(HR for non-HR) 28/10/2565

28 ตุลาคม 2565


หลักการและเหตุผล

       นอกเหนือจากการจัดการธุรกิจหรือการดำเนินงาน ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการจัดการกับสารพัดปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชาที่เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ที่เข้าใจและสามารถเข้าไปจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างชัดเจนและตรงเป้ามากที่สุดนั้นไม่ใช่หน่วยงานด้านทรัพยากรมนุษย์ แต่คือ ผู้บริหารที่ใกล้ชิดกับผู้ใต้บังคับบัญชามากที่สุด

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้พื้นฐานสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับเครื่องมือในทางปฏิบัติเพื่อให้เตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทายที่จะต้องเผชิญในการทำงานวันนี้ โดยใช้กรณีศึกษา และหลักการขององค์กรที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้หยิบฉวยไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตนเองได้อย่างรวดเร็ว

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มทรัพยากรมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อการเป็นผู้บริหารของท่านในวันนี้ บทบาทหน้าที่ เคล็ดลับและเทคนิคการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานด้านทรัพยากรมนุษย์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หลังการอบรมได้ในทันที

 

รูปแบบการอบรม

วิทยากรจะนำเสนอแนวคิด หลักการ บนพื้นฐานของงานวิจัย และข้อมูลสนับสนุน รวมทั้งกรณีศึกษาของบริษัทที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซักถาม และมีกิจกรรมการเรียนรู้อื่นๆ เช่น การใช้วีดีทัศน์ แบบทดสอบ เกม ตลอดช่วงเวลาการเรียนรู้

 

คุณสมบัติผู้อบรม

ผู้บริหารในระดับต้น กลาง และสูงที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานต่างๆ

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

Tel :098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

 

 

 

 

Adminมายด์


สถานที่อบรม (VENUE)

Novotel Bangkok Sukhumvit 20 ติด BTS อโศก

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

28 ตุลาคม 2565 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : Tel : 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 409 ครั้ง