Online Zoom หลักสูตร การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ 16 กุมภาพันธ์ 2567 อ.อนันต์

16 กุมภาพันธ์ 2567


Online Zoomหลักสูตร การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ 16 กุมภาพันธ์ 2567 อ.อนันต์

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรมZOOM

ราคา ท่านละ2,500บาท/ท่าน09.00-16.00

สมัครเข้าอบรม4ท่าน ชำระเพียง 3ท่าน

 

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง0988209929คุณกุ้ง

 

 

MRP (Material Requirements Planning)คือ แผนหรือตารางความต้องการวัตถุดิบ (Items)ในแต่ละวันของการผลิต และตามสูตรการผลิต (Bill of Material: BOM)ของสินค้าหนึ่ง ๆ ดังนั้นMRP จึงขึ้นอยู่กับความต้องการวัตถุดิบจากสูตรการผลิตและตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ (dependent demand)เช่น แผนความต้องการขวดเปล่าเพื่อบรรจุน้ำอัดลม หรือ ฝาขวด,ฉลากปิดขวด,น้ำตาล และแก๊ส รวมถึงแผนความต้องการน้ำดิบบริสุทธิ์เพื่อนำไปกรองและผสมตามสูตรการผลิต โดยสามารถบรรจุขวดและวางลงในกล่องหีบห่อได้อย่างเพียงพอ โดยตารางความต้องการวัตถุดิบหรือMRPมีหัวข้อที่สำคัญคือ

1.    Gross Requirementsคือ จำนวนสินค้าสำเร็จรูปที่ต้องการทั้งหมดในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละวัน

2.    Scheduled Receiptsคือ ตารางการรับวัสดุที่ต้องการทั้งหมดในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละวัน

3.    Projected Stock Balanceคือ จำนวนวัตถุดิบที่คาดหวังว่าต้องมีให้พร้อมเพื่อรองรับการผลิตในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละวัน

4.    Net Requirementsคือ จำนวนวัตถุดิบที่ต้องการสุทธิทั้งหมดในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละวัน

5.    Planned Order Receiptsคือ แผนการรับวัตถุดิบในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละวัน

6.    Planned Order Releasesคือ แผนการสั่งวัตถุดิบในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละวัน

            หัวข้อต่าง ๆเหล่านี้ล้วนนำมาใช้ในการสร้างตาราง MRPให้เกิดความสมบูรณ์ โดยมีข้อมูลประกอบเพิ่มเติมคือLead timeของการจัดส่งสินค้าของแต่ละSupplier และ ปริมาณสินค้าคงคลังที่นับได้ล่าสุดอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อสามารถผลิตสินค้าและส่งมอบได้ทันตามที่ลูกค้ากำหนด

2.    เพื่อลดเวลาการรอคอยวัตถุดิบจาก Supplier ที่มีLead timeการส่งมอบที่ยาวนานได้

3.    ลดเวลาการ Downtimeของเครื่องจักรที่เกิดจากการป้อนวัตถุดิบไม่ทันหรือไม่เพียงพอ

4.    ลดปริมาณและต้นทุนสินค้าคงคลังทั้งวัตถุดิบ สินค้ากึ่งสำเร็จรูป และสินค้าสำเร็จรูปลงได้

5.    ลดต้นทุนการผลิตสินค้าจากการผลิตแบบ Just in time (JIT)

6.    ลดต้นทุนการจัดซื้อ จัดหา

7.    ลดความแปรปรวนของการผลิตและแผนการผลิตประจำวัน

8.    ลดปริมาณสินค้า Safety Stock

9.    ลดพื้นที่การจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10.สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

 

หัวข้อเนื้อหา   

1.    ระบบ MRP (Material Requirements Planning)คืออะไร วัตถุประสงค์และประโยชน์

2.    ระบบ MRP (Material Requirements Planning)และS&OP (Sales and Operation Planning)

3.    การพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า (Customer Demand Forecasting)กับการพยากรณ์การขาย (Sales Forecasting)

4.    การวิเคราะห์และคาดการณ์ยอดขายสินค้า (Sales Predictive Analytics)

5.    ขั้นตอนของกระบวนการทำระบบ MRP

6.    ความแตกต่างระหว่าง MPS (Master Production Schedule)กับMRP (Material Requirements Planning)

7.    การคำนวณตาราง MRP (Master Production Schedule)

8.    การตั้งสูตรการผลิตสินค้า (Bill of Material: BOM)

9.    การคำนวณตาราง MRP (Material Requirements Planning)

10.MRP กับการจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง

11.ต้นทุนสินค้าคงคลัง (Cost of Inventory)

12.ระบบ EOQ (Economic Order Quantity)

13.การหาจุดการสั่งซื้อซ้ำ (Re-order Point: ROP)

14.การกำหนดปริมาณสินค้าในคลังสินค้าเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock)

15.กลยุทธ์การวางแผนการผลิตและการจัดซื้อแบบ Just in Time (JIT for Planning & Purchasing)

 

ระยะเวลาอบรม           1วัน เวลาอบรมจำนวน  6ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา9.00-16.00 น.  

 

วิทยากร          อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์

 

รูปแบบการฝึกอบรม     การบรรยาย,อภิปรายเชิงปฏิบัติการ,ให้คำปรึกษา

 

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหลัก ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝายวางแผนการผลิต ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกร

 

วิทยากร อนันต์ ดีโรจนวงศ์ ตำแหน่ง - ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมด้านLean Production & Logisticsกรม

                                                ส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

                                    -ที่ปรึกษาเครือข่าย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น 

                                    -ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain  

                                      Managementสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน

                                    -อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์

                                      มหาวิทยาลัยรามคำแหง,สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น,ม.ศรี     

                                      ปทุม,ม.ธุรกิจบัณฑิต       

                                    -ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นสาขาการจัดการโลจิสติกส์   

                                      โครงการ OPOAIกระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2557

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

 


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่สนใจอบรม

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติดBTS อโศก

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

16 กุมภาพันธ์ 2567 09.00-16.00

จัดโดย

ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369, 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 272 ครั้ง