หลักสูตร : Business deal & Negotiation

6 สิงหาคม 2567

Business deal & Negotiation

หลักสูตร : เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ


เรียนรูปแบบ On-site (@โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada)

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

ราคา 7,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


“เผยเคล็ดลับ ชนะทุกการต่อรอง”


หลักการและเหตุผล

     ทักษะในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรอง ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญสำหรับนักขาย ผู้บริหารงานขาย และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากเป็นทักษะที่นำพาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ อีกทั้งยังทำให้คู่เจรจาหรือลูกค้ามีความประทับใจในการเจรจาธุรกิจด้วย แต่การนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักสำหรับผู้ที่ขาดทักษะ เหตุเพราะไม่สามารถนำเสนอหรือชี้ให้คู่เจรจาเห็นประโยชน์ของสิ่งที่ตนเองกำลังนำเสนอ อีกทั้งยังไม่สามารถที่จะสร้างความประทับใจในการเจรจาทางการค้าได้

     หลักสูตรนี้จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน เรียนรู้หลักการที่สำคัญต่างๆ ที่จะใช้ในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรองทาง ธุรกิจ โดยเนื้อหาของการอบรมสัมมนาจะเน้นหลักการที่สำคัญเพื่อให้ผู้อบรมสามารถประยุกต์ใช้หลักการต่างๆ เพื่อสร้างความสำเร็จในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง เพื่อสร้างความสำเร็จในงานขาย การบริหารงานขาย และการดำเนินธุรกิจ


Key Contents

♟ การโน้มน้าวใจ VS การเจรจาต่อรอง..เครื่องมือที่สร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

♟ สร้างความได้เปรียบในการเจรจาต่อรองผ่านการตั้งเป้าหมาย

♟ กระบวนการที่สร้างความสำเร็จในการเจรจาต่อรอง

♟ เทคนิคการประยุกต์ใช้การเจรจาต่อรองในรูปแบบต่าง ๆ

♟ เทคนิคการเจรจาต่อรองให้บรรลุเป้าหมาย (Win-Win Negotiation)

♟ เจรจาต่อรองอย่างไร…ให้หลังไม่ชนฝา!!

♟ การอ่านและการวิเคราะห์คู่เจรจาต่อรอง

♟ การสร้างอำนาจในการเจรจาต่อรอง

♟ Workshop "เจรจาต่อรองอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ"

♟ Q&A


Key Benefits

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบหลักการที่สำคัญในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง

2.เพื่อสร้างความได้เปรียบในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง

3.เรียนรู้หลักการที่สำคัญเพื่อใช้ในการวิเคราะห์คู่เจรจาต่อรอง

4.เรียนรู้ถึงเทคนิคในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด

5.ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างความประทับใจในการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ


สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link: https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/850/business-deal-amp-negotiation/

วิทยากร

วิทยากร

อ.ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์

-ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย การบริหารทีมยาย การตลาด การเจรจาต่อรอง ทั้งธุรกิจค้าปลีกและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มามากกว่า 17 ปี

-ประสบการณ์การทำงาน ! ผู้จัดการเขตและผู้จัดการบัตรเครติตเติมน้ำมัน บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)

-Project Leader บจ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ผู้ดูแลการจัดส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศสิงคโปร์และฮ่องกง ฯลฯ

-ผู้เขียนหนังสือ พิชิตยอดขายขั้นเทพ, Being a Negotiator


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

6 สิงหาคม 2567 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 085-485-8825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

7800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 127 ครั้ง