"Intraoperative complications and managements "

22 สิงหาคม 2567


มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
???? เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม กิจกรรม Webinar ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567
เติมเกร็ดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพในช่องปาก เชิญชวนทันตแพทย์ และผู้สนใจ ลงทะเบียนรับชมฟรี 

การบรรยาย ในหัวข้อ "Intraoperative complications and managements " โดย ผศ.ทพ.วินัย กิตติดำเกิง ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล มีความยินดีเชิญชวนทันตแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย ???? ในหัวข้อ"Intraoperative complications and managements"

ผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับชมได้ฟรี ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2567
เวลา 14.00 - 15.00 น.


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ทันตแพทย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ

วิทยากร

ผศ.ทพ.วินัย กิตติดำเกิงสถานที่อบรม (VENUE)

สัมมนาออนไลน์ ผ่าน Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

22 สิงหาคม 2567 14.00-15.00

จัดโดย

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เบอร์ติดต่อ : 02 318 2351-55 ต่อ 1304

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 169 ครั้ง