On-Site Training : พัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างภาพลักษณ์

21 กุมภาพันธ์ 2567

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1.เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง เห็นจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา

2.มีบุคลิกภาพที่สมาร์ทและสง่าในการทำงาน

3.เป็นแบบอย่างที่ดีแด่คนในทีม

4.เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

 

หัวข้อการอบรม

1.ความสำคัญของบุคลิกภาพและผลกระทบที่เกิดจากบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสม

2.วิธีการสร้างFirst Impressionตามหลักจิตวิทยา

3.สำรวจบุคลิกภาพที่ดีและบุคลิกภาพที่เกิดปัญหาในการทำงาน

4.ตั้งเป้าหมายทางด้านภาพลักษณ์3คำ

5.เสริมสร้างMindsetในการพัฒนาตนเอง

6. Professional Appearanceเสริมสร้างบุคลิกภาพนอกให้สมาร์ท

6.1 Scan and Setปรับอวัยวะสำคัญทั้ง 6 จากแกนกลาง ไม่ยื่น ไม่ค่อม ไม่ย้วย เพราะอวัยวะที่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสร้างทั้งสุขภาพที่ดีและภาพลักษณ์ที่สง่างาม พร้อมการบริหารร่างกายขณะทำงานอย่างเหมาะสม

6.2 ปรับบุคลิกภาพ3ระยะที่ใช้ในการขาย ให้บริการ และการพูดในที่สาธารณะ ได้แก่ บุคลิกภาพระยะไกล ปรับท่วงท่าการเดินให้ดูสมาร์ท สง่า กระตือรือร้น

บุคลิกภาพระยะกลาง ปรับท่วงท่าการยืน ตำแหน่งการยืนกับลูกค้า ตำแหน่งการเก็บมือ การใช้ภาษามือในการนำเสนอ การไหว้ก่อน-หลังให้บริการ การนั่งตรงและนั่งแบบเก็บเรียวขา และ15 ภาษากายที่ไม่ควรทำขณะสื่อสาร

บุคลิกภาพระยะใกล้ ได้แก่ การใช้ลำตัวส่วนบน การฝึกควบคุมสีหน้า การสร้างสีหน้าให้ดูมีชีวิตชีวา การยิ้มแบบReal & Warm มารยาทการสบตา แนะนำเทคนิคการแต่งหน้าโดยวิเคราะห์รูปหน้า องค์ประกอบของสีผิว สีผม สีดวงตาเพื่อหาสีที่ใช่ และการทำผมที่เหมาะสมกับรูปศีรษะ

7.เทคนิคการแต่งกายให้ดูสมาร์ทด้วยสไตล์ สี สัดส่วน ไอเท็ม รายละเอียดการแต่งกายที่จะทำให้ภาพลักษณ์ออกมาสมาร์ทมากยิ่งขึ้น

 

กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้างาน ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการผู้ที่ต้องพบปะกับลูกค้า

 

ดร.นทษร สุขสารอมรกุล

 

โรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ 4,000 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน 1 สัปดาห์ ท่านละ 3,700 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,400 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช
สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

21 กุมภาพันธ์ 2567 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 062-3155283, 02-1579083

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 569 ครั้ง