Online Training หลักสูตร ยืนยันจัดอบรม กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร ทั่งระบบ 31

31 พฤษภาคม 2566


Online Training หลักสูตร ยืนยันจัดอบรม กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร ทั่งระบบ31 พฤษภาคม 2566

 

 

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรมZOOM

 

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่

สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง0988209929 คุณกุ้ง

 

 

 

โปรโมชั่น

 

สมัครลงทะเบียน1 ท่าน  ในราคาท่านละ2,500 บาท ไม่รวมvat 7%

สมัครเข้าอบรม4 ท่าน ชำระเพียง3 ท่าน

 หลักการและเหตุผล

 

          การส่งออกและนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตามการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศและของโลก ประกอบกับการค้าวิถีใหม่NEW NORMAL เป็นการค้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ผู้ปฏิบัติต้องมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจอย่างชาญฉลาด ทันสมัย ตามการค้าของโลกที่เปลี่ยนไปเร็วมาก

 

สิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก,นักธุรกิจ,ผู้ผลิต,ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ,นายหน้าหรือตัวแทนการค้า,รวมทั้งพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวและผู้สนใจทั่วไป จำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการค้ายุคใหม่ที่นำเอาระบบLogistics & Supply Chainมาบริหารจัดการให้ได้รับประโยชน์สูงสุดเพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับการลงทุน

 

การประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันมีความแตกต่างจากอดีตมากมาย  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นเพราะนโยบายการตอบรับของรัฐบาลไทยส่วนหนึ่งและเป็นการเปลี่ยนแปลงจากนานาชาติอีกส่วนหนึ่งนอกจากนั้นนโยบายการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับนานชาติก็ทำให้ระบบภาษีอากรลดลงเป็นปัจจัยสำคัญในการทำการค้าและก็ตามมาด้วยกฏระเบียบที่ต้องปฏิบัติที่เป็นกลไกให้การเปิดเสรีทางการค้าเป็นไปตามวัตถุประสงค์

 

สำหรับประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการปฏิบัติสำหรับการจัดเก็บภาษีใหม่หมดจากระบบพื้นฐานเดิมที่เป็นแบบ Manual ได้พัฒนากลายมาเป็นระบบEDI (Electronic Data Interchange) และในปัจจุบันก็ได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นระบบไร้เอกสารที่เรียกว่า ebXMLพร้อมกันนี้ภาครัฐยังได้สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกร่วมมือกันพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันเช่นการขออนุมัติหรืออนุญาตหรือแม้หนังสือรับรองต่างๆ ทางอิเลกทรอนิกส์โดยใช้ระบบNSW : National Single Window โดยมีศูนย์กลางคือกรมศุลกากร  ซึ่งเป็นการปฎิบัติงานที่ได้ผลดีโครงการนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายเป็นอย่างดีทำให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน อีกทั้งทุ่นเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำงานมากขึ้นเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศอย่างยิ่ง

 

วัตถุประสงค์

 

เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนพิธีการนำเข้าและส่งออก อีกทั้งกฎเกณฑ์ระเบียบปฎฺบัติรวมทั้งภาษีอากรซึ่งรวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างที่พึงได้รับจากการนำเข้าและส่งออกทั้งมวลเป็นผลให้การทำการค้าคล่องตัวมากขึ้น แต่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ก็คือกฎระเบียบที่มีออกมาเรื่อย ๆ ก็คือ ข้อปฎิบัติที่เป็นอุปสรรคแต่ไม่ใช่ทางภาษีอากร (Non Tariff Barrier) โดยเฉพาะการส่งออกต้องศึกษาให้ดี มิฉนั้นอาจพลาดได้  กฏระเบียบที่กล่าวมานี้จะเข้มงวดสับสนมากขึ้น ผู้นำเข้าส่งออกต้องหมั่นติดตามข่าวสารข้อมูลจากหน่วยงานการค้าระหว่างประเทศและอื่น ๆ ที่เกียวข้องกับการศุลกากรทั้งสองด้าน ปัจจุบันการติดตามข่าวสารข้อมูลจากระบบสารสนเทศเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด มีWebsite มากมายให้เราสามารถค้นหาได้ และการอบรมสัมมนาก็เป็นทางเลือกหนึ่งให้เราได้ข้อมูลในสิ่งที่เราต้องการ สำหรับข้อมูลหลักที่ต้องปฏิบัติมีดังต่อไป

 

อนึ่ง การจัดสัมมนาของเราใช้วิธีการอบรมแบบTeaching & Coachingพร้อมนำเทคนิคการทำงานจริงที่มีประสิทธภาพมาถ่ายทอดให้ผุ้เข้าอบรมและมีการสาธิตด้วยวิดิทัศน์ประกอบในบางขั้นตอนของการปฎิบัติงานจริงมาประกอบด้วย ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถได้รับคำแนะนำ คำปรึกษา แนะแนวการทำงานตลอดไป

 

 

 

หัวข้ออบรม

 

หัวข้ออบรมความรู้ทางด้านการค้าระหว่างประเทศ (Import -Export Operations)                                                                                         กระบวนการส่งออกและนำเข้า

นโยบายส่งเสริมการค้าของไทย

การเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจการค้า

ความรู้เบื้องต้นกฎเกณฑ์การส่งออกและนำเข้า

การเลือกปฏิบัติพิธีการศุลกากร

ระบบการขนส่งที่เกี่ยวข้อกับศุลกากร

สิ่งที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากร                                                                                                                                        e-Import :การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้า

การกำหนดราคาเกี่ยวข้องกับศุลกากรอย่างไร

สิทธิพิเศษทางภาษีอากรกับการเปิดเสรีทางการค้า **

เรื่องของการเสียภาษีอากรของไทยภายใต้ พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ.2560

วิธีคิดและคำนวณภาษีอากร

พิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์

การจำแนกระบบภาษีอากรของไทย

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรของไทย ***

การดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้าของไทย

มีวิธีการตรวจสอบการปฏิบัติงานนำเข้าได้อย่างไร

ภาพพิธีการส่งออกของไทย

มีวิธีการตรวจสอบการปฏิบัติงานส่งออกได้อย่างไร

ใครมีหน้าที่เก็บหลักฐานทางการค้าตามกฎหมายศุลกากร

เทคนิคการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความผิดพลาดทางกฎหมายศุลกากร

ระบบความปลอดภัยทางการค้าของสากลเช่นC-TPAT & AEO

 

 

บรรยาย โดย อาจารย์ วิรัตน์ บราหยัน

 

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

Tel :098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

Adminมายด์


สถานที่อบรม (VENUE)

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

31 พฤษภาคม 2566 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : Tel : 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 31 ครั้ง