ANti- AGING the future business

25 มีนาคม 2566

  • ฟัง Business Concept กรณีศึกษาจากนักธุรกิจผู้รู้จริงในวงการ
  • เนื้อหาครอบคลุมทุกด้าน เพื่อการเริ่มธุรกิจ
  • มี Business Plan แผนรายได้ที่ทุกคนสามารถทำได้

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

อายุ 20 ปีขึ้นไป

วิทยากร

วิทยากรรับเชิญจาก วงการธุรกิจ ออนไลน์ Anti- Aging


สถานที่อบรม (VENUE)

อาคารจามจุรี ชั้น15

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 มีนาคม 2566 14.00 -16.00

จัดโดย

Rising Star Global
เบอร์ติดต่อ : 0942919447

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 635 ครั้ง