคยอบรมมามากมาย จนเกิดการประยุกต์และรวบรวมเพื่อให้ได้หลักสูตรที่เหมาะสมที่สุด เนื้อหาภายในหลักสูตรจะครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องการขาย การบริการ และการขจัดข้อโต้แย้งหรือร้องเรียนของลูกค้าได้ทุกมิติ ดังนั้นผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

 

คอร์สนี้เหมาะกับใคร?

  ·  บริษัทหรือองค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคลากรด้านการขาย ให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ รักองค์กร ภูมิใจในงานที่ทำ มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย

  ·  บุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจ สร้างความเชื่อถือในการเจรจาต่อรอง และมีเทคนิคที่เหนือชั้น

  ·   ผู้ที่ต้องการเพิ่มความรู้และเทคนิคด้านการขาย เพื่อต่อยอดสู่เป้าหมายทางธุรกิจ

  ·  ทุกท่านที่ต้องการเติมพลัง ฝึกเทคนิค และเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารแบบสะกดจิตผู้ฟัง ให้ดูดีแบบมืออาชีพที่ดูน่าชื่นชม สมกับเป็นสุดยอดนักเจรจา และนำเสนอการขาย

  ·  พนักงานขาย และเจ้าของธุรกิจทุกแขนงอาชีพเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาทีมงาน

  ·  พนักงานขายแบบFace To Faceหรือทางโทรศัพท์ และพนักงานบริการ

 

หัวข้อการอบรม

กิจกรรมปลุก "พลังแห่งชีวิตนักคิดการตลาด" (The Power of marketing)

ก้าวทันยุคการตลาด4.0

การตลาดและการขายยุค4.0

เครื่องมือการจัดการตลาด

เหนือชั้นด้วยเทคนิคนักขายยุคสไตล์4..0

การวางแผนการขายเชิงกลยุทธ์และการตลาดเพื่อการขาย

กระบวนการในการทำแผนกลยุทธ์การขาย

ยอดขายกับการแข่งขันกับปัญหาเศรษฐกิจ

Thinking paradigm

Out of the box thinking

แนวคิดว่าด้วยการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์

ลักษณะและประเภทของการเจรจาต่อรอง

การเจรจาเพื่อการนำเสนอขายยุคโลกาภิวัตน์

การวิเคราะห์ลูกค้า

§ นิสัย (Nature)

§ อารมณ์และเหตุผล (Emotion and Rational Side)

§ สถานภาพ (Status)และ บทบาท (Roles)

·         กลยุทธ์สร้างความรู้สึกทางบวกก่อนลงมือทำ

 -มีวิสัยทัศน์ (Vision)

 -มีความสามารถ (People Skill)

 -คิดเป็น (Know how to think)

 -มีความรู้ (Educated)

 -ทันสมัย (Modern)

 -สร้างสรรค์ (Constructive)

 -การรับรู้ (Perception)

·         ขั้นตอนการเตรียมการเจรจา

§ความสำคัญของการเตรียมการเพื่อเจรจาให้ได้ชัยชนะ

§การสะสม แสวงหาข้อมูล

§กำหนดวัตถุประสงค์

§กำหนดกลยุทธ์

§กำหนดบทบาทหน้าที่

·     Listening & Speaking Technique

·    การดำเนินการเจรจา

·    ขั้นตอนการส่งสัญญาณ

·    การทำข้อเสนอ การรวบรวมสรุปประเด็น

·    เทคนิคการต่อรองขั้นท้ายสุด

·    การปิดการเจรจาต่อรองขั้นเทพ

·    การทำข้อตกลง

สรุปเนื้อหาโดยรวม

 

ระยะเวลา :  หลักสูตร1 วัน  (6 ชั่วโมง)

 

เทคนิคการฝึกอบรม

·  การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย

-   การบรรยาย : เนื้อหาใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้

-   Work Shop :เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

-    การนำเสนอ : ฝึกฝนการแสดงออกและการนำเสนอ

-    การตอบคำถาม : กระตุ้นให้ผู้ฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

 

อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล

 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ4,000 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน1 สัปดาห์ ท่านละ3,700 บาท

ลงทะเบียน3 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,400 บาท

ลงทะเบียน5 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,000 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุลสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

1 มิถุนายน 2566 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 238 ครั้ง