Microsoft Excel BI Tool

8 กรกฎาคม 2567

Microsoft Excel สุดยอดหลักสูตรที่ช่วยให้คุณจัดการ ‘ข้อมูล’ ได้อย่างเป็นระบบ พร้อมวิเคราะห์ สรุปผลไปจนถึงคาดการณ์ข้อมูลเพื่อสร้าง Report ได้อย่างรวดเร็วและน่าสนใจมากขึ้น ด้วย “BI Tools” ใน Excel


ในช่วงเวลาที่ “ข้อมูล” เป็นปัจจัยสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจ หากองค์กรใดไม่ให้ความสำคัญกับ ‘ข้อมูล’ ‘การจัดการข้อมูล’ หรือแม้แต่ ‘การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ’ ก็อาจทำให้เสียเปรียบทางธุรกิจหรือพลาดโอกาสการพัฒนาและผลักดันองค์กรให้เติบโตทัดเทียมกับคู่แข่งได้‼

‘การเรียนรู้และทำความเข้าใจ’ เกี่ยวกับเทคนิค และขั้นตอนการใช้งานและวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ ด้วยเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่าง Business Intelligence (BI) ที่มีอยู่ในโปรแกรม “Microsoft Excel” Spreadsheet ที่มีความยืดหยุ่นสูงและโดดเด่นด้านการจัดการกับข้อมูลและอัดแน่นด้วย Data Analytics Tools หลักๆ ที่น่าสนใจหลายตัว ไม่ว่าจะเป็น
1. Power Query: เครื่องมือที่ช่วยในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งเข้าด้วยกัน (Multi Data Source)
2. Power View: เครื่องมือที่ช่วยแปลงข้อมูลธรรมดาๆ ให้กลายเป็น Interactive Chart/Graph อย่างง่ายดาย
3. Power Pivot: เครื่องมือที่ช่วยนำข้อมูลจาก Multi-Source เพื่อใช้ในการเชื่อมโยง คำนวณ หาความสัมพันธ์ พร้อมกับการสรุปผลอย่างรวดเร็ว
4. Power Map: เครื่องมือที่ช่วยในการสร้างรายงานในรูปแบบของ ‘แผนที่’ 3 มิติ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่อาจไม่เคยเห็นมาก่อน จึงเป็นอีกแนวทางที่ดีและเป็นประโยชน์

โดยจะช่วยให้เราจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำและต่อยอดเทคนิคต่างๆ เพื่อปรับใช้ในการคำนวณ การสร้างรายงานต่างๆ แบบ Real-Time และทำให้การทำงานรวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้นกว่าเดิม


ตลอดการอบรมหลักสูตร Excel Power BI คุณจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเริ่มตั้งแต่...
1. การนำเข้าข้อมูล
2. การจัดการข้อมูล
3. การจัดรูปแบบและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเหมาะสม
4. การหาข้อมูลเชิงลึก (Insight)
5. การสร้างรายงาน
6. การสร้าง Dashboard เพื่อสรุปผลข้อมูล ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ซึ่งจะครอบคลุม “การใช้ Power BI ที่จำเป็นทั้งหมด”

โดยผู้เรียนสามารถต่อยอดเทคนิคที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับการทำงานและพัฒาทักษะ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและตอบโจทย์กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี

เนื้อหาครอบคลุม 5 หัวข้อหลัก ดังนี้ …
1. แนะนำเกี่ยวกับ Power BI การใช้งานพื้นฐานที่สำคัญ
2. ทำความรู้จักกับ Power BI
3. รู้จักกับเครื่องมือต่างๆ ของ Excel Power BI
4. Power Query / Power Pivot / Power View / Power Map
5. การติดตั้ง Add-ins ต่างๆ ที่จำเป็นในการใช้งาน

การใช้งาน Power Query
1. เข้าใจการใช้งานเบื้องต้นของ Power Query
2. การสร้าง Query ใหม่ จากข้อมูลที่มาจากแหล่งต่างๆ เช่น Text File, Excel File, Access File
3. การสร้าง Query ใหม่ จากข้อมูลที่มาจากแหล่งต่างๆ เช่น Text File, Excel File, Access File
4. การใช้งาน Query Editor ในการแก้ไขและปรับแต่ง Query
5. การใช้ Group และ Combine การรวบรวมข้อมูล และการแปลงข้อมูล ที่นำเข้ามาจากหลายๆไฟล์


การใช้งาน Power Pivot
1. เข้าใจการใช้งานเบื้องต้นของ Power Pivot
2. การนำเข้าข้อมูลและการเพิ่มข้อมูลไปยัง Data Model
3. การสร้าง Relation ระหว่างตาราง
4. การสร้างฟิลด์คำนวณ (Calculated Field)

การใช้งาน Power View
1. เข้าใจการใช้งานเบื้องต้นของ Power View
2. การสร้าง Power View และการปรับแต่ง

การใช้งาน Power Map
1. เข้าใจการใช้งานเบื้องต้นของ Power Map
2. การสร้าง Power Map

เหมาะสำหรับใครบ้าง?
1. นักวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ / การตลาด / การเงิน / งานบุคคล
2. ผู้ที่ใช้งาน Excel เพื่องานวิเคราะห์ข้อมูลสร้าง Dashboards & Reports
3. ผู้ที่ต้องการนำเสนอรายงานในรูปแบบ Visual หรือ Dashboard แบบขั้นเทพ
4. ผู้ที่ต้องการนำเอาข้อมูลที่มีมาใช้เพื่อวิเคราะห์ในเชิงธุรกิจ

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ ครอบคลุมเกี่ยวกับการใช้งาน Business Intelligence (BI) ที่มีอยู่ในโปรแกรม “Microsoft Excel” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การสรุปผลรายงานหรือข้อมูลต่างๆ นั้นถูกต้อง แม่นยำ มีประสิทธิภาพ ชัดเจน สวยงาม ง่ายต่อการทำความเข้าใจและนำไปต่อยอดใช้งานได้อย่างมืออาชีพ

NTC เปิดอบรมหลักสูตร Microsoft Excel Power BI
Date: 8 Jul 24 (1 Day)
Price: 3,850฿ (Exclude VAT 7%)

สิ่งที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้
1. สอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง
2. เอกสารประกอบการอบรม
3. Certificate of Attendance เพื่อ Up Profile ในการทำงานหรือสมัครงานที่สนใจ
4. ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหา
5. รับปรึกษาทั้งก่อนและหลังเรียน หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line@: @NTC-LINE
Tel: 083-779-7732 (Hot Line)
www.trainingcenter.co.th

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

นักวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ / การตลาด / การเงิน / งานบุคคล / ผู้ที่ใช้งาน Excel เพื่องานวิเคราะห์ข้อมูลสร้าง Dashboards & Reportsหรือผู้ที่ต้องการนำเอาข้อมูลที่มีมาใช้เพื่อวิเคราะห์ในเชิงธุรกิจ

สถานที่อบรม (VENUE)

Network Training Center

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

8 กรกฎาคม 2567 09.00 - 17.00

จัดโดย

Network Training Center
เบอร์ติดต่อ : 083-779-7732

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,850 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 77 ครั้ง