AGILE SCRUM Expert Certification (ASEC) Course

30 - 31 พฤษภาคม 2567

หลักสูตรสำหรับ : ผู้ที่ทำหน้าที่ Scrum master หรือผู้ที่ต้องการยกระดับความรู้ ความเข้าใจจากระดับกลางสู่ระดับมืออาชีพ

ใครบ้างที่สามารถเข้าฝึกอบรมคอร์สนี้ได้ : (สามารถเข้าฝึกอบรมได้ทั้ง IT และ Non-IT) โดยผู้สมัครเข้าอบรมต้อง 

1. ถือใบเซอร์ SMC/ASMC, CSM/A-CSM/CSPO, RS@SP, SASM, PSM I-II

2. หรือกำลังปฏิบัติงานตำแหน่ง Scrum Master มีประสบการณ์ 2 ปี หรือเข้าใจหลักการและวิธีการในระดับพื้นฐาน-กลางเป็นอย่างดี

หมายเหตุ : คอร์สนี้อยู่ในระดับ Expert (L3) ซึ่งเหมาะกับคนที่ผ่านระดับ Fundamentals (L1), Master (L2) มาแล้ว จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในบทเรียน ของผู้สมัครอบรมเองและเพื่อที่จะไม่ติดขัดหรือสับสนในการฝึกปฏิบัติระหว่างการฝึกอบรม 


หลักสูตรนี้ จะทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมที่ปฏิบัติหน้าที่ Scrum Master ได้เรียนรู้และเข้าใจเทคนิคและวิธีการในการพัฒนาทีมงาน ผ่านการโค้ชชิ่ง (Coaching) และการอำนวยการ (Facilitation) ในระดับมืออาชีพ รวมถึงเข้าใจหลักการคิดแบบลีน (Lean), การช่วยองค์กรให้เปลี่ยนถ่ายสู่การทำงานรูปแบบ Agile Scrum และการช่วยเหลือ Product Owner ในการจัดการ Backlog, Product vision รวมถึงการจัดการทีม และเข้าใจวิธีการจัดการเมื่อต้องการบริหารทีมหลายทีม เป็นต้น


ประโยชน์ที่จะได้รับ :

 • เข้าใจหลักการใช้และสนับสนุนส่งเสริม, ควบคุมดูแล การปฏิบัติงาน “ทรงประสิทธิภาพ” อย่างเชี่ยวชาญด้วย Agile Scrum
 • เข้าใจสมรรถนะ บทบาทหน้าที่ (Role & Responsibility-R&R) ในการเป็นมืออาชีพด้าน Agile Scrum Master, Coach, Facilitator 
 • ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยืดหยุ่น แนวคิด วิธีการ เพื่อสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพและผลงานให้ได้มากที่สุด
 • เข้าใจการจัดทีมใหม่ ความเชื่อมโยงของเครื่องมืออื่นๆ และการจัดการทีมหลายทีม


เนื้อหาหลักสูตรตลอด 16 ชั่วโมง (2 วัน Onsite) + 4 ชั่วโมง Online (ในวันอื่น) :

 • Lean thinking in connection with Agile and Scrum
 • Systematic Thinking, EQ Management, Conflict Management
 • Advanced Coaching and Facilitation
 • Service to the Development Team
 • Service to the Product Owner
 • Service to the Organization and Culture Change as well as Scaling Scrum
 • การทำงานแบบ Remote/Online-Work from home
 • ฝึกปฏิบัติ


** หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทาง Admin ของ L&DT จะส่ง Outline ฉบับเต็มให้กับผู้สมัครเข้าอบรมอีกครั้ง

**มีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมโดย L&DT เป็น Agile Scrum Expert Certification-ASEC (หมายเหตุ : No Claim Certificate or Register)


อัตราค่าลงทะเบียน 25,000 บาท/ท่าน พิเศษเหลือเพียง 23,000 บาท/ท่าน 

ขอรายละเอียดเพิ่มและสำรองที่นั่งที่ [email protected] หรือโทร 094-456-5756 www.ldthai.com 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ทำหน้าที่ Scrum master หรือผู้ที่ต้องการยกระดับความรู้ ความเข้าใจจากระดับกลางสู่ระดับมืออาชีพ

วิทยากร

อาจารย์สันติทัต ไพใหม่ (Active License of Agile Scrum)

วิทยากร ที่ปรึกษา

ICAgile Certified Professional-Agile Coach(ICP-ACC)-Agile Team Facilitation(ICP-ATF),
Certified Scrum Professional®-Product Owner & Scrum Master,
SCRUM Coach (SCAC), OKR Coach (Certified OKRs-Leadership & Goal Setting), HR & Business Operation Consultant.

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมใกล้ MRT, BTS ในกรุงเทพฯ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 - 31 พฤษภาคม 2567 09.00-17.00

จัดโดย

Learning And Development (Thailand) Co,.Ltd.
เบอร์ติดต่อ : 0944565756

ค่าธรรมเนียม (FEE)

23000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 394 ครั้ง