Professional HRD ก้าวสู่นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพตัวจริง !!!

29 พฤษภาคม 2563

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

HR ทุกระดับ, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, ผู้บริหารองค์กร

วิทยากร


สถานที่อบรม (VENUE)

VDO CD

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 พฤษภาคม 2563 09.00-12.30 น.

จัดโดย

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0896776047

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1990 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 2374 ครั้ง